نیازها و خواسته ها، کشورهای در حال توسعه

واژه GSM مخفف اصطلاح (Global System for Mobile Communications) به معنی سیستم جهانی برای ارتباطات موبایل است و مهمترین و معروف‌ترین سطح استاندارد برای تلفن‌های موبایل در کل دنیا محسوب می‌شود.
سرویس ارسال پیام های چند رسانه ای(: (MMS
سرویس ارسال پیام های چند رسانه ای ( متنی ، صوتی ، تصویری ) . با استفاده از این سرویس که شبکه مخابراتی آن را عرضه می کند می توان عکس ، فیلم ، صدا و یا هر نوع اطلاعات را از طریق شبکه مخابراتی به دیگر کاربران ارسال کرد .
فصل دوم
(ادبیات تحقیق)
1.2) مقدمه
سرعت تحولات در دنیای امروز اصول موفقیت آمیز حرفه ای دیروز را به آسانی از رواج انداخته و منسوخ می کند،امروز همانند دیروز نیست و یقیناً فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین پایبند بودن به استراتژیهای تبلیغاتی امروز خطرناک است. پس زمان آن فرارسیده است که کشورهای در حال توسعه در استراتژی ها و سیاست های تجاری و تبلیغاتی خود تجدید نظر کنند. چرا که در صورت عدم بکارگیری استراتژی های جدید و متناسب با شرایط محیط کنونی موقعیت رقابتی آنها تضعیف خواهد شد (پارسائیان،4،1383).
تبلیغات به یک تجارت یا صنعت بزرگ تبدیل شده است.
تبلیغات هم یک صنعت است و هم ابزاری است که مورد استفاده بسیاری از افراد قرار گرفته است. برخلاف جوامع کوچک، در جوامع بزرگ، پیچیده و صنعتی علاوه بر ارتباطات رودررو میبایستی از ارتباطات غیرمستقیم نیز استفاده کرد. تبلیغات، این نیاز جوامع عصر حاضر را به خوبی پاسخ می دهد. تبلیغات راه کاری است که با توجه به پارامترهای اندازه، میزان فاصله، راحتی و هزینه، توجهات ویژه ای را به خود جلب کرده است (فاربی، 1378 ، ص13) به منظور بررسی انگیزه و عوامل موثر در ایجاد نگرش نسبت به تبلیغات SMS لازم است مروری تئوریک به مباحث مطروحه در این مقوله صورت گیرد. از آنجایی که تبلیغات SMS زیر مجموعه تبلیغات و تبلیغات زیر مجموعه بازاریابی می باشد، در این فصل ، ابتدا به مرور مفاهیم بازاریابی و تبلیغات پرداخته می شود. سپس تبلیغات موبایلی مورد بحث قرار می گیرد و در بخش بعدی عوامل موثر بر نگرش نسبت به تبلیغات ارائه می گردد
2.2) بازار یابی :
به طور کلی تعاریف زیادی از بازاریابی مطرح شده است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود. یکی از کوتاه ترین تعاریف بازاریابی، برآورده کردن نیازها به گونه ای سودآور می باشد (kotler & keller,2006).
در تعریفی دیگر بازاریابی فرآیندی اجتماعی و مدیریتی است که به وسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام (kotler & armstrong,2000).
طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا ، بازاریابی عبارت است از: فرآیند برنامه ریزی و اجرای مفاهیم قیمت گذاری، ترفیع فروش، توزیع ایده ها، کالاها و خدمات برای ایجاد مبادله که اهداف فردی و سازمانی را برآورده کند(schutz,1990) و یا بازاریابی یک فعالیت سازمانی و یک سری از فرآیندها است برای خلق، ارتباط و ارائه ارزش به مشتری ها و اداره روابط مشتری می باشد به طرقی که شرکت و ذینفعانش سود برند (AMA,2004).
در همین راستا امروزه صاحبنظران، بازاریابی را فرآیند ارضای نیازها و خواسته های بشر تعریف می کنند. به نظر فیلیپ کاتلر برجسته ترین صاحبنظر در این رشته، بازار یابی عبارت است از:(( فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله))( روستا و همکاران، 1381،186).
در واقع بازاریابی به دنبال تامین و ارضای نیاز است که شرکت های موفق را از شرکت های ناموفق متمایز می سازد. بنابراین بازاریاب ها باید همواره به دنبال آن باشد که بررسی کنند به چه صورتی می توانند بهتر، بیشتر، سریع تر، دقیق تر و در نهایت با کیفیت مناسب، به مردم، کالا توام با خدمت ارایه نماید (محمدیان، 1382،68)
امروزه هدف از بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق رشد و سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمان هاست. در این پارادایم، هدف، برقراری روابط بلندمدت و متقابل با گروه های ذینفع و مهمتر از همه مشتری،به طوری است که مشتریان بیشتر را حفظ و مشتریان کمتری را از دست داده و به این ترتیب منافعی حاصل شود که در نتیجه سهم بازار و سودآوری شرکت ها افزایش یابد (جلالی زاده،15،1385).
حفظ مشتری موضوعی مهم برای سازمان هایی است که می خواهند در دنیای کسب و کار باقی بمانند، سودشان را افزایش دهند و مزیت های رقابتی شان را ایـجاد و تقویـت کنند (داتا،2007،1).
شرکت ها دریافته اند که هزینه حفظ و نگهداری یک مشتری قدیمی از هزینه بدست آوردن یک مشتری جدید کمتر است، لذا نیاز مبرم به حفظ و نگهداری مشتریان فعلی به شدت در بنگاهها احساس می شود. در ادامه برخی بیانات که این موضوع را تایید می کند آمده است:
یک شرکت با حفظ رابطه با مشتریان سود آور و کاهش فرار مشتریان تا 5 درصد می تواند سود آینده اش را 30 تا 90 درصد افزایش دهد (داتا،2007،3).