می 7, 2021

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه-دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه 

تکه ای از متن پایان نامه :

یافتن به هدفی معین ممکن می باشد مستقل گردد و زندگی حقوقی ویژه خود را آغاز کند . وجود بنیادها ، وابسته و محدود به اذن مقام های اداری می باشد ، لکن این اذن به گذشته سرایت می منتقل کردند و در طول چند قرن ادامه حکومت عثمانیان کلیه خدمات فرهنگی اجتماعی در حوزه مدیریت اوقاف بوده و پنجاه درصد آثار خطی موجود در کتابخانه های ترکیه را اوقاف تهیه و گردآوری کرده می باشد . البته به دنبال تحولات گسترده ای که در خلال جنگ های اول و دوم پیش آمد و موجب روی کارآمدن جمهوری لائیک به دست آتاترک گردید در همه شئون فرهنگی اجتماعی ترکیه تغییرات بنیادی صورت پذیرفت مانند این تغییرات دگرگون شدن فرهنگ وقف در این کشور بود . تعریف جدیدی که از وقف ارایه گردید عبارت بود از کارهای عام المنفعه ای که ترک ها انجام می دادند و اکنون نیز ادامه دارد به موجب این تعریف خطبه شرعی وقف دیگر موضوعیت نداشت و اصولا اقدام به نیکوکاری اجتماعی ، فرهنگی تنها با ثبت یک سند که منطبق بر قانون جدید وقف بود تحقق می پیدا نمود . [1] نظام انگلوساکسون امروزه نوعی از تصرفات مالی را می شناسد که به تراست معروف می باشد و اختصار تعریف آن چنین می باشد : مالی را در اختیار شخصی معینی گذاشتن تا عواید آن را صرف احتیاجات شخصی دیگر کند.  شخص صاحب اختیار را امین یا وصی و شخصی دوم را مستفید یا مستحق می نامند ارتباط شخص امین یا وصی با مال مورد امانت در ارتباط با مستحق تراست نامیده می گردد در این جا امین نه مالک مال می باشد و نه می تواند آن را تملیک نماید حتی امین نمی تواند از آن مال بهره گیری نماید به نحوی که مالکیت عین از مالکیت منافع جدا گردد . هدف از نهاد حقوقی تراست طرفداری از بیوه زنان و کودکان و انجام دادن کارهای عام المنفعه می باشد . [2]

[1]  رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – ترکیه ، وقف در ترکیه ، وقف میراث جاویدان ،سال سوم، شماره 2 ،صفحه 62و63

[2]  الکبیسی ، محمد عبید، احکام وقف در شریعت اسلام ، اداره کل حج واوقاف وامور خیریه،مازندران،1364،ج 1 صفحات 43و45

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه