شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی و عدم دسترسی به اطلاعات مناسب.
فضای بسته، بدون تغییر و آزادسازی نشده قوانین و مقررات.
عدم شفافیت و ناپایداری روابط دیپلماتیک و بین‌الملل.
طولانی بودن و دشواری رویه‌های ثبت اموال و املاک و هزینه‌های بالای مربوط به آن ( ربانی، 1384، 28).
مهمترین مزیت راه اندازی کسب و کار شخصی آن است که برنامه مربوط به شغل و کسب و کارتان برعهده خودتان قرار می گیرد و خودتان تصمیم می گیرید که چه کار کنید با وجود این ، مسائل و مشکلات زیر را در نظر داشته باشید: ممکن است برای سود آوری در کسب و کار تازه راه اندازی شده ، به زمان زیادی نیاز داشته باشید و درآمدتان در سال های اول کم باشد . همچنین ممکن است درآمدتان در نوسان و متغیر باشد. اگر در راه ا ندازی کسب و کارتان اشتباهی مرتکب شوید،کس دیگری مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد و تمام مسئولیت ها متوجه صاحب کسب و کار است(رفیعی، 1373، 36).
به طور کلی صاحبان کسب و کارها (به خصوص کسب و کارهای جدید ) در مقایسه با صاحبان دیگر مشاغل، باید زمان بیشتری را به کار خویش اختصاص دهند . اکثر کارآفرینان این مورد را عامل اصلی موفقیتشان خوانده اند. با رشد و توسعه کسب و کارتان، باید یاد بگیرید بخشی از مسئولیت ها و وظایفتان را به دیگران بسپارید ، زیرا اداره تمام امور به کسب و کار توسعه یافته برای یک نفر مقدور نیست. پس با توجه به اهمیت و ضرورت راه اندازی کسب و کارشخصی ، شغل آینده خویش را با تاکید بر ایجاد کسب و کار شخصی برنامه ریزی کنید (روحانی و ابوطالبی، 1388، 69).
موفقیت در یک کسب و کار هیچ گاه بصورت خود به خودی و یا براساس شانس نیست. این موفقیت اصولاً به سازمان دهی دقیق و بصیرت فرد بستگی دارد . شروع یک کسب و کار همیشه ریسک پذیر است. با توجه به گزارش اداره کسب و کارهای کوچک در آمریکا ” بیش از 50% کسب و کارهای کوچک در سال های اول با شکست مواجه شده و 90% آن ها در 5 سال اول از بین می روند. دلایل زیر را برای شکست نوع کسب و کارها بیان شده است:
عدم وجود تجریه
نداشتن سرمایه کافی
نداشتن جایگاهی مناسب
عدم وجود کنترل قوی
سرمایه گذاری بیش از اندازه در دارائی های ثابت
قراردادهای اعتباری ضعیف
استفاده شخصی از سرمایه های تجاری
رشد بدون انتظار
رقابت
فروش پائین (رجب پور، 1389، 26).
بیان این موارد قصد ترساندن شما را برای شروع یک کسب و کار ندارد. بلکه می خواهد شما را برای مسیر پر فراز و نشیبی که در پیش دارید آماده کند. ناچیز پنداشتن مشکلات شروع یک کسب و کار یکی از بزرگترین موانع کارآفرینی است . در هر صورت اگر صبور باشید و به سختی کار کنید به موفقیت دست می یابید. و هیچ گاه فکر نکنید که قادرید همه کارها را به تنهائی انجام دهید . یکی از بهترین روش ها برای رسیدن به موفقیت در کسب و کار استفاده از راهنمائی های دیگران است . شخصی که دارای تجربیات مرتبط با کسب و کار است. می تواند شما را در این امر راهنمائی کند . یکی از عوامل در پیشرفت و موفقیت یک کسب و کار تصمیم گیری می باشد ، یکی از بهترین تصمیم ها یادگیری این موضوع است که چگونه تصمیم گیرنده خوبی باشید. این امر نیازمند تعهد، درک و مهارت می باشد که بسیار مهم و ارزشمند است (رضایی، 1392، 41).
2-3 پیشینه پژوهش