وسواس و اجبار(Obsessive-compulsive):

Businessman click PC tablet with colorful arrows spreading. Launching sharing in business Concept

۳-حساسیت روابط بین فردی(Interpersonal sensivity):

نشون دهنده احساس بی عرضگی و پستی مخصوصا در مقایسه با افراد دیگه می باشه. از ابرازات خاص این سندرم احساس ناراحتی از خود، احساس ناراحتی و خجالت مخصوصا در موقع برخوردهای مقابل و زودرنج بودن می باشه. علاوه بر اون آدمایی که در این اندازه نمره بالا دارن، در گزارشهای خود، انتظارات منفی در رفتار و رابطه با بقیه رو بیان می دارن.

 

۴-افسردگی(Depression):

افسردگی

علائم بد خلقی و اثرات اون که شامل عزلت و گوشه گیری از لذات زندگی، نبود انگیزه و از دست دادن انرژی حیاتی از آثارافسردگی می باشه.. هم اینکه احساس نا امیدی، افکار خود کشی و دیگه همردیفهای حسی و شناختی افسردگی رو هم شامل می شه.

۵-اضطراب(Anxiety):

اضطراب

علائم کلی مثل عصبی بودن، اضطراب ولرزش در این تعریف آمده. همین طور حملات ترس نا گهانی و احساس وحشت و احساس ترس از آینده و ترس. بعضی وابسته های جسمی اضطراب شامل تپش قلب، بی قراری، تعریق و… می باشه.

۶-حالات پارانوئیدی(Paraniod Ideation):

این بعد از پایه افکار پارانوئیدی رو به عنوان یه حالت نا منظم و مغشوش فکری ارائه می دهد. از ویژگیهای اساسی این رفتار عبارته ازافکار برون فکنی، خشونت، سوء ظن، بزرگ پنداری، خود مداری، ترس از از دست دادن اختیار و هذیون که همه به عنوان انعکاسات اولیه این مشکل می باشن.

۷-دشمنی و خشونت(Hostility):

این بعد نشون دهنده افکار و احساسات یا کارهاییه که خاص اثرات منفی حالت خشم می باشه. سوالات، نشون دهنده کیفیتهایی مثل (ظلم، بی حوصلگی، تحریک پذیری و خشم) می باشه.

۸-حالات سایکوتیک(Psycoticism):

این اندازه روانپزشکی طوری مطرح شده که نشون بده که زندگی گوشه نشینی و پشیمون، به عنوان بعدی پیوستار، از تجربیات انسانی می باشه. همونطوری که علائم اولیه اسکیزوفرنی هذیون و پرش افکار می باشه اندازه روانپزشکی هم از بیزاری شخصیت تا دلایل دیوونگی زیاد متغیره.

۹-اضطراب فوبیک(Phobic Anxiety):

ترس همیشگی از یه فرد، محل یا وسیله مخصوصا و یا موقعیتیه که با این صفت مشخص می شه که نسبت به محرک غیر منطقی و نا متناسبه و باعث رفتار دوری و فرار می شه.

شاخصهای کلی ناراحتی:

در مورد آزمون SCL-90-R سه شاخص کلی پریشونی هست :

GSI:

 

معیارهای کلی علائم مرضی بهترین نشونه واسه سطح و یا عمق یه ناراحتی الان می باشه وباید در بیشتر مواردی که احتیاج به یه امتحان خلاصه داریم ازش استفاده کنیم.

GSI اطلاعاتی درباره تعدادى علائم و شدت ناراحتی به وجود اومده توسط اون رو بدست می دهد.

 

نمره کل آزمونGSI=
۹۰

:PST

به طور ساده شمارش تعداد علائمیه که مریض به صورت مثبت گزارش می کنه. یعنی اونایی که خود مریض به دارا بودن اون تا حدی ازعان داره.

تعداد جواب صفر -۹۰ PST=

PSDI:

یه امتحان خالص از شدت ناراحتیه یعنی یه امتحان اصلاح شده واسه تعداد علائمه. عمل اون بیشتر مانند یه امتحان جواب در جهت ابلاغ اینه که مریض علائم افسردگی خود رو در فرم گزارش از خود بیشتر یا کمتر ارائه می دهد.

نمره کل آزمونGSI=
PST

 

هر گاه  PSTو  GSI  به کار رود اطلاعات درباره فرم جواب وتعداد علائم ثبت شده می تونه در فهم یه نیمرخ بالینی کمک زیادی باشه.

روش انجام آزمون SCL-90-R به این صورته که اول آزمون به وسیله مصاحبه کننده به مریض داده می شه. یه مدت ۱-۲ دقیقه درباره اون به مریض توضیح داده می شه و مریض خودش به سوالات جواب می دهد. تحت شرایط عادی آزمون SCL-90-R حدود ۱۵-۲۰ دقیقه زمان واسه تکمیل نیاز داره. افراد وسواسی در حدود نیم ساعت این آزمون رو تموم می کنن. پس از تکمیل، جوابها خیلی راحت با هم جمع و تفریق می شن وحاصل تا دو رقم اعشارمحاسبه می شه. (۳۲)

 

۳-پرسشنامه جمعیت شناختی:

این پرسشنامه به وسیله مولفین تحقیق و براساس کتب و مقالات موجود تنظیم شد. موارد این پرسشنامه شامل: سن، جنسیت، سطح تحصیلات، رتبه تولد، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، شغل پدر، شغل مادر، تعداد اعضای خونواده، نوع مالکیت منزل، وجود یا نبود وجود رایانه شخصی در منزل و دلیل به کار گیری کافی نت بود. (۳۳)

 

پایایی وسایل تحقیق:

۱-پرسشنامه مشکل اعتیاد به اینترنت Young (IAS):

اعتیاد

واسه امتحان پایایی پرسشنامه از راه آلفای کرونباخ استفاده کردیم. پرسشنامه دارای آلفای کرونباخ برابر با ۷۶/۰ بود که اعتبار تقریبا خوبی واسه پرسشنامه اعتیاد به اینترنت می باشه. به توجه به اینکه تحقیقات دیگری که از این تست در ایران استفاده کرده باشه یافت نشد، بنابر این به گفتن اعتبار در همین تحقیق اکتفا گردید.

۲- پرسشنامه SCL-90-R:

این آزمون ۹۰ ماده ای نشونه های نه گانه شایع روانپزشکی شاملجسمی سازی، وسواس، حساسیت روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب، حالات پارانوئیدی، دشمنی و خشونت، حالات سایکوتیک و فوبیا رو در اندازه کسرت پنج درجه ای می سنجد، هم اینکه این آزمون سه شاخص به دست می دهد:

۱-ضریب کلی علائم مرضی که سطح روانی فرد رو بدون تاکید بر نوع خاص مشکل نشون می دهد.

۲-جمع علائم مرضی مثبت

۳-شاخص علائم مثبت ناراحتی که شدت مریضی رو به صورت جدا شده از هم سالم، مرزی و شدیدا مریض نشون می دهد.

این آزمون در بررسیهای جور واجور همه گیر شناسی مورد استفاده قرار گرفته. (باقری، یزدی، بوالهری، شاه محمدی، معتمدی، نیکیان، تارزی؛۱۳۷۸، معتمدی، یاسمی، کرباسی، بنی واهب، ۱۳۷۶) و کارایی اون بیشتر از ۹۰% آزمایش شده(باقری، یزدی و همکاران، ۱۳۷۳، بهادرخان۱۳۷۲) در ایران پایایی این آزمون بیشتر از ۸۰%(میرزایی، ۱۳۵۹) و در بررسیهای همه گیر شناسی، پایایی اون ۹۷% بوده. (۳۲)

 

روش انجام تحقیق:

این بررسی از نوع بررسیای توصیفی مقطعیه و به خاطر شناسایی اختلالهای روانپزشکی در کاربران اینترنت شهر مشهد انجام شد. جهت اجرای آزمون، پرسشنامه ها با هماهنگی کافی نتها و مجری طرح، بین کاربران اینترنت پخش گردید و اهداف اون توضیح داده شد. از کاربران بالاتر از ۱۵ سال و با تحصیلات سوم راهنمایی و بالاتر که سابقه مصرف داروهای روانپزشکی نداشتن، در خواست کردیم در مطالعه ما شرکت کنن. به کاربران گفته شد در صورت تمایل، می تونن در مطالعه شرکت نکنن و هم اینکه در اولین صفحه از اونا خواسته شد که به سوالها رو راست جواب بدن و یادآوری گردید که پرسشنامه ها به طور کامل پنهونی می مونه و خواسته شد که نامشون رو در هیچ جایی ننویسند. جمع آوری اطلاعات وتکمیل پرسشنامه ها، هر یک حدود ۱ ساعت زمان برد. پس از جمع آوری، از نرم افزارSPSS، واسه پیدا کردن ضریب اتحاد، آزمون آماریT  وغیره استفاده شد.