می 17, 2021

رفتار مصرف کننده، ساختار کلی پایان نامه

شکل 2-1
فصل اول
کلیات پژوهش
فصل دوم
ادبیات و پیشینه نظری
فصل سوم
روش تحقیق
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
ساختار کلی پایان نامه
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه نظری
مقدمه
هر تحقیق و پژوهش علمی که انجام می شود بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین استوار است که هر پژوهشگر می بایست سعی کند مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد و دریابد که دیگران تا چه درجه ای مساله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده اند و به آن نزدیک شده اند؛ به عبارت دیگر چه ابعادی از مساله تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده است .
مطالب این فصل حاوی چکیده ای است از کندوکاوی که نگارنده پیرامون موضوع پایان نامه و موضوع های مشابه در کتاب ها، مقالات و تحقیقات مطالعه کرده است. بی شک همه مطالبی که در خصوص این تحقیق و یا تحقیقات مشابه انجام گرفته است به دلیل کمبود زمان و عدم دسترسی، مورد بررسی قرار نگرفته اند ولی تا آنجا که برای محقق امکان داشته است سعی بر آن بوده که از مطالب به روز و مقالات اخیر در جهت افزایش غنای تحقیق استفاده شود.
مطالب این فصل شامل مباحثی در خصوص اهمیت بسته بندی، وظایف بسته بندی، اهداف بسته بندی و مسائلی است که تولیدکنندگان محصولات با آن درگیرند. همچنین در خصوص رفتار مصرف کننده و خرید ناگهانی مطالبی از محققین برجسته بازاریابی ارائه شده است.
2-1 پیشینه بسته بندی
استفاده از پوشش ها و ظروف موجود در هر عصر از دوره های اولیه تمدن بشری تا دوره معاصر، برای حفظ و نگهداری کالاهای مصرفی و مایحتاج بشر و جابه جایی و حمل و نقل و فروش آن ها متداول بوده است. آمارى 8000 ساله از بسته بندى در دست است که به صورت ظروف ساخته شده از حصیر و همچنین ظروف گلى و لعابى زمخت در بین النهرین و مصر کاربرد داشته است. چینی‌ها از موفق‌ترین اقوام در بسته‌بندی کالاهای مصرفی مانند شیشه‌ها، آینه‌ها، پودرها و دیگر اقلام با ارزش بودند. همچنین بطری های شیشه ای با فاصله زمانی بیش از دو هزار سال قبل از میلاد مسیح در مصر باستان برای نگهداری برخی از کالاها رواج داشته و ظرفی حاوی پماد که نام سازنده پماد بر آن حک شده بود، به عنوان یکی از نمونه های کهن بسته بندی دارای برچسب از روم باستان کشف شده است. بسته‌های چوبی حاوی محصولات چینی گاهی اوقات در اروپا ارزشی بیش از مظروف خود می‌یافته است. در قرون شانزدهم و هفدهم، همگام با آغاز تحوّل در شیوه تولید در اروپا و با وجود ارتباط تجاری بین قاره جدید (آمریکا) و کشورهای موفق آن دوره، مانند اسپانیا، هلند، انگلیس و پرو، همچنین با کاربرد نیروی ماشین بخار به‌جای نیروی انسان (پس از انقلاب صنعتی) و بالاخره به‌دنبال تقاضاهای مهاجران اروپایی مقیم آمریکا، تحوّلات و تغییرات شگرفی در نوع بسته‌بندی کالاها ایجاد شده و بسته‌بندی‌های ترانزیت اهمیت یافتند. در قرن بیستم، پس ازجنگ جهانی دوم و همگام با گسترش فاصله شهرها، گرانی هزینه‌های حمل و نقل، دوری مسافت بین محل کار و محل زندگی و … سیستم توزیع کالاها تکامل یافت، فروشگاه‌های بزرگ، سوپر مارکت‌ها و سلف سرویس‌ها به‌جای فروشگاه‌های کوچک و منفرد قبلی ایجاد شد و توسعه یافت و مصرف‌کننده در میان دریایی از هزاران قلم کالا با بسته‌بندی‌های مختلف مواجه شد. (بلوریان تهرانی، 1378،48)
همگام با پیشرفت های علمی و فنی جامعه بشری و پیشرفت تمدن و پیچیدگی آن از مواد اولیه متنوع برای ارائه کالا در بسته بندی های جدید و برآوردن نیازهای ویژه استفاده شد. افزون بر آن، تولید انبوه و افزایش رقابت در بازارهای ملی و بین المللی موجب شد نقش بسته بندی از ابزار حفظ و نگهداری محصول و حمل و نقل آن فراتر رود و نقش های دیگری برای بسته بندی شناخته شود.
بسته بندى به عنوان یک صنعت در دنیا معرفى و مطرح مى شود و براى آن انواع مختلفى بر مى شما