منابع تحقیق درباره تعالی سازمانی

دانلود پایان نامه

به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هرچه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیتهای اداری برمبنای باورها و ارزشهای اسلامی و افزایش سطح رضایتمندی مردم به کار گیرند ، خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر می دانم:

اصول حاکم بر منشور:
اصل برابری: شهروندان دربرابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای همه شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ گونه تبعیض رفتار نمایند.
اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری: همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.
اصل شهروند مداری (مردم مداری): هدف غایی از تشکیل سازمانهای دولتی واستخدام کارمندان ، ارائه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است. کارمندان باید در گفتار ، کردار و نگرشهای خود عنوان” خدمتگزار مردم” را متجلی سازند. کارمندان متعهد هستند که در تصمیم گیریها ، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را درنظر گیرند و امکان دسترسی راحت تر و عام تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.
اصل احترام و اعتماد : کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق ها ، زیردستان ، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.
اصل شفافیت : کارمندان باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری دستگاه های اجرایی ( به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص کردن فرآیندهای سازمانی ، مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذی صلاح پاسخگو هستند.
اصل پاسخگویی : سازمانهای دولتی برای مردم ایجاد می شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنهابه مردم و مراجع ذیصلاح پاسخگو هستند.
اصل عدم سوء استفاده از موقعیت شغلی : کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به کار گرفته شوند.
اصل تعهد و وفاداری به سازمان : کارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان تلاش نمایند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل به کارگیری مهارت و تخصص : کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت ، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی ، تخصصی و حرفه ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به کارگیرند.
مفاد منشور :
انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی
به رعایت نظم و انضباط در انجام فعالیتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماییم.
در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها ر ابا دقت ، صحت وبه موقع انجام دهیم.
سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به کار گیریم.
به ایده ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.
برای افزایش بهره وری نظام اداری از طریق افزایش بهره وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.
از امکانات ، تجهیزات و سرمایه های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده موثر و مطلوب از آنها بکوشیم.
در انجام فعالیتها و تعاملات ، روابط خویشاوندی ، قومی ، جنسی ، نژادی ، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
روحیه انتقاد پذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم.
همیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده وبر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می کند ، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همکاران
مردم و شهروندان به عنوان ذی حق برای نظام اداری هستنند، تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارائه خدمت بهتر ، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.
به مراجعه کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین ، مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهیم.
در محدوده وظایف شغلی ، اطلاعات و راهنماییهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارائه و در زمینه خدمات ، شفاف سازی صورت دهیم.
خواسته های قانونی ارباب رجوع را در چارچوب وظایف خود با صحت ، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارائه دهیم.
به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشیم.
به نظرات ، پیشنهادها وبازخوردهای شهروندان و مراجعه کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم.
به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.
سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع ، پاسخگویی و گره گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
روحیه کار جمعی را در خود تقویت کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیر باشیم.
روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.
دانش ، تجربه و توانمندیهای خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم.
تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.
مأموریت‌ها
بیانیه مأموریت شرکت سهامی بیمه ایران
