طبقه بندی بر اساس، محتوا و سازماندهی آن

مرکز خانواده ی بانک استریت، مرکزی غیر انتفاعی برای نگه داری کودکان زیر سه سال و مدرسه ای برای کودکان سه تا چهارده سال، مدرسه ای مستقل در کالج بانک استریت است.
الگوی اونتاریو
یک برنامه کودکستانی است که در سال 1998 به عنوان اولین سند سیاست گذاری برای کودکستانهای ایالت انتاریو کانادا بعد از پنجاه سال توسط وزارت آموزش و پرورش به چاپ رسیده است. طبق این الگو برای حصول اطمینان از مطابقت برنامه طراحی شده با نیازهای یادگیری هر کودک، باید ابتدا این نیازها به وسیله روش های تشخیص اولیه مشخص گردند و برنامه ها نیز باید فرصت هایی برای خود اظهاری و خود اکتشافی از طریق موسیقی، نمایش و فعالیت هایی مانند گفت و گو و همکاری به وجود آورند. از آنجا که بهترین یادگیری از طریق فعالیت های متناسب با زندگی روزانه کودکان و بر مبنای تجارب گذشته و نیازهای آنها حاصل می شود، در این الگو عمل کردن، دست کاری و اکتشاف بر اساس علایق و توانایی کودکان مد نظر است. مربی گاهی کودکان را در انتخاب فعالیت ها راهنمایی می کند و گاهی خود کودک، آغازگر است. همچنین برنامه کودکستان باید بر یادگیری متعامل تاکید ورزد، که از جمله مزایای این تعامل، کمک به رشد زبان است. توجه به توانایی ها ی فردی در سازگاری و توانایی های یادگیری و آموزش ضروری است. چون کودکان با تجارب گوناگون وارد کودکستان می شوند، مربیان باید طرحهایی را برای فعالیت های فردی، گروهی، مواد و کلاس های روزانه خود تهیه کنند و والدین را درگیر بحث هایی برای پیشرفت کودکان نمایند. (حبیبی و احمدی، 1390، ص 207)
مبانی نظری و روان شناختی الگوی انتاریو
بنیان این الگو از آن جهت که نیاز کودک را در طراحی برنامه ها لحاظ می کند و به بازی اهمیت زیادی می دهد و نیز از جهت یک پارچه بودن دروس، تعامل اجتماعی و پرداختن به کارهای هنری به نظریه فروبل نزدیک است و از نظر توجه به تفاوت های فردی به نظریه روسو و از نظر دریافت تحلیلی از تجارب و مشاهده به نظریه پستالوزی شباهت دارد. همچنین از آن جهت که در این الگو به یادگیری کودک از طریق پژوهش و اکتشاف می پردازد، به نظریات ویگوتسکی، برونر و پیاژه شبیه است و به طور کلی می توان گفت که این الگو مبتنی بر فرادیدگاه پژوهش/تصمیم گیری است که شامل دیدگاه های فرآیند شناختی و رشد گراست. (همان، ص 208)
عناصر اساسی برنامه درسی
اهداف
هدف این الگو آن است که کودکان طی برنامه های کودکستانی، تجارب اولیه مثبت را کسب کنند. این تجارب شامل کسب مهارت هایی مانند سواد آموزی(زبان گفتاری، زبان دوم)، سوادآموزی رایانه ای و فناوری، مهارت های ریاضی و علمی، به جلو انداختن رشد استدلال کودک، تفکر خلاق و مهارت های اکتشافی و بالاخره آماده کردن کودک برای تجارب یادگیری موفق در دبستان می باشد. (همان، ص 209)
محتوا و سازماندهی آن
محتوای برنامه درسی در الگوی انتاریو شامل حوزه های زبان، ریاضیات و مفاهیم فضایی، علوم و فناوری، رشد فردی و اجتماعی و هنر می باشد. شایان ذکر است که در این الگو حوزه های رشد اجتماعی و جسمی نسبت به سایر حوزه ها مورد توجه کمتری قرار گرفته است.
زبان
دراین حوزه(زبانگفتاری و ارتباطی،خواندن، نوشتن،درک مواد رسانهای شامل نرم افزار، نوار و عکس)کودکان باید به مهارتهایی در این زمینه دست یابند. مثل:
تقویت مهارت گوش دادن.
تقویت مهارت خوب صحبت کردن.
برقراری ارتباط مؤثر با دیگران به وسیله صحبت کردن و گوش دادن و توانایی ارتباط با همسالان و بزرگسالان برای درخواست نیازهایشان.
پیروی کردن از دستورالعمل های ساده و پاسخ گویی مناسب به مربیان خود.
گوش کردن به داستان ها و اشعار برای لذت بردن، درک پیام ها و افزایش اطلاعات.
پاسخ به سوال های مربوط به داستان های گفته شده و بازگویی داستان ها.
تشخیص اکثر حروف و توجه به اینکه کلمات دارای معنی هستند.
ریاضیات
حوزه ریاضیات و مفاهیم فضایی شامل مفهوم عدد، شمارش، اندازه گیری و آشنایی با وسایل اندازه گیری ساده و نیز مفاهیم بالا، زیر، درون، بیرون، طبقه بندی، به کار بردن زبان احتمالات (شانس، احتمال، ممکن بودن) است و کودکان باید بعد از پایان کودکستان، توانایی های زیر را داشته باشند:
دسته بندی و طبقه بندی بر اساس ویژگی های خاص با توضیح آن ویژگی ها.
جور کردن اشیاء به نسبت یک به یک. (یک فنجان برای یک نعلبکی)
شمردن شفاهی اعداد تا عدد30 و استفاده از اعداد اصلی و ترتیبی به طور روزانه و هنگام بازی
–تشخیص و نوشتن اعداد 1 تا 10.
تشخیص مفاهیم روزمره و عینی مورد استفاده. مانند:(بلند، کوتاه، بزرگ، کوچک، خالی، پر، سنگین و سبک).