وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

تکه ای از متن پایان نامه :

تصرف کرمان بفرستند.[1] احمد نیز بعد از حوادثى موفق گردید کرمان را تصرف کند، پس از این پیروزى على از برادرش احمد خواست که به فارس برگردد، وى نیز بازگشت و در استخر اقامت گزید.[2]   پس از آن على و بعد از او برادرزاده‏اش عضد‌‌‌الدوله به‏طور مکرر اقدام به فتح کامل کرمان کردند؛ تا سال ۳۵۷ ه ق که عضد‌‌‌الدوله تمام آن ناحیه را به تصرف درآورد. در این ایام دستگاه خلافت بسیار ضعیف شده بود و موالى بر آن فرمان مى‏راندند. ابوبکر محمد بن رائق عامل خلیفه در واسط بود.

به دلیل درگیری­هایی که در بغداد روی داده بود و نابسامانی اوضاع در آن شهر، خلیفه الراضى باللّه او را فراخواند و مقام سپهسالارى و امیر الامرایی را به او داد تا امنیت را مستقر سازد. فرزندان بریدى که در خوزستان و اهواز بودند، از این اقدام خلیفه به این ترتیب بیست و دو سال تمام (۳۳۴ه.ق- ۳۵۶ ه.ق) در بغداد، قدرت با معز‌‌الدوله بود و خلیفه عنوانى بیش نبود.[3] در زمان معز‌‌الدوله هیچ احترامى براى خلیفه باقى نماند؛ وى از داشتن وزیر محروم بود. فقط کاتبى داشت که به زمین­ها و مخارج او رسیدگى مى‏کرد، اما معز‌‌الدوله هرکس را که مى‏خواست به وزارت خود انتخاب مى‏کرد. همچنین معز‌‌الدوله در عزل و نصب قضات و صاحبان مشاغل دیگر اعتنایى به خلیفه نمى‏کرد.[4] معز‌‌الدوله در سال۳۳۶ ه.ق بصره را نیز تصرف نمود. عماد الدوله در سال ۳۳۸ هجری قمری از دنیا رفت. وی در مدت زندگانى خود امیر الامراء بود. پس از مرگش، این مقام به رکن الدوله رسید. معز‌‌الدوله بر بغداد و عراق و خلیفه مسلط بود و او مانند نایب از طرف دو برادر محسوب مى‏گردید.[5] وی در سال ۳۵۶ ه.ق از دنیا رفت. پس از او پسرش عز‌‌الدوله به حکومت رسید. رکن‌الدوله نیز در سال ۳۶۶ ه.ق از دنیا رفت.

قدرتمندترین امیر آل بویه، عضد‌‌‌الدوله فرزند رکن‌الدوله بود. در عهد حکومت او که عبارت از سال های پایانی قرن چهارم هجری بود، تمدن اسلام در اوج شکوفایی بود و علم در تمامی شعب آن، از فقه و کلام و فلسفه گرفته تا تا طب و نجوم و ریاضیات، مدارج ترقی وکمال خود را می­پیمود و کتاب­های نفیس فراوان از هر رشته به رشته تحریر در می آمد. عضدالدوله که خود در سیاست یکه تاز بود، از دوستداران دانش نیز به شمار می­رفت و علما و شعرا را گرامی می­داشت و[1]. همان، ج۵، ص ۴۶۳.

[2]. عزالدین علی ابن اثیر جزری، ج ۲۰، ص ۴۹.

[3]. ابوالقاسم پاینده، ج‏۳ ، ص۴۱۱.

[4]. عزالدین علی ابن اثیر جزری، ج ۲۰، ص ۱۶۹.

[5]. همان، ، ج ۲۰، ص ۲۰۲.

وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه