می 7, 2021

شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر …

جستجو در شبکه‌های خرید الکترونیکی به منظور یافتن محل دقیق فروش یک کالا یا خدمت با ویژگی‌های خاص

خصوصاً برای کالاهایی که خرید آنلاین آن میسر نیست یا مشتری قصد مقابسه قیمت در سایر فروشگاه‌ها را داشته باشد، مفید است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

جستجوی محل فروش یک اتومبیل با مدل، رنگ و تجهیزات جنبی دلخواه

بازیها و سرگرمی‌های سیار

خرید و دریافت انواع بازیها و سرگرمی‌هایی که بوسیله ابزار سیار قابل استفاده‌اند.

خرید یا به صورت مستقیم و یا از طریق
پرداخت هزینه اشتراک انجام می‌شود.

بازی‌ها،‌ آهنگ‌های زنگ و کاغذ دیواری صفحه تلفن همراه

حراج‌های سیار

خرید و فروش کالاها در یک حراجی از طریق تلفن همراه

از این طریق امکان شرکت در یک حراج اینترنتی از شبکه سیار ایجاد می شود.

رقابت بر سر خرید یک تابلو نقاشی از داخل یک هواپیمای در حال پرواز

مدیریت سیار انبار

کاهش هزینه‌های انبارداری از طریق مدیریت بی‌سیم شبکه توزیع و انبار

از طریق هدایت انبارهای سیار که بر کامیون‌های باری قرار دارند انجام می‌شود.

یک مرکز توزیع که سفارش فروشگاه‌ها را از طریق نزدیکترین کامیون سیار خود تامین می‌کند.

مدیریت خدمات کنشگر

کوششی در جهت بهبود کیفیت خدمات از طریق ابزارهای سیار و شبکه بی‌سیم

قسمت‌هایی از یک فرآیند اداری می‌تواند به جای مراجعه حضوری مشتری از طریق شبکه سیار انجام شود.

کارشناس اداره بیمه به جای حضور در محل،‌ صحنه حادثه را از طریق دوربین سیار ملاحظه کرده و پرداخت خسارت را تأیید می‌کند.

دفتر کار سیار

مدیریت دفتر کار از طریق تلفن همراه

حتی دفتر کار می‌تواند فقط یک محیط مجازی در شبکه سیار باشد.

مدیری که از داخل یک کنفرانس یا یک هواپیما و یا در ترافیک، دفتر کار و کارکنان خود را مدیریت می‌کند.

2-2-7 تجارت سیار در بانکداری :
راحت بودن برای کاربر: تجارت سیار از طریق توانمند کردن مشتریان برای دستیابی به خدمات و شیوه‌های جدید پرداخت، راحتی بیشتری را برای آنها به ارمغان می‌آورد.
هزینه عملیاتی پایین: ارائه خدمات سیار هزینه‌های عملیاتی را از طریق دستیابی به خدمات بانکی با حداقل دخالت عامل انسانی کاهش می‌دهد.
افزایش پاسخگویی: در تجارت سیار میزان پاسخگویی به نیازهای کاربران افزایش می‌یابد و از این طریق میزان رضایتمندی آنها افزایش می‌یابد. پاسخگویی از ابعاد کیفیت خدمات آنلاین است که تأثیر زیادی را بر رضایتمندی مشتریان دارد که تجارت سیار در این زمینه دارای مزیت است(دعائی و همکاران، 1386)
2-2-8 عوامل زیر باعث توسعه تجارت سیار شده‌اند