نیازها و خواسته ها، اهمیت بسته بندی

هزینه های بالای بسته بندی در ایران( تقریبا 35% بهای فروش)
ماشین های بسته بندی قدیمی
عدم تحقیقات بازار در مورد بازار هدف(فیض و سلحشور،1387)
2-5 بسته بندی و صادرات
نقش و اهمیت بسته بندی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی سبب شده است تا صادرکنندگان محصولات، توجه ویژه ای به آن جهت افزایش توان رقابتی خود در بازارهای بین المللی داشته باشند. امروزه از مهمترین عوامل ارائه محصول در بازارهای بین المللی، توجه به هنر طراحی بسته بندی است. بسته بندی می تواند به عنوان نوعی مزیت رقابتی، درک مصرف کنندگان را نسبت به محصول تغییر داده و شانس خرید آن را در بازار افزایش دهد.
. در طراحی بسته بندی برای صادرات باید دقت عمل بیشتری داشت. زیرا رقابت بیشتر در بین کشورهای مختلف، فرهنگ و سلیقه متفاوت کشور مقصد، دور بودن مقصد و احتمال خطرات بیشتر برای محصول، زمان طولانی تر در حمل و نقل، آب و هوای متقاوت در مسیر حمل ونقل، مقررات گمرکی و قوانین و استاندارد های بهداشتی و فنی متفاوت و تفاوت زبان در بازارهای خارجی ایجاب می کند که صادر کنندگان در امر بسته بندی دقت بیشتری را مبذول دارند تا در دنیای رقابتی امروز بتوانند جایگاه خود را حفظ کنند. (فیض و سلحشور، 1387)
در مجموع در بسته بندی صادراتی لازم است موارد مهمی در نظر گرفته شود که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
تطابق با استانداردها
تطابق با مقررات و قوانین کشور هدف
متناسب با نیازها و خواست‌های بازار مورد نظر باشد
جلب توجه خریدار و ترغیب وی به منظور خرید
استفاده از بسته بندی متناسب با نیازها و خواسته های بازار هدف
ارتقاء توان حفاظت از ویژگی های کالای درون بسته بندی(مثل طعم، رنگ، مزه، بو و ..) (http://package.blogfa.com/post/45)
2-6 بسته بندی و توسعه پایدار
بسیاری از کشورهای جهان به توانایی فناوری جدید از جمله فناوری نانو در بسته بندی صنایع غذایی پی برده اند و درحال سرمایه گذاری قابل توجهی در این راه هستند. تحقیقات نشان می دهد که علاقه مشتریان به مواد غذایی سالم و تازه در بسته بندی های مناسب، موجب پیشرفت این صنعت گردیده است. (کی منش، 1390، 4) از طرفی دیگر تولید محصولات غذایی با بسته بندی هایی که دارای ویژگی هایی از جمله: قابلیت سازگاری با محیط زیست، قابلیت برگشت به چرخه طبیعت، حفظ ویژگی های تغذیه ای محصول می باشند، فوایدی را برای جامعه به ارمغان می آورد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
بهینه سازی توسعه پایدار در طول چرخه زندگی
پاسخگویی به معیارهای بازار از جمله کارایی و هزینه
استفاده از تکنولوژی های نوین تولید
جلوگیری از تقلب و دستکاری در محصول
بهینه سازی استفاده از مواد وانرژی
قابلیت بازیافت و همچنین تجزیه پذیری و برگشت به چرخه طبیعت بصورت انرژی
(کی منش، 1390 ،5)