سازمان بین‌المللی دریانوردی، مرور آماری بازیافت کشتی

Circular Arrows Diagram with PLAN PREPARE PRACTICE Words - 3D Rendering

4
2
3
منبع: Lloyds Register of Shipping, 2005
اساسنامه‌های حفاظت از محیط‌زیست و ایمنی نیروی کار
مواد خطرناک
انواع مختلفی از مواد خطرناک در کشتی و ابزارآلات و سیستم‌های آن یافته می‌شود که این مواد خطرناک در اولویت عبارتند از: بی فنیل‌های پلی کلرینه، آزبست، فرآورده‌های نفتی، پوشش‌های سطحی، کرومات سدیم، جیوه، مواد مخرب لایه اوزون و کلروفلوروکربن که به عنوان مبرد استفاده می‌شود و فاضلاب‌های کشتی (Hess et al., 2001).
مقررات و الزامات قانونی ایالات متحده آمریکا
قوانین و مقررات ایالات متحده برای ایمنی نیروی کار و حفاظت از محیط‌زیست در طول فرایند حمل و دفع مواد خطرناک و خطرات ذاتی شغلی در صنعت بازیافت وجود دارد. حوادث منجر به مرگ معمولاً از انفجار مواد قابل اشتعال یا گازها و یا سقوط اجسام از قسمت‌های ناامن بدنه حاصل می‌شود (U.S. Department of Labor, 2005).
تجهیزات و امکانات بازیافت در ایالات متحده آمریکا در تطابق با قوانین و مقررات این دولت در موارد زیر می‌باشد (U.S. Department of Transportation, 2005):
کنترل مواد سمی، قانون 1976
بهبود و حفاظت از منابع، قانون 1976
ایمنی و بهداشت حرفه‌ای، قانون 1970
قوانین بین‌المللی، عهدنامه‌ها، مقاوله و موافقت‌نامه‌ها در صورت اقتضاء
این پژوهش استنتاج کرد: اوراق و بازیافت زیرساخت‌ها اغلب اوقات در چشم‌اندازهای صنایع مرتبط با صنایع انرژی فراساحلی نادیده گرفته می‌شود اما همه کشتی‌ها، سکوهای حفاری، شناورهای پشتیبانی و دیگر شناورهای دریایی در نهایت در پایان عمر مفید خود برچیده می‌شوند. گزینه‌های در دسترسی جهت بازیافت کشتی‌ها و ابزارآلات آن همراه با آمار موجود و عوامل موثر بر هزینه‌های بازیافت مورد بررسی قرار گرفته است (Kaiser, 2008).
2-4-5 مرور آماری بازیافت کشتی
سازمان بین‌المللی دریانوردی در حال حاضر در حال توسعه کنوانسیون‌های بین‌المللی برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط‌زیست کشتی می‌باشد. برای توضیحات کلی پیش‌نویس کنوانسیون و مباحث اصلی تحت این عنوان در اواخر سال 2006 با دکتر مایکل مصاحبه شده است. در طول مذاکرات در جهت توسعه کنوانسیون‌های جدید نیاز به اشاره به برخی از جنبه‌های آماری و کمی صنعت بازیافت کشتی به وجود آمده است. نویسنده در این فرصت با هدف گردآوری و انتشار اطلاعات آماری در زمینه بازیافت کشتی گامی برداشته است (Mikelis, 2007).
در طول بحث درباره‌ی توسعه کنوانسیون‌های بین‌المللی برای بازیافت ایمن و سازگار با محیط‌زیست کشتی نیاز است تا گاهی اوقات داده‌ها و آمار مربوط به جنبه‌های مختلف فعالیت بازیافت کشتی اشاره شود. با گذشت زمان نویسنده اطلاعاتی در مورد اندازه ناوگان که کنوانسیون‌های جدید در لازم‌الاجرا گردیده است، در مورد انتظار تقاضای سالانه برای بازیافت کشتی‌های کنوانسیونی، در مورد آمار مرتبط با میانگین سنی کشتی‌های بازیافت شده، شرایط قابل توجه تغییر میانگین سنی با گذشت زمان و در مورد اطلاعات مرتبط با حجم شناورهای بازیافت شده در بازارهای عمده بازیافت کشتی جمع‌آوری نموده است. در حین تلاش جهت پاسخ به سؤالاتی مانند سؤالات بالا، سؤال‌های پیچیده‌تر مانند سؤالاتی در مورد پویایی عرضه و تقاضا برای اوراق کشتی، تفاوت قیمت کشتی قراضه در ایالت‌های عمده بازیافت کشتی و در مورد احتمال اثر متقابل بین کنوانسیون‌های جدید و نیروهای غالب بازار از آنها بر می‌خیزد. نویسنده در جهت پاسخ قطعی به این سؤالات و خطاب به این مسائل تلاش می‌نماید که در پنجاه و ششمین جلسه کمیته حفاظت محیط‌زیست دریایی سامان بین‌المللی دریانوردی مورد بحث قرار گرفت (Mikelis, 2006).
اندازه ناوگان عملیاتی