شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه- …

هزینه‌های پایین تر در منابع انسانی و ترک کار.
ج- مزایای اجتماعی :
کاهش استفاده از سوخت های فسیلی.
مشکلات کمتر در ترافیک و کاهش آلودگی ها.
انجام فعالیت ها در نقاط دور افتاده و روستایی (صرافی زاده 1388).
2-2-23 سازمان مجازی
سازمان مجازی سازمانی است که در مکان مشخصی و توسط کارکنان رسمی، اداره نمی‌شود. بلکه در واقع یک نظام مدیریتی و طراح و ایده پرداز مرکزی است که عملیات مورد نیاز را توسط سازمان‌ها و اشخاص ثالثی طراحی و هدایت می‌کند. در واقع سازمان شبیه به یک جعبه قرارداد است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم می‌کند تا افراد بدون آن که در مکان خاصی به نام سازمان گرد هم آیند، وظایف سازمانی خود را در هر مکان، منزل، خودرو، پارک و … انجام دهند.
شرایط لازم برای یک سازمان مجازی:
فناوری اطلاعات پیشرفته که واحدهای مستقل را به هم مرتبط می‌سازد.
اعتماد متقابل کامل بین اعضاء.
وجود قابلیت های محوری در هر یک از اعضاء.
توانایی ترکیب و ادغام قابلیت‌های محوری هم فزاینده بدون رقابت ظاهری.
توانایی خود ساماندهی در افراد (صرافی زاده 1388).
2-2-24 ادارات مجازی
ادارات مجازی به این مفهوم است که کار را می توان به صورت مجازی در هر محل جغرافیایی که ارتباط الکترونیکی با مؤسسه داشته باشد، انجام داد. ادارات مجازی با برقراری ارتباطات الکترونیکی بین افراد راهی نو برای انجام امور اداری ارائه داده اند. ادارات مجازی حضور افراد در دفاتر را برای انجام کار، غیر ضروری کرده است. به طوری که کارها را می توان در محل استقرار فرد یا کارمند انجام داد. در این مفهوم محل از اهمیت کمتری برای سازمان برخوردار است زیرا آنچه که بایستی انجام پذیرد کار است نه محل مراجعه فرد. ادارات مجازی با توسعه فناوری رایانه، تولید رایانه‌های کوچک و ارزان قیمت و شبکه‌های ارتباطی به واقعیت پیوست به طوری که افراد قادرند از محل خارج از اداره، کارهای خود را انجام دهند همان گونه که میزان مجازی بودن متفاوت است، محیط های کاری نیز می‌توانند شیوه‌های متفاوتی داشته باشند (صرافی زاده 1388).
 
پیشینه تحقیق
2-3-1 مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور: با بررسی های صورت پذیرفته در یافتیم که در ایران تحقیق به خصوصی که به طور همزمان هم حوزه تجارت سیار را در برداشته باشد و هم به بررسی عوامل موثر بر توسعه آن بپردازد وجود ندارد. در ایران نیز تحقیقاتی توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا در زمینه تاثیر تجارت الکترونیک بر صنعت بیمه به صورت کلی صورت گرفته است. در خارج از ایران نیز به دلیل نوپا بودن این مرحله از تکنولوژی ،‌تحقیقات محدودی در این زمینه شکل گرفته است شامل :
در پژوهشی با عنوان مدل بومی بلوغ دولت سیار توسط فاطمه ثقفی و همکارانش در سال( 1389 ) صورت گرفت که به نتایج زیر دست پیدا کردند: نفوذ روز افزون فناوری های سیار باعث ظهور و پیاده سازی دولت سیار در کشورها می شود بنابراین با روش فراترکیب عناصر تحلیل شدند و برای پیاده کردن دولت سیار بایستی محدودیت های موجود در فناوری های سیار لحاظ گردد.
در تحقیقی با عنوان بررسی و تعیین موانع گسترش تجارت سیار در ایران در سال( 1391 )توسط محمد موسی خانی ، سیروس علیدوستی و مصطفی شاه بوداغیان به این پرداختند که موانعن کاربردی، شبکه ، زیرساختی ، مکانی و امنیتی ، فنی و اخلاقی و قانونی تجارت سیار مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون فریدمن و تحلیل آماری گزارشی از وضعیت کنونی تجارت سیار، شناسایی و اولویت بندی موانع در ایران دست یافتند.
در تحقیقی با عنوان بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری و تاثیر آنها بر پذیرش بانکداری سیار که توسط شمیم السادات معین زاده میر حسینی و دکتر سید سپهر قاضی نوری و همکارانش در سال (1391 ) انجام گرفت نتیجه گرفتند اعتماد نقش بسیار مهمی در پذیرش بانکداری سیار دار دارد.
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
لی و همکاران[55] (2008) آنها به بررسی تجارت سیار در صنعت بیمه تایوان به وسیله مدل تناسب تکنولوژی وظایف پرداختند . در این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده تناسب تکنولوژی وظایف عوامل موثر در اتخاذ تجارت موثر از تلفن همراه در صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این تجقیق از روش پرسش نامه ای استفاده شده است. این تحقیق نشان می دهد که تکنولوژی دستیار دیجیتال شخصی در واقع مناسب برای صنعت بیمه است و همچنین تناسب قابل قبولی با وظایف اصلی حوزه بیمه دارد.
آفریفا (2008) [56]وی تاثیر به کارگیری تجارت سیار در بهبود خدمات پس از فروش بیمه عمر در آفریفای شمالی را مورد بررسی قرار داده است. یافته های اصلی این تحقیق نشان داده است که پاسخ دهندگان نگرشی مثبت در مورد تجارت سیار کاربرد آن در شرکت های خود داشتند 80% پاسخ دهندگان ،‌تجارت سیار را به بیشتر به عنوان یک فرصت در مقابل یک چالش یا حتی تهدید برای بازار بیمه عمر قلمداد کرده اند همچنین نتایج نشان داد که سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ،خدمات پیام رسانی سیار و اتوماسیون خدمات توسط همه ی شرکت های بیمه استفاده میشود اگر چه اختلافی جزئی با توجه به بهره بری زیر ساخت های فناوری اطلاعات هر یک از شرکت ها مشاهده شد در تجارت سیار اینترنت در جمع آوری داده های دقیق تر و افزایش توانای انجام خدمات کمک می کند. برخی از موانع اصلی که مانع استقرار تجارت سیار در صنعت بیمه شده اند نگرانیهای امنیتی استفاده ی کم و نادر از اینترنت و عملکرد ضعیف صنایع مرتبط در این زمینه است . در پرسش نامه پاسخدهندگان سیستم های ناکار آمد و دست وپاگیر را بزرگ ترین ضعف تکنولوژی اعلام کرده اند در مقابل به سخت افزار و زیر ساخت شبکه عدم وجود بسته های نرم افزاری عدم تخصص فنی و ترس از قطع واسطه نمره کم داده شده است
در پژوهشهایی که در زمینه سیستم‌های پرداخت الکترونیک انجام شده، فقط عوامل تکنولوژی مدنظر بوده است، اما در تحقیقی که در سال (2004 )توسط چو و همکارانش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شد، پا را فراتر گذاشته‌اند و سیستم‌های پرداخت را براساس عوامل تکنولوژیک، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده‌اند (چو و همکاران، 2004). نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که اولاً تأثیر عوامل تکنولوژیک در استفاده از سیستم‌های پرداخت در تجارت سیار بیشتر از عوامل اجتماعی و اقتصادی است. ثانیاً کارت SVبهترین وسیله پرداخت در تجارت سیار شناخته، زیرا که بهترین عملکرد اجتماعی و تکنولوژیک را دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که صورتحساب مخابراتی کمترین مقبولیت را در بین سیستم‌های پرداخت دارد.
لفورت و لی(2005)[57] از دانشگاه شفیلد انگلستان در سال( 2004 )میلادی مقاله ای با عنوان رفتار مشتری در برابر بانکداری الکترونیک و سیار در چین ارایه کرده اند که در آن به بررسی رفتار مشتری در بانکداری الکترونیک و سیار در کشور چین پرداخته اند. در این پژوهش امنیت به عنوان مهمترین عامل در بانکداری الکترونیک و عدم آگاهی از مفهوم بانکداری سیار و مزایای آن از موانع اصلی عدم پذیرش بانکداری سیار در چین معرفی شده است
فصل سوم
روش تحقیق
3-1مقدمه
قدرت و جایگاه هر علم یا نظری به روش شناخت آن علم یا نظر بستگی دارد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی كه در آن علم به كار می رود مبتنی است. بدین خاطر یكی از مهمترین مراحل تحقیقات علمی، انتخاب روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش است. منظور از انتخاب روش تحقیق این است كه مشخص كنیم چه روش تحقیقی برای بررسی موضوعی خاصی لازم است و انتخاب روش تحقیق به عهده ی محقق است و او باید در انتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم را به عمل آورد. روشها در حقیقت ابزارهای دستیابی به حقیقت هستند. با توجه به اهمیتی که روش شناسی تحقیق دارد در این فصل به آن پرداخته میشود، به عبارتي ميتوان گفت در اين فصل با در نظر گرفتن هدف تحقيق، روش تحقيق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماري و تعيين نمونه، با توزيع پرسشنامههاي تدويني در نظر گرفته شده به جمعآوري اطلاعات پرداخته تا بتوان تأثيرات متغير مستقل بر متغيرهاي وابسته را از ديدگاه شهروندان کرمانشاه در اين مطالعه مورد بررسي و شناسايي قرار داد. بنابراين در این فصل جامعه آماری و نمونه، ابزار تحقیق، روایی و پایایی تحقیق، نحوه اجرای آن و روشهای آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به ترتیب مورد بررسی قرار میگیرند در این فصل ابتدا روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده است، توضیح داده می‌شود. در ادامه، جامعه آماری پژوهش، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه مشخص می‌شود و سپس ابزار جمع‌آوری داده‌ها و نیز نحوه تعیین میزان پایایی و روایی آن و در پایان شیوه اجرای پژوهش بیان می‌گردد.