شرکت سهامی بیمه ایران رهبر بازار صنعت بیمه و عرضه‌کننده نیازهای بیمه‌ای جامعه و اقتصاد کشور، خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای خود را توسعه داده و علاوه بر داخل کشور در بازارهای بین‌المللی نسبت به فعالیت بیمه‌گری خود اقدام خواهد نمود. مأموریت شرکت بکارگیری توانمندی‌های کلیه کارکنان جهت بهبود مستمر خدمات بیمه‌ای، در راستای پاسخگویی به نیازهای مشتریان است تا بدین وسیله در کسب و کارخود به موفقیت رسیده و منافع کلیه ذی‌نفعان را تأمین نماید همچنین ، انواع خدمات و پوشش های بیمه ای خود را توسعه داده و علاوه بر داخل کشور در بازارهای بین المللی به فعالیت حرفه ای بیمه گری با رعایت اصل مشتری مداری در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه فعالیت می نماید.
مأموریت فناوری اطلاعات شرکت سهامی بیمه ایران
توانمندسازی شرکت سهامی بیمـه ایران برای حفظ رهبری بازار بیمه کشـور، با پشتیبانی مؤثر از اهـداف و سیاست‌ها، و ایجاد تحـول در عملیات بیمه‌گـری همـراه با بهبود و اصلاح فـرآیندهای کـاری از طریق برنامه‌ریـزی، تـوسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و کاربردهای فناوری اطلاعات و محتوای اطلاعاتی
چشم انداز
حفظ پرتفو و توسعه آن و نگهداری جایگاه شماره یک در بازار صنعت بیمه کشور
این مهم در ارزش‌های سازمانی شرکت نیز بعنوان جوهره فرهنگی حاکم بر سازمان بطور مستقیم اشاعه داده شده است. برخی از ارزش‌های شرکت سهامی بیمه ایران عبارتند از:‌
1) خلاقیت، نوآوری، توکل و سخت‌کوشی، 2) ایجاد بالاترین مرتبه نظم و دقت ممکن، توأم با تعقل و تدبر درامور، 3) ایجاد اعتماد و دوری جستن از اجحاف نسبت به مشتریان، کارکنان و صاحبان شرکت، 4) پایبندی به قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، 5) نگرش به سازمان شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان یک خانواده و ایجاد انگیزه و نشاط کاری، 6) ترویج کارگروهی و تلاش فردی همه کارکنان در جهت دستیابی به پرتفوی مناسب،7) استقرار و تقویت الگوی شایسته‌سالاری مطابق با شاخص‌های تخصص، تعهد، مسئولیت‌پذیری و رویکرد ارزشی، 8) آموزش مستمر و تربیت‌نیروی انسانی با کیفیت عالی، 9) تنوع بخشی به پوشش‌ ری
سک وعرضه پوشش‌های جدید به مشتریان، 10) پویایی و بهبود مستمر در امور شرکت و بازنگری مداوم سیستم‌های مدیریتی
بدون تردید باگسترش ابعاد سازمانی و پیچیدگی کسب و کار، مسئولیت مدیران در جهت همسو و یکپارچه سازی سازمان در مسیر تعالی و بهبود مستمر دشوارتر می‌گردد. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از دانش روز‌ در جهت استقرار توانمند‌سازهای سازمانی و تلاش درجهت جاری نمودن قابلیت‌های یاد شده به منظور کسب نتایج هدفمند و قابل اتکا فراتر از الزامات مورد تأکید مدل‌های تعالی سازمانی و به عنوان یک ضروری اجتناب‌ناپذیر نمایان می‌گردد. شرکت سهامی بیمه ایران با درک اهمیت این موضوع و در مسیر تحقق اصول سازمان استراتژی‌ محور در گستره فعالیت‌ها و کسب و کارهای ارزش افزای خود، تعهد به اصول تعالی سازمانی را مشی سازمانی خود قرارداده و در این مسیر همواره پیش‌قدم بوده است.
پس از تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی و نیز تهدیدات و فرصت‌های محیطی بیمه ایران، جایگاه استراتژیک شرکت در ماتریسSWOT در مربع دوم یعنی موقعیت «محافظه کارانه» بدست آمد. جایگاه شرکت در این ماتریس، تعیین کننده استراتژی‌های مناسب شرکت می باشد لذا با توجه به جایگاه بیمه ایران در این ماتریس، چشم انداز بیمه ایران در هفت حوزه کلیدی، سه راهبرد بنیادین و همچنین سایر استراتژی‌های اساسی در راستای تعالی سازمانی تدوین گردید:
الف) سه راهبرد بنیادین: 1. چرخش راهبردی در ساختار مدیریتی و اتخاذ راهبرد بنیادین”شعبه محور بودن به جای ستاد محور بودن”2. چرخش راهبردی از بیمه گری متعارف و سنتی به بیمه گری پویا و الکترونیکی )براساس نیازهای بازار3. چرخش راهبردی از یک سازمان اداری/ دولتی به یک سازمان اقتصادی/ بازرگانیوابسته به دولت(
ب) سایر استراتژی‌های اساسی:
1. توسعه محصول، 2. رسوخ در بازار، 3. حفظ و توسعه بازار، 4. توسعه کمی و کیفی شبکه نمایندگی، 5. توسعه منابع انسانی، 6. توسعه نظام‌های برنامه ریزی و مدیریت مالی، 7. بهبود نظام‌های تحقیق و توسعه، 8. افزایش کارایی فعالیت‌های بازاریابی شرکت، 9. ارتقاء فعالیت‌های بیمه‌گری در کارشناسی، ارزیابی و پرداخت خسارت و 10. همکاری با شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت بیمه کشور
تبیین و ترویج ارزش های سازمانی
ارزش‌های سازمانی شرکت شامل 23 ارزش برای اولین بار در سال 82 در محورهای مختلف شامل مشتریان، کارکنان، نمایند‌گان، دولت و جامعه توسط رهبران بیمه ایران تدوین گردید. سپس در سال‌های 84 و 86 با توجه به اطلاع رسانی گسترده‌ای که در شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور صورت گرفت بازخوردهای متعدد از سراسر کشور جمع‌آوری و با الگوبرداری از شرکت‌های برتر، مجدداً ارزش‌های سازمانی اولویت بندی شده و با اجماع رهبران شرکت بازنگری و به 13 ارزش کلیدی به شرح ذیل کاهش یافت. برخی از ارزش‌های شرکت عبارتند‌از: 1- خلاقیت، نوآوری، توکل وسخت‌کوشی، 2- ایجاد بالاترین مرتبه نظم و دقت ممکن، توأم با تعقل و تدبر در امور، 3- ایجاد اعتماد و دوری جستن از اجحاف نسبت به مشتریان، کارکنان و سهامداران شرکت، 4- پایبندی به قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی، 5- نگرش به سازمان شرکت سهامی بیمه ایران بعنوان یک خانواده و ایجاد انگیزه و نشاط، 6- ترویج کارگروهی و تلاش فردی همه کارکنان در جهت دستیابی به پرتفوی مناسب، 7- آموزش مستمر و تربیت نیروی انسانی با کیفیت عالی، 8- پویایی و بهبود مستمر در امور شرکت و بازنگری مداوم سیستم‌های مدیریتی و 9- اتکاء به آمار و اطلاعات در حل مشکلات و تصمیم‌گیری‌ها.

 
 
نمودار تشکیلاتی و آمار نیروی انسانی شرکت سهامی بیمه ایران
فصل سوم
روش تحقیق
3 – 1 – مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. (ایران نژاد پاریزی، 1378: 9) از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت‌یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. (خاکی،1379 : 143-142)
3 – 2 – روش تحقیق
نوع تحقیق از لحاظ هدف: هدف از تحقیق حاضر توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته‌هایش برای حل مشکلات خاص درون سازمان‌ها انجام می‌شود و تلاشی برای پاسخ‌دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد. بنابراین تحقیق حاضر از لحاظ هدف، تحقیق کاربردی محسوب می‌شود و از آنجایی که از یک سو هدف تحقیق حاضر تعیین تاثیر تجربی میان ابعاد متغیر مستقل و متغیر وابسته می‌باشد و همچنین از سوی دیگر به دنبال افزودن به دانش کاربردی در این زمینه می‌باشد از نظر هدف کاربردی، واز نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع علی می‌باشد.
3 – 3 – متغیرهای تحقیق
در یک تحقیق برای پاسخ دادن به سئوال‌های تحقیق و یا آزمون فرضیه‌ها، تشخیص متغیرها امر ضروری است. در این تحقیق دو نوع متغیر در نظر گرفته شده است.
الف) متغیر مستقل: یک ویژگی وخصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می‌شود و مقادیری را می‌پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر (متغیر وابسته) مشاهده شود.
ب) متغیر وابسته : متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است. به عبارت دیگر متغیر اصلی است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد (خاکی،1379 : 167-166). بنابراین با توجه به تعاریف، متغیر معنویت در محیط کار و ابعاد آن به عنوان متغیرهای مستقل و کیفیت خدمات به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
3 – 4 – روش های جمع‌آوری اطلاعات
مهم ترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است :
مطالعات کتابخانه‌ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، و نیز از شبکه جهانی اطلاعات استفاده شده است.
تحقیقات میدانی در این قسمت به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه های مذکور شامل 2 بخش عمده می‌باشد:
نامه همراه : در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز، بیان شده

پاسخی بگذارید