متون اسلامی، خوشگذرانی

Business progress and success of mixed media goals

در متون اسلامی سفر کردن برای شکار توجیه شرعی ندارد و لذا باید نماز و عبادات کامل باشد.
از زراره نقل شده که از امام باقر علیه السلام پرسیدم:
کسی از خانه خود بیرون میرود و با خود عقاب و باز و سگ برای شکار کردن می برد و یک شب و دو شب خوشگذرانی می کند ایا نماز خود را تمام بخواند و یا قصر ؟فرمودند :چون برای خوشگذرانی بیرون رفته است نماز خودرا باید تمام بخواند..
امام صادق علیه السلام از رسول خدا نقل فرمودند که:
جوجه ها را در لانه های انها شکار نکنید تا صبح برسد .مردی پرسید :موقع خواب چه وقتی است؟ فرمودند: هنگام شب موقع خواب پرنده است ضربه ای در آن موقع به پرنده وارد مساز تا بامداد شود .
1. تساوی در ارتباط با خالق
(خداوند همان کسى است که شما را آفرید، سپس روزى داد، بعد مى‏میراند، سپس زنده مى‏کند آیا هیچ یک از همتایانى که براى خدا قرار داده‏اید چیزى از این کارها را مى‏توانند انجام دهند؟! او منزّه و برتر است از آنچه همتاى او قرار مى‏دهند)
2.تساوی در حکمت خلقت
من جنّ و انس را نیافریدم جز براى اینکه عبادتم کنند .
3.تساوی انسانها در شایستگی دمیده شدن روح الهی در آنها
سپس (اندام) او را موزون ساخت و از روح خویش در وى دمید و براى شما گوش و چشمها و دلها قرار داد امّا کمتر شکر نعمتهاى او را بجا مى‏آورید!
4.تساوی در کاشته شدن بذر معرفت در درون همه انسان ها
( سپس علم اسماء [علم اسرار آفرینش و نامگذارى موجودات‏] را همگى به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: «اگر راست مى‏گویید، اسامى اینها را به من خبر دهید!»)
5.تساوی در عامل کمال
1. پیامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ایمان آورده است. (و او، به تمام سخنان خود، کاملاً مؤمن مى‏باشد.) و همه مؤمنان (نیز)، به خدا و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش، ایمان آورده‏اند (و مى‏گویند:) ما در میان هیچ یک از پیامبران او، فرق نمى‏گذاریم (و به همه ایمان داریم). و (مؤمنان) گفتند: «ما شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! (انتظارِ) آمرزش تو را (داریم) و بازگشت (ما) به سوى توست.»
2. آیینى را براى شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود و آنچه را بر تو وحى فرستادیم و به ابراهیم و موسى و عیسى سفارش کردیم این بود که: دین را برپا دارید و در آن تفرقه ایجاد نکنید! و بر مشرکان گران است آنچه شما آنان را به سویش دعوت مى کنید! خداوند هر کس را بخواهد برمى‏گزیند، و کسى را که به سوى او بازگردد هدایت مى‏کند.
6.تساوی در کرامت ذاتی با کرامت اولی:
ما آدمیزادگان را گرامى داشتیم و آنها را در خشکى و دریا، (بر مرکبهاى راهوار) حمل کردیم و از انواع روزیهاى پاکیزه به آنان روزى دادیم و آنها را بر بسیارى از موجوداتى که خلق کرده‏ایم، برترى بخشیدیم.
7.تساوی در استعداد تحصیل کرامت ارزشی و اکتسابی:
اى مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره‏ها و قبیله‏ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید (اینها ملاک امتیاز نیست،) گرامى‏ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست خداوند دانا و آگاه است.
8.تساوی در هدف گیری کلی