3-2 روش تحقيق
هر تحقيقي بايد بر اساس مسأله اصلي، اهداف، فرضيات، امكانات و نيز ملاحظات اخلاقي، طرح و روش خاصي داشته باشد تا با مدد آن بتوان به شناخت منظم و سازماندهي شده واقعيات مورد مطالعه دست يافت. در زمينه پژوهشهاي كاربردي، روشهاي متعددي وجود دارد كه به هر يك از آنها با توجه به ويژگي پرسشهاي پژوهشي، موقعيتها و شرايط خاص مطالعه ممكن است نامهاي مختلفي داده شود. انواع اين تحقيقات عبارتند از: مطالعات موردي، تاريخي، توصيفي، اكتشافي، طولي، تطبيقي، ميداني، آزمايشگاهي، تجربي، شبه تجربي و. ..
تحقیق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي پيمايشي است كه درطي مراحل اجراي آن به دنبال شناخت تاثیر هستیم. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می باشد. در تحقيقات توصيفي، پژوهشگر سعي مي كند تا «آنچه هست» را بدون هيچگونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موقعيت بگيرد. روش پيمايشي، روشي براي بدست آوردن اطلاعات درباره ي ديدگاه ها، باورها، نظرات ورفتارهاي اعضاي يك جامعه آماري از راه انجام تحقيق است. اساس اين تحقيق مبتني برتعميم اطلاعات حاصل ازبخش كوچكي ازيك جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماري مي باشد. در تحقیق از نظر نحوه اجراء بدین صورت عمل میشود که در ابتدا با كسب مجوزهاي لازم و دادن اطمينانبه آزمودنيها در خصوص محرمانه ماندن اطلاعات پرسشنامه و بينام بودن آن، مقدمات كار فراهم و مشكلات احتمالي برطرف گشته تا نهايتاً پس از تكميل پرسشنامهها، اطلاعات بدست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. از آنجایی که در این پژوهش به بررسی رابطه بین متغیرهای مدل می پردازیم، پس تحقیق از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده‌های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی به منظور توصیف وتلخیص ویژگی های جمعیت شناختی شامل جنسيت، میزان تحصیلات، سن ، وضعیت تاهل از شاخص های آماری استفاده شده ودر سطح استنباطی به منظور بررسی وضعیت سوالات پرسشنامه وپایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد.
3-3 دامنه تحقيق
يكي ازشرايط موفقيت هرتحقيقي، تعيين دامنه تحقيق مي باشد. چون انجام تحقيق به صورت كلي و عام تا حدي غيرعملي است، لذا بايد سعي كرد كه تحقيق را تا حد ممكن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص كرده و سپس اقدام به انجام آن نمود. در اينجا به قلمرو تحقيق از سه بعد پرداخته مي شود.
بعد موضوعی: این تحقیق در حیطه مطالعات بازاریابی با عنوان بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه می باشد.
بعد زمانی: نیمه اول سال 1394
بعد مکانی: شهر کرمانشاه
جامعه آماری
نخستین گام در فرآیند گرد آوری داده‌ها، تعریف جامعه آماری آن می باشد. یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک می‌باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفات)متغیرواحدهای آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری در واقع، جامعه ای است که عملاً زیر پوشش بررسی قرار گرفته و یافته‌های تحقیق، قابل تعمیم به آن می‌باشد(سرمد و همکاران، 1385، 83).
در این پایان نامه، جامعه آماری استفاده کندگان از گوشی تلفن همراه در میان شهروندان کرمانشاه است.
روش نمونه گيري

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است