سیستم های انبارداری و توزیع

سیستم های انبارداری و توزیع

 
انبارها صرفا مخزن نگهداری کالاها نیستند بلکه خود بعنوان سرمایه قابل توجه برای سازمان ها می باشند و در سال های اخیر حتی بعنوان قلب سازمان از آنها یاد می شود. انبارها محل نگهداری بخش بسیار با ارزش سرمایه سازمان شامل مواد اولیه، قطعات، محصولات و کالای در جریان ساخت می باشند. لذا علاوه بر ارزش ذاتی خود انبارها بخاطر فضا، تجهیزات و تاسیسات، آنها از نظر اجرایی و نقشی که در زنجیره تامین کالا بازی می کنند اهمیت می یابند (فتحی، 1385).
انبارداری شامل آن دسته از فعالیت ها و خدماتی است که در ارتباط با ذخیره سازی فیزیکی محصولات باشند. عملیات انبارداری شامل تمام عملیات فرآیند ذخیره سازی و نیز آماده کردن محصول، برای ارسال و جابجایی به محل دیگر می شود. توزیع یک مسئله فرعی برای بازاریابی محسوب نمی شود بلکه جایگاه ویژه ای در آمیخته بازاریابی دارد و می تواند جزء مؤلفه های ضروری استراتژی بازاریابی باشد. بر اساس برنامه ریزی بازاریابی، یک سیستم لجستیک بازرگانی که خوب سازماندهی شده می تواند به مشخص کردن و بهره برداری از فرصتها کمک کند (متکی، 1384).
مدیریت توزیع فیزیکی[1] با تمام وظایف بخشی بازاریابی در ارتباط است و نقش عمده ای را به عنوان یک عامل مهم در دسترسی به اهداف و رضایت مشتری ایفا می کند. به طور خلاصه می توان گفت هدف مدیریت توزیع فیزیکی عبارت است از: «فراهم آوردن کالاهای مناسب، در محل و زمان مناسب با حداقل هزینه» (نظری، 1385).
در کنار نظام خرید و انبارداری، سیستم توزیع آخرین سیستم کلان سازمانی است که حاصل تلاش های سازمانی را به چرخه تولید در آمد وارد می کند. هرگونه عدم هماهنگی میان سه نظام (خرید، انبارداری و توزیع) منجر به کاهش نیل سازمان به وموفقیت های مورد نظر آن خواهد شد (انواری رستمی، 1381).
یکی از مشکلات سیستم های انبارداری سنتی، تجمع کالاهای مجهول الهویه و انباشته شدن آنها به صورت غیر منطقی می‌باشد، بطوری که در این انبارها پس از گذشت سال ها، انبوهی از کالاهای بی نام و نشان و بعضاً بلا استفاده پدید می‌آید که علاوه بر اینکه دارایی شرکت را به صورت راکد نگاه می‌دارد، باعث آن می‌شود که حجم وسیعی از فضای انبار به آن اختصاص داده شود و هزینه نگهداری نیز بر آن افزوده گردد. با استقرار سیستم طبقه بندی ملی کالا وضعیت موجودی سازمان ها و مخصوصاً انبارهای آن در حیطه اصول این سیستم قرار می‌گیرند (فتحی، نوری، 1393).
[1]-Physical Distribution Management (PDM)