سوء استفاده از اختیارات، سبک رهبری تحول آفرین

Random paper arrows.

2-1 – مقدمه
‏محیط پیرامون سازمان ها پویاتر از قبل شده و سازمان ها برای رسیدن به موفقیت ضروری است به سمت تحول‏حرکت نمایند. رهبری تحول گرا به عنوان یکی از پارادایم های رهبری جهت ارتقای عملکرد سازمان در محیط متلاطم امروزی با قابلیت برانگیختن کارکنان و توسعه یک فرهنگ سازمانی که رویه های اخلاقی در آن یک هنجار رفتاری تلقی شده سعی در پیش بینی تغییرات محیطی دارد. رهبران تحول آفرین تصویری از یک چشم ‏انداز آینده ‏روشن و مورد نیاز راشکل می دهند، قابلیت های رهبران تحول آفرین برای اجرای فرایندمناسب تحول آفرینی به سازمان ها جهت پاسخ سریع به شرایط رقابتی در حال تغییر اطمینان می بخشد. سازمان های موفق به رهبرانی نیازمندند, که با ژرف نگری جهت مناسب و مسیر آینده سازمان را مشخص سازند و انگیزه‏ایجاد تحول رادر کارکنان بوجودآورند. سبک رهبری تحول آفرین به ویژگی ها و فرایندهایی توجه می نماید که برای موفقیت و ‏اجرای تغییر ضروری هستند (گودرزوندوهمکاران،1389) .
در این راستا هدایت ورهبری موثر در سیستم اداری و وجود سیستمهای دقیق برنامه ریزی و نظارت جهت دستیابی به سیستم اثر بخشی ارتباطات سازمانی یکی از ضرورت ها و نیازهای اجتناب ناپذیر در یک نظام کارآمد وخدمتگزار بوده و ابزارموثر جهت نظارت و کنترل بر قدرت وپیشگیری از سوء استفاده از اختیارات عمومی و در نهایت ابزاری جهت بهبود خدمات وخدمت رسانی مطلوبتر محسوب می گردد.این ضرورتها وفقدان یک مدل وچارچوب ادراکی متناسب با مدیران اداری کشور که برمبنای نظری مبتنی باشد،پژوهشگر را به کنکاش و پژوهش در خصوص رهبری و مقایسه ی بین رهبران سنتی و‏رهبران تحول گرا و همچنین بیان ویژگی های رهبران تحول آفرین در اثر بخشی ارتباطات سازمانی وموفقیت سازمانی ترغیب نموده است.
2-1-1- تاریخچه تشکیل وزارت ورزش و جوانان  
اولین دستگاه عهده دار در امور تربیت بدنی و ورزش کشور فروردین 1313 با عنوان انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران بوجود آمد که سال ثبت رسمی این انجمن به سال 1315 برمی گردد..پس از آن اساسنامه جدیدی برای این انجمن نوشته و 19 فدراسیون در رشته های مختلف ورزشی فعالیت خود را آغاز نمودند تا اینکه در فروردین 1336 پسوند پیشاهنگی از انجمن حذف و با نام انجمن ملی تربیت بدنی ایران تغیر نام داد و سپس در سال 1343به عنوان سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم خوانده شد اما در مرداد ماه 1350قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید ولی باز هم در مرداد ماه 1355 با اعلام انحلال ، سازمان تربیت بدنی ایران به حالت تعلیق در آمد تا اینکه در سال بعد مجلس وظایف آن را به سازمانی تحت عنوان دبیرخانه سازمان ورزشی ایران سپرد اما در نهایت پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1358شورای انقلاب اسلامی انحلال سازمان را لغو و تا اینکه سازمان تربیت بدنی بصورت مستقل و ریاست آن بعنوان یکی از معاونین ریاست جمهوری ایفای نقش نماید تا اینکه با تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال 1389 دو سازمان تربیت بدنی و ملی جوانان با هم ادغام و وزارت ورزش و جوانان ایران را به وجود آوردند که از آن زمان به این وزارتخانه متولی اور ورزش و امور جوانان در کشور است.
2-1-2- اهداف وزارت ورزش و جوانان:
پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد .
توسعه و تعمیم ورزش و هـماهنگ ساختن فعالیتهای تربیت بدنی و تفریحات سالم .
ایجاد و اداره امور مراکز ورزش وتوسعه و ترویج ورزش قهرمانی به منظور تحقق اهداف نظام.
حل مسائل جوانان
اعتلا و رشد نسل جوان کشور
استفاده بهینه از استعداد و توانایی‌های نسل جوان
2-1-3- وظایف کلی
1-   حوزه ورزش
برنامه ریزی، سیاستگذاری و نظارت به منظور:
توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور.
تعلیم و تربیت داوران و مربیان ورزش در سراسر کشور.
همگانی کردن ورزش در سطح کشور
تعمیم ورزش در روستاها و مناطق عشایری.
ارتقاء سطح ورزش قهرمانی برای دستیابی به رتبه های برتر در میادین بین المللی.
ارتقاء سطح ورزش حرفه ای با رویکرد اقتصادی.
تأسیس، تجهیز و اداره ورزشگاهها (استادیوم ها) و سایر مراکز ورزشی جهت توسعه آنها.
تدوین شاخصهای مربوط به صدور و لغو پروانه باشگاهها و تعیین صلاحیت اخلاقی مدیران مراکز ورزشی و تفریحات سالم کشور و نظارت بر فعالیتهای آنها طبق آئین نامه مصوب.
هدایت و حمایت فدراسیون ها و هیئت های ورزشی برای دستیابی به اهداف ورزشی تعیین شده .
بازرسی امور فنی مربوط به ورزش و تربیت بدنی در مدارس، دانشگاهها، آموزشگاههای عالی و سایر دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف تعیین شده.