ریسک ادراک شده و اهمیت آن، فعالیت های تروریستی

ریسک عدم
ثبات سیاسی
بی ثباتی سیاسی که در آن شرایط و سازوکار های حکومت داری و حاکمیت سیاسی به چالش کشیده می شود و مشروعیت یک حکومت توسط عناصر خارج از سیستم سیاسی یک کشور زیر سئوال می رود.
هال و اوسالیوان 1995
ریسک محیطی
فاجعه های طبیعی مانند سیل، زلزله و تغییرات آب و هوایی
گاسلینگ و دیگران 2012
ریتیچینی وات 2013
ریسک جرائم
امکان مواجهه با دزدی، جیب بری، اخاذی و باج گیری در سفر
، هوراد2009
ادراک فرآیندی است که از طریق آن افراد جهان اطراف خود را می بینند، در اصطلاح دانشگاهی، ادراک فرآیندی است که در آن افراد اقدام به انتخاب، سازماندهی و تفسیر محرکها به صورت تصویر معنادار و منسجم از جهان می نمایند. بنابه گفته میچل(1978) ادراکات فرآیندی است که سبب شکل دهی و ایجاد چیزی می شود که ما در واقعیت تجربه می‌کنیم (ریسینگر و ترنر،1392).
امروزه وابستگی گردشگری به تصویر ذهنی در حال افزایش است و در این میان ریسک ادراک شده قسمتی از تصویر مقصد است، گردشگران احتمالی یک تجربه و یک محصول ناملموس را خریداری می کنند و از انجا که امکان تجربه سفر تا زمان وقوع آن وجود ندارد؛ تصویر ذهنی نقشی اساسی در تصمیم سفر و انتخاب مقصد ایفا می کند. از دیدگاه مقصد؛ برای موفقیت و پایداری ارائه تصویری مثبت، ضروری است. تصویر یک تعبیر و تفسیر ذهنی از واقعیت است (لیپ و همکاران، 2011). براساس پژوهشی در حیطه تأثیر خشونت های سیاسی بر کاهش گردشگری در مقاصد گردشگری نتایج نشان داد در کشورهای دارای حکومت خودکامه خشونت های سیاسی و همچنین شورش های مردمی برای دفاع از حقوق خود بیشتر از کشورهای دموکرات است و غیره لذا این کشورها حتی اگر به هیچ گردشگری هم صدمه ای وارد نشود، دچار تأثیرات سوء ناشی از دیدگاه منفی مردم برای سفر به آنجا خواهند شد(نومایر،2004). تصویر جامعه اسلامی در قرن 21 ام، با ظلم و ستم جامعه مردسالارانه، افراط گرایان مذهبی و سیاسی، سرکوب زنان خشونت، فعالیت های تروریستی مرگبار مصور شده است که این تصویر نتیجه تعدادی حملات تروریستی است که یک سری از گروه های اقلیت به نام اسلام انجام داده اند؛ علاوه بر این، خاورمیانه به عنوان یک تئاتر جنگ و درگیری به تصویر کشیده شده است، که درگیری اعراب و اسرائیل تا جنگ های ضد تروریستی در عراق، تررویست در یمن، درگیری های اسرائیل و فلسطین، فعالیت های القاعده در افعانستان و در نهایت فعالیت های هسته ای در ایران را شامل می شود. همه این موارد تصویر منطقه را به یکی از بی ثبات ترین و ناامن ترین مناطق جهان مصور ساخته است. در حالی که اگر خاورمیانه را از بحران های سیاسی جدا شود، مجموعه ای گسترده از مکان های گردشگری منحصر به فرد، آب و هوای متنوع، غذاهای کم نظیر و میزبانانی مهمان نواز ارائه می دهد؛ جایی که مهمان نوازی اصل رسم زندگی است. این منطقه را می‌توان به عنوان یکی از اصلی ترین و مهم ترین جاذبه های توریستی جهان پذیرفت (جلیلوند و سمیعی، 2012).
تحقیقات گذشته نشان داده است که گردشگری در افریقا در مقایسه با دیگر مناطق به جز خاورمیانه، ریسک ادراک شده بالاتری را به خود اختصاص داده است، به همین دلیل گردشگران اغلب از انتخاب افریقا اجتناب می کنند، افریقا به عنوان یک منطقه با مشخصه هایی هم چون، بی ثباتی سیاسی و اجتماعی، دولت فقیر، جنگ، تروریسم جرم و جنایت، سلامتی، میزبانان نامهربان، موانع فرهنگی و زبانی، نگرانی های اقتصادی مانند بی ثباتی واحد پول و در آخر شایعه های مداوم و بی اساس شناخته شده و ریسک ادراک شده به موارد و تصویر ذهنی گفته شده وابسته است، محققان دریافته اند که موارد ذکر شده منجر به ایجاد تصویر منفی پذیرفته شده می شود که تمام قاره آفریقا را بدون شناخت متغیرهای ملی و منطقه ای در برگرفته است (لیپ و همکاران، 2011). مورد مشابه ی که گریبانگیر ایران نیز به دلیل ناآرامی های کشورهای منطقه شده است. مواردی مانند جنگ های داخلی افغانستان، عراق؛ اختلافات مذاهب شیعه و سنی در حاشیه مرزها به آن دامن زده است.
بی ثباتی سیاسی بر ادراک و رفتار مصرف گردشگر و هم چنین تصویر مقصد تأثیر دارد، که می‌توان به کمک روش های کیفی و مقایسه برداشت های پاسخ دهندگان به رابطه آن ها پی برد. تصویر مقصد یک عامل تأثیرگذار در محبوبیت یک کشور به عنوان مقصد گردشگری است، مدیران مقصد گردشگری برای حصول اطمینان از ثبات سیاسی، که می تواند منجر به درآمدهای مستمر گردشگری شود، نیاز به همکاری با دولت دارند. از سوی دیگر، اثر تبلیغات سوء در بی ثباتی سیاسی بر گردشگری ممکن است موقتی باشد، اما در شکل گیری تصویر مقصد و درک آن تأثیرگذار است (اینگرام، تابری و اتاناخمپرتیپ 2013). تصویر دهنی منفی شایع بین گردشگران؛ بسیاری از انواع گردشگر را از سفر به آفریقا باز داشته است، به خصوص آنهایی که از نوجویی بیزار بودند یا گروه هایی که خواستار گردشگری انبوه یا سازمان یافته بودند (لیپ و همکاران، 2011). گردشگران معمولا به شهرهایی سفر می کنند که تصور خوبی از آن داشته باشند و امنیت یک مفهوم اساسی برای تحت تأثیر قراردادن این تصور است، در همین راستا و به دلیل نگرانی های گردشگران برای امنیت مقصد از بازدید مقاصدی که با بی ثباتی سیاسی یا نرخ بالای جرم و جنایت مواجهه باشند، اجتناب می کنند (چیو و لین،2011).
به طور کلی تصویر در مطالعات گردشگری، به دو نوع تقسیم می شوند. محرک- احساسی و ادراکی- شناختی. تصویر شناختی، ادراک از فرهنگ و جنبه های اجتماعی و طبیعی یک مقصد ا
ست مانند زیرساخت های مقصد، تصویر محرک بازتاب احساسات و عواطف گردشگر درباره مقصد است مانند ادراک افراد از امنیت و ایمنی، هر دو نوع تصویر بر تصمیم گردشگر و انتخاب مقصد تأثیر می‌گذارند. تصویر مقصد با در نظرگرفتن اطلاعات جدید می تواند تغییر کند و به کمک صنعت گردشگری مدیریت شود (لیپ و همکاران، 2011). گردشگری صنعتی است که به سادگی تحت تأثیر وقایع خارجی از قبیل اختلالات سیاسی جهانی، روابط دیپلماتیک، بلایای طبیعی، شیوع بیماری، و بحران های اقتصادی قرار می گیرد. از همین رو است که حادثه هایی مانند 11 سپتامبر، شیوع بیماری هایی از قبیل آبله مرغی، بحران خاورمیانه، تسونامی و زلزله های شرق آسیا بر روند گردشگری مقاصد درگیر آن روند منفی گذاشت (کزاک، کراتز و لاو،2007).
در مطالعات گردشگری مانند مطالعات بازاریابی، مفهوم ریسک و ریسک ادراک شده به شدت به تصمیم مصرف کننده و رفتار مصرف وابسته است(جونز، منسفلد، پاز و پتاسمن، 2011). تحقیق و مطالعه در زمینه وجهه استنباط شده و تصویر ذهنی از مقصد گردشگری یکی از ابعاد مهم این صنعت در دنیای فعلی است، که به معنای برداشتی ذهنی از مقصد موردنظر می باشد. اهمیت این وجهه به دلیل تأثیرگذاری آن بر دیدگاه ذهنی افراد و رفتار آن ها و انتخاب مقصد گردشگری به طور جهان شمول شناخته شده می باشد و ضروری است که برای جذب گردشگر بیشتر، تصویری روشن و مثبت از مقصد گردشگری ارائه گردد (رنجبریان و قنبری، 1384).
بازاریابان مقصد از مدلی که توسط نو و وگت (2012) ارائه شد می توانند برای درک کاربرد منابع اطلاعاتی و تحت تأثیر قراردادن تصویر ذهنی و ریسک ادراک شده وابسته به یک کشور خارجی، بهره بگیرند و به منظور اصلاح و تغییر دادن تصویر ذهنی مؤثر و تصمیم به بازدید یک مقصد برای بازدیدکنندگانی که اولین بار مقصد بازدید می کنند. مدل ارائه شده نتایج پژوهش های پیشین را تأیید کرد، بر همین اساس هرچه تصویر ذهنی از مقصد مثبت تر و ریسک ادراک شده در مقصد کمتر باشد، تأثیر مثبتی بر تمایل سفر افراد بر کشور مقصد دارد. بازاریابان مقصد در انتقا و ارتباط برقرار کردن و تفهیم این مطلب که ریسک های مرتبط تا چه اندازه بر سفر به مقصد تأثیرگذار است. نقشی اساسی دارند؛ منابع اطلاعاتی که گردشگران برای سفر خود با آنان مشورت می کنند، مشخص کننده ریسک ادراک شده و تصویر ذهنی گردشگر هستند (نو و وگت، 2012). درک ادراکات و گرایشات به منظور تدوین استراتژی های پیشبردی برای کاهش نگرانی ها و تغییر دادن ادراکات منفی و تقویت ادراکات مثبت برای بازاریابان مقصد اهمیت زیادی دارد (اشار، 2010). درک ریسک ادراک شده و رابطه آن با تصمیم سفر منافعه متعددی برای بازاریابان در بخش های متفاوت دارد (فلوید، گیبسون، گری و تاپا، 2004).
2-10 ریسک ادراک شده و اهمیت آن