می 7, 2021

ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت

نوع استخدامی که افراد در ابتدای ورود به سازمان، توسط سازمان و با توجه به نیاز سازمان مشخص می شود. رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی بودن افراد را نشان می دهد .
– تحصیلات
مقدار و میزان علم و دانشی است که هر فرد می تواند آن را فرا گیرد که منجر به اخذ مدارک در مقاطع مختلف تحصیلی می شود.
– قومیت
هنجارها و ارزشهای فرهنگی که اعضای یک گروه معین را از دیگران متمایزمی کنند. افراد متعلق به گروه و قوم خاصی بودن مثلاً فارس، ترک، کرد، لر، عرب و …. می باشد.
– ارباب رجوع
منظور هر شخصی که به عنوان مشتری جهت کسب یا دریافت خدمات دولت در زمینه امور مربوط به صنعت هواپیمایی به شرکت هواپیمایی ایران مراجعه می کند.
– شخصیت
شخصیت، مجموعه پایدار و ثابتى از صفات و خصوصیات و گرایشهایى است که وجوه اشتراک و اختلاف فرد را با دیگران مشخص می کند.
– شخصیت برون گرا
نگرش برون‌گرایانه، انسان را به سوی دنیای عینی بیرون سوق می‌دهد.چنین افرادی برطبق قواعد انعطاف‌ناپذیری زندگی می‌کنند. این افراد بی قرار و خوش بین هستند. همچنین مردم آمیزو هیجان طلبند و فعالیتهای اجتماعی را به فعالیتهای انفرادی ترجیح می دهند. ویژگی های برون گرایی مورد بررسی در این تحقیق عبارتنداز : با اعتماد به نفس، جاه طلب، پرانرژی، بلند پرواز است .
– شخصیت درون گرا
19
نگرش درون‌گرایانه، او را متوجه دنیای درون خود می‌نماید. این افراد از تفکرخود بازداری کرده و شدیداً هیجانی هستند. آن‌ها از ارزش‌ها، اصول اخلاقی و آداب و رسومی که آموخته‌اند، دست برنداشته و از آن‌ها پیروی می‌کنند و به طور غیرمعمول نسبت به انتظارات و عقاید دیگران حساس هستند. آن‌ها احساسات و هیجان‌های خود را سرکوب کرده، در تمام جنبه‌های زندگی خود واقع‌گرا هستند. درونگرا به فعالیتهای فردی علاقه مند بوده و نیازمند تفکرند. به آرمانهای خود بها می دهند و سعی می کنند به آن آرمانها برسند. این افراد همراهی با کتاب را به همراهی با مردم ترجیح می دهند و عموماً مردم گریزند. منظم و جدی و درکارهای خود احساس مسئولیت می کنند.
ویژگی های درون گرایی مورد بررسی در این تحقیق عبارتنداز : کمرو، بی ریا، سرسخت و کاری، سازگار است.
– شخصیت سوداگرا
شخصی که وظیفه شناسی بالایی دارد، مسئول، سازمان یافته، مستقل و مصمم است. آنهایی که امتیاز پایینی دارند در این بعد قرار نمی گیرند افرادی حواس پرت، سازