مدیریت و رهبری، مدیریت و رهبری

تقوا و پرهیزگاری یکی از اصول مهم اخلاقی و یکی از منابع اصلی قدرت است و می تواند در نفوذ و تاثیر رهبران بر زیردستان و میزان آن نقش اساسی داشته باشد. شاید در بدو امر و نگاه ابتدایی چنین به نظر برسد که تقوا و پرهیزگاری یک مسئله معنوی و مربوط به رابطه میان انسان و خداست و بنابراین، هیچ ربطی به مسئله مدیریت و رهبری در سازمان ندارد و نمی توان آن را یکی از منابع اصلی قدرت دانست لیکن با یک نگاه عمیق و تحلیلی می توان به رابطه وثیق و عمیق میان قدرت و تقوا پی برد.تقوا و پرهیزگاری باعث می شود که انسان در میان مردم در نظر دیگران از عزت و احترام بیشتری برخوردار شود و محبوب دلهای آنان گردد و هر کس که از عزت و احترام بیشتری در میان مردم برخوردار باشد و مردم او را بیشتر دوست داشته باشد، قدرت افزون تری خواهد داشت و بهتر از دیگران می تواند در مردم نفوذ کند و بر آنان تاثیرگذار باشد. حضرت امام حسن مجتبی (ع) در تبیین یکی از آثار مثبت و برکات معنوی تقوا و پرهیزگاری به همین نکته اساسی اشاره می کند و می فرماید:
«اذا اردت عزا بلاعشیره و هیبه بلا سلطان فاخرج من ذل معصیه الله الی عز طاعه الله.»
اگر می‌خواهی بدون داشتن عشیره و طایفه، عزت و احترام داشته باشی و بدون برخورداری از سلطنت و مقام،هیبت و شکوه داشته باشی، از ذلت معصیت خدا خارج شو و به سوی عزت اطا عت الهی حرکت کن.
2-4-9-2- رفق و مدارا
یکی دیگر از اصول مهم اخلاق اجتماعی که از مصادیق و منابع اصلی «قدرت اخلاقی» است، اصل رفق و مداراست که یکی از ابزارهای لازم و ضروری برای مدیریت است.رفق و مدارا و ملایمت موجب نرم شدن دل افراد و ایجاد تمایل قلبی در آنان است. بنابراین، نفوذی که از طریق رفق و مدارا حاصل می شود، نفوذ در دلهاست و نفوذ در دلها، قوی ترین و موثرترین نفوذ است. پیامبر‌گرامی اسلام (ص) نمونه روشن و بارز در زمره رهبرانی است که از نفوذ قوی و عمیقی در میان مردم برخوردار بودند.
«فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر.»
پس به موجب لطف و رحمت الهی،با آنان نرمخو و نرم دل شدی و اگر تندخو و سخت دل بودی قطعاً از پیرامون تو پراکنده می شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و درکارها با آنان مشورت کن.
رفق و مدارای آن حضرت در برخورد با مردم و معاشرت با آنان، یکی از نقاط عطف سیره عملی و اخلاق اجتماعی ایشان بود. و یکی از دستورهای خداوند متعال به رسول خدا (ص) بود. همین نکته را حضرت امام صادق (ع) متذکر شده و فرموده است:
جاء جبرییل الی النبی (ص) فقال: یا محمد،ربک یقرئک السلام و یقول لک دار خلقی: جبرئیل نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: ای محمد، پروردگارت سلام می رساند و می فرماید: با خلق من مدارا کن.
2-4-9-2-1- آثار و پیامدهای رفق و مدارا
– دستیابی فرد به خواسته‌هایش از دیگران
حضرت امام صادق(ع) ضمن تاکید بر مدارا کردن با مردم می فرماید:
من کان رفیقاً فی امره نال ما یرید من الناس: کسی که در کار خویش، رفق و مدارا در پیش گیرد، به آنچه از مردم می خواهد، نایل می شود.
امیرمومنان حضرت علی (ع) نیز شرط اصلی برای نفوذ در مردم و دستیبابی به مقاصد و خواسته‌های خود ازمردم را رفق و مدارا با آنان دانسته و فرموده اند:
من لم یلن لمن دونه لم ینل حاجته:کسی که نسبت به زیردستان خود نرمش نداشته باشد، به خواسته اش نمی رسد.
رهبران سازمانی بیشتر از دیگران نیازمند سیا ست رفق و مدارا هستند و تنها در صورتی می توانند به اهداف و نتایج مورد نظر خود دست یابند که رفتار و برخورد آنان با زیردستان و پیروانشان با نرمی و ملایمت همراه باشد که آنان را تحت تأثیر قرار دهد و در آنان انگیزه ی لازم برای همکاری و همیاری با رهبران را به وجود آورد. اگر کارکنان و زیردستان، ‌رهبر خود را قبول داشته باشند، یعنی اگر رهبر در زیردستان و پیروان خود نفوذ داشته و در آنان تأثیر گذار باشد، دستیا بی به اهداف و نتایج مورد نظر به مراتب آسان تر خواهد بود.
– فائق آمدن بر مشکلات و تسهیل و تقویت روابط انسانی
ارتباطات اجتماعی همواره با مشکلات و مسائل خاصی همراه است. مدیر اگر بخواهد بر این مشکلات و سختی‌ها فایق آید. لازم است که با رفق و مدارا با کارکنان و زیر دستان خویش رفتار کند.حضرت امام صادق (ع) در تبیین این مسئله می فرماید: الرفق ییسر الصعاب و یسهل شدید الانساب:رفق و مدارا، سختی‌ها و دشواری‌ها را آسان و چاره‌های سخت را ساده می کند.
– بهره‌مندی از دستاوردهای معنوی
یکی دیگر از آثار مثبت و برکاتی که بر در پیش گرفتن سیاست رفق و مدارا مترتب می شود، بهره‌مندی از فیوضات و دستاوردهای معنوی است.
ان فی الرفق الزیاده و البرکه و من یحرم الرفق یحرم الخیر،، همانا در رفق و مدارا فزونی در برکت است و کسی که از ملایمت و مدارا محروم باشد، از خیر محروم شود.
سیاست رفق و مدارا در برخورد با دیگران یکی از عوامل مهم برای موفقیت و پیروزی مدیر و سازمان است، همچنان که امیر مؤمنان حضرت علی (ع) این مسئله را مورد تأکید قرار داده و فرموده‌اند: