رفتار مصرف کننده، ارزش درک شده توسط مشتری

در سال 1389 پژوهشی توسط حسین وظیف دوست، بهاره برهانی یزدی و نورالهدی پور عباس با موضوع تأثیر تبلیغات اینترنتی در جلب اعتماد مشتری صورت پذیرفت.
متغیرهای تحقیق نیز این چنین بیان گردیده است :
– نقش تبلیغات اینترنتی بر میزان خریدهای اینترنتی.
– نقش ترافیک پذیری سایتها بر تبلیغات.
– نقش دانش کاربران بر افزایش تبلیغات سایتها
در این تحقیق از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده گردیده و نتیجه گیری آن نیز چنین بیان گردیده است که اینترنت می تواند تا حدودی از مشکلات و کاستی های ارائه پیام های تبلیغاتی در رسانه سنتی را برطرف نماید. یکی از ویژگیهای ممتاز این رسانه این است که به کمک زنجیرهای ارتباطی وب و همچنین محدودیت ناپذیری خود به سازمان های آگهی دهنده این امکان را می دهد که برای ارائه پیام خود با هیچ محدودتی روبرو نباشند. ولی با این وجود تبلیغات اینترنتی هنوز نتوانسته است اعتماد مشتریان را به خود جلب نماید و تبلیغات اینترنتی را زمانی کارساز دانسته که بتوانیم از نقطه نظرات کاربران نسبت به نوع محصول آگاه باشیم. تبلیغات اینترنتی در آینده شاید با اعتماد سازی بتواند تأثیر بسزایی در افزایش سهم بازار سازمان ها داشته باشد.
در سال 1389 تحقیقی با موضوع تبلیغات الکترونیکی و تأثیر آن در جذب مشتریان و افزایش سهم بازار توسط سیما ساسانی و منصور امینی لاری صورت پذیرفته است. با این سوال که آیا ویژگی آگهی های تجاری بخصوص آگهی های اینترنتی برای جذب مشتریان و افزایش سهم بازار چه می‌تواند باشد؟
یکی از فرضیه های تحقیق که به نوعی مرتبط با تحقیق می باشد این چنین است: در دسترس بودن اطلاعات لازم به همراه جایگاه و فونت مناسب می تواند در اثر بخشی تبلیغات افزایش خرید مشتریان تأثیر داشته باشد؟
روش تحقیق توصیفی و از نوع آزمایشی است. و نتیجه گیری آن است که فرضیه مورد اشاره قابل قبول می باشد یعنی اینکه می توان با تبلیغات مناسب از لحاظ شکل و ساختاری باعث افزایش خرید مشتریان و افزایش سهم بازار می گردد.
تبلیغات اینترنتی نقش بسیار مهمی در رفتار خرید مشتریان دارد، که در این زمینه نیازی و همکاران در سال 2012 در مقاله شان تحت عنوان تبلیغات اینترنتی مؤثر و نفوذ آن بر رفتار خرید مصرف کننده با متغییر هایی مثل پاسخ های زیست محیطی، واکنش عاطفی، تصمیم خرید به بررسی تبلیغات اینترنتی در رفتار خرید مشتریان می پردازند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که رابطه متوسطی بین متغییر های مستقل و وابسته وجود دارد. اگر مشتری از خدمات راضی باشد تبلیغات اینترنتی را با میل بیشتری می پذیرد.
2-20-2 پیشینه خارجی:
طبق تحقیقاتی که توسط آگروال در سال 1996 جانسون 1984 و یو در سال 2000 در خصوص نقش تبلیغات در وفاداری مشتریان و نیز افزایش سهم بازار در نتیجه آن صورت پذیرفته است بیان می کند تبلیغات با تقویت باورها و احساسات مصرف کننده در رابطه با برند، می تواند در ایجاد وفاداری مشتریان نسبت به برند و در نتیجه در سهم بازار مؤثر باشد.
– کاپفر (1385) میلر و بری (1998) طی تحقیقاتی که در خصوص تصویر برند و نقش آن در وفاداری مشتریان و افزایش خرید توسط آنها انجام داده اند دریافتند کیفیت ادراک شده مردم از تبلیغات می‌تواند نقش بسزایی در رفتار مصرف کننده و در نتیجه موفقیت کسب و کار سازمانها گردد.
– مورفی و دیگران در سال 1996 از اولین محققان بررسی اثربخشی بازاریابی اینترنتی بودند که وب سایت 36 رستوران را توسط پست الکترونیک، ترفیعات فروش آنی، رزرواسیون، خبرنامه و … مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند می توان با طراحی مناسب در صفحات وب اثر تبلیغات اینترنتی اثر بخشی صورت داد البته بسته به فرهنگ و موقعیت هر قوم این نوع طراحی باید متغییر باشد و تبلیغات اینترنتی می تواند در کنار دیگر ابزار باعث افزایش فروش در نتیجه کمک رسان در سهم بازار باشد.
– کاسالو و دیگران در سال 2008 تحقیقی با موضوع بررسی نقش رضایت و قابلیت استفاده وب سایت های در حال توسعه و وفاداری مشتریان صورت دادند که نتیجه آن اینگونه شد که رضایت مشتریان از سازمانها و خدمات مورد ارائه توسط آنها در تأثیر پذیری مشتریان از تبلیغات نقش دارد و هر چقدر سازمانها بتوانند کالا و خدماتی با کیفیت ارائه دهند همان قدر می توانند مشتریان در تبلیغات اینترنتی تحت تأثیر قرار داده در نتیجه مراجعه مشتریان به سازمانهای خود را دو چندان نمایند.
– باب هولکار(1995) و بتن کارد(1997) با موضوع رضایت مشتریان از وب سایت های اینترنتی تحقیقاتی را انجام داده اند و دریافتند که اگر مشتریان از خدمات وب سایت ارائه دهنده خدمتی راضی باشند می توانند نقش تعیین کننده ای در انتقال و به اشتراک گذاشتن وب سایت ها با دیگران داشته باشند.
– کراست و دیگران در سال(2008-2009 ) تحقیقی با موضوع عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان در خرید های آنلاین در کشور تایلند با جامعه آماری که از مشتریان وب سایتهای تبلیغاتی تشکیل شده بود انجام دادند متوجه شدند هر وقت مشتریان از کیفیت کالایی راضی باشند خیلی راحت تر تبلیغات اینترنتی و فناوری را می پذیرند.
– چیو در تحقیق خود در سال 2004 نشان داد که ارزش درک شده توسط مشتری نسبت به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی، محرک قابل توجهی در رضایت مشتری می باشد یعنی اگر مشتریان از سازمان یا شرکت ارائه دهنده خدمات و یا تبلیغات اینترنتی رضایت داشته باشند در نتیجه تأثیر بیشتری از خدمت یا تبلیغ ارائه شده می گیرند که نتیجه آن وفاداری مشتر
یان و استمرار خرید و تأثیر در سهم بازار سازمان ها می باشد.
– جوهانه و یهونه در سال 2013 در مقاله خود تحت عنوان تأثیر اینترنت و تبلیغات اینترنتی بر رفتار مصرف کننده به بررسی نقاط بهبود در سایت های مختلف به منظور خدمت به نیازهای مشتری بهتر و هم چنین کشف گزینه های بهتر از آنچه که می توان در آینده برای رسیدن به هدف خدمت به مشتری باشد انجام می دهد. هم چنین این تحقیق با استفاده از روش های طراحی پژوهش به صورت کمی و کیفی انجام شد. این روش به منظور گسترش درک کلی از این روش و برای تأیید یافته های منابع مختلف انجام شده است.