سازمان ملل متحد، سوء مصرف مواد

دانلود پایان نامه

مصرف این داروها علاوه براینکه باعث ایجاد حالتی شبیه به مستی الکلی می‌گردد. در صورت طولانی بودن زمان مصرف اعتیادآور نیز می‌باشد. (رستمی, 1392)
داروهای خواب آور ومسکن به اشکال قرص، شربت، آمپول و گرد استنشاقی مورد مصرف قرار می‌گیرند. (رستمی, 1392)
گفتار پانزدهم:
افیون های مصرفی در ایران:
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که بر اساس آمار رسمی کشور ها اعلام شده آست ، حدود 220 میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارد که 160میلیون نفر آنها ترکیباتی که از گیاه شاهدانه به دست می آید را مصرف می کنند حدود 14 میلیون نفر معتاد به کوکایین هستند ، حدود 9 تا 12 میلیون نفر معتاد به هروئین و مشتقات تریاک ( خانواده opiud ها ) هستند ، 11 میلیون نفر مصرف کننده قرص های روانگردان و اکستازی هستند و بقیه سایر موادرا مصرف می کنند . بر خلاف تصور عموم مردم که فکر می کنند استفاده از شیشه از جایگاه نخست برخوردار است اما بر طبق گزارش ها تریاک در جایگاه اول مصرف معتادان در ایران قرار گرفته است به عبارت دیگر بر اساس گزارش سازمان ملل در سال 2010 مصرف کنندگان مواد مخدر به ترتیب بیشتر به تریاک با 401395 کیلو گرم حشیش و گراس با تقریبا 70 هزار کیلوگرم ، هروئین با تقریبا 27 هزار کیلو گرم ، مرفین و ترکیبات آن تقریبا 8 هزار کیلو گرم ، مت آمفتامین ( شیشه ) نقریبا 1400 کیلوگرم ماری جوانا تقریبا 1000 کیلوگرم و کوکائین با تقریبا 20 کیلوگرم گرایش دارند . هرچند 84 درصد مصرف کنندگان استفاده از دخانیات را هم در کارنامه خود دارند . مرگ و میر ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در میان مصرف کنندگان روانگردان هایی مثل شیشه رتبه اول ، هروئین رتبه دوم و تریاک رتبه سوم را دارد. (قدری حصاری, 1391, ص. 7)
بخش دوم :
تاثیر مواد مخدر و روان گردان بر سیستم مغزی- عصبی :
گفتار اول :
عملکرد طبیعی سیستم مغزی – عصبی انسان:
نورون ها در کنار یکدیگر دستگاه عصبی انسان را به وجود می آورند این دستگاه دو بخش دارد : نورون های درون مغز و نخاع که دستگاه عصبی مرکزی را تشکیل می دهند و نورون های خارج از این ساختار ها که که دستگاه عصبی محیطی را به وجود می آورند . (بوسه, 1389, ص. 85)
نورون ها توانایی دارند اطلاعات دنیای بیرون را تشخیص داده و سپس آنها را به دیگر نورون ها ارسال نمایند . این اطلاعات پس از رسیدن به مغز رمز گذاری شده و ادراک شکل می گیرد ( ادراک برداشتی ذهنی از محیط خارج است ) نورون ها قادر به این کار هستند و ارتباطی بین میلیاردها نورون وجود دارد . ما مسئول درک جهان خود هستیم زیرا گروه های نورونی در مغز دستگاه هایی جدا گانه و همکار با هم به وجود می آورند . مثلا بعضی از نورونها مسئول دیدن و شنیدن هستند گروه های دیگری مسئول بوییدن ، لمس و احساس درد هستند ،دیگر نورون ها مسئول ، عاطفه ، حافظه ویا سرخوشی هستند . تمام بخش های مخلف مغز با یک دیگر ارتباط دارند و به صورت یک درک واحد از جهان شکل می گیرند (بوسه, 1389, ص. 85)
نورون های مغز با دیگر نورون ها در دستگاه عصبی محیطی ارتباط دارند . این نورون ها همان نورون های حرکتی و مسئول ایجاد حرکت هستند اطلاعات از مغز و از طریق نخاع به نورون های حرکتی ارسال می شوند و توانایی انجام کار های مختلف را به انسان می دهد . بنابر این ، تفسیر و برداشت انسان از پدیده های پیرامون خود از طریق ارتباط های نورونی مشخص و هماهنگ با یکدیگر ممکن است (بوسه, 1389, ص. 85).
ارتباط نورونی در کنار هم واسطه ادراک ما ار محرک ها و رفتار ما در واکنش به این محرک ها می باشد . این نحوه عملکرد و ارتباط بین نورون ها آن ها را هدف مناسبی برای مخدر های روان گردان مانند مرفین می کند . این نوع مخدر ها احساسات ، درک و رفتار را تحت تاثیر قرار می دهند . (بوسه, 1389, ص. 86)
نورون ها دارای زواید شاخه مانندی هستند که از جسم سلولی منشعب شده و دندریت و آکسون نامیده می شوند . (بوسه, 1389, ص. 86)
عملکرد دندریت ها عمدتا به دریافت علائم از دیگر نورون ها خلاصه می شود ، این به دلیل آن است که آنها پروتئین های ویژه ای به نام گیرنده دارند که در تمام طول آنها قرار گرفته است . عملکرد دندریت ها مانند آنتن های رادیویی یا دیش های موج کوتاه هستند که از داخل جسم سلولی به فضاهای بین سلولی رفته و علایم را از درون نورون های دیگر دریافت کنند. (بوسه, 1389, ص. 86)
آکسون ها نیز زواید شاخه مانندی هستند که از جسم سلولی منشا می گیرند . این ساختمان ها عمدتا مسئول ارسال علایم به فواصل دورترند . آنها مسیر خود را از طریق دستگاه عصبی مرکزی ومحیطی طی می کنند و در نزدیکی دندریت های نورون های دیگر خاتمه می یابند . معمولا آکسون ها و دندریت های نورون ها مستقیما با یکدیگر ارتباط پیدا نمی کنند ، و فضایی میکروسکوپی به نام سینایس بین آنها وجود دارد . (بوسه, 1389, ص. 87)
نورون ها اطلاعات مربوط به احساسات ، ادراک، و رفتارها را به وسیله فعالیتهای الکتریکی و شیمیایی منتقل می کنند فعالیت های شیمیایی یا الکتریکی از دندریت یک نورون شروع می شود، به جسم سلولی آن رسیده و از آکسون پایین رفته ، خارج می شود . وقتی گیرنده دندریتی یک نورون علایمی را از نورون دریافت یا محرکی آن را تحریک می کند ، بارهای الکتریکی ( که از مولکولهای سدیم یا پتاسیم تشکیل شده ) وارد جسم سلولی می شود . بارهای الکتریکی داخلی که اکنون پتانسیل عمل نام دارند از جسم سلولی به داخل آکسون فرستاده می شوند . وقتی این حرکت به انتهای آکسون (پایانه ) رسید ، موجب آزاد سازی ماده ای به نام انتقال دهنده عصبی می شود . با در نظر گرفتن نزدیکی آکسون یک نورون به دندریت نورون دیگر ، مولکول های انتقال دهنده عصبی می توانند در طول سینایس حرکت کرده و به گیرنده های دندریت نورون دیگر بچسبند . سپس این روند شیمیایی الکتریکی بار دیگر شروع شده و امکان انتقال مداوم علایم را فراهم می کند . (بوسه, 1389, ص. 88)
اثرات مفید و مضر مواد مخدر و افیونی در بدن انسان در اثر فعالیت های هم سوی این مواد با فرایندهای زیست شناختی بدن انسان به وجود می آید . مواد افیونی عملکرد نورون ها را تغییر می دهند نورون ها به فراوانی در مغز و نخاع ( دستگاه عصبی مرکزی )و همچنین درون و اطراف عضله ها ، دستگاه ها , و بافت ها که دستگاه عصبی محیطی را تشکیل می دهند ، یاقت می شوند . نورون ها می توانند با نورون های دیگر ارتباط برقرار کنند . حرکت اطلاعات بین نورون ها به انسان امکان می دهد که نور ، صدا و حرارت را درک کننند و نیز به ما امکان می دهد که عواطف را تجربه ، فکر کنیم و حرکات هماهنگ انجام دهیم . بنا بر این تغییر در ارتباط بین نورون ها می تواند بر احساسات ،عواطف ، شناخت و رفتارهای انسان اثر بگذارند . (بوسه, 1389, ص. 89)
این مواد با تاثیر گذاری بر عملکرد نورون هایی که مسئول احساس و درک درد هستند اثراتی مانند تسکین درد و اعتیاد و همچنین سرخوشی به وجود می آورند . مواد مخدر به دلیل این که تونایی نورون ها را در هدایت پیام های احساسی به دیگر نورون ها کاهش یا افزایش می دهند درد را کاهش و سرخوشی را افزایش می دهند. (بوسه, 1389, ص. 89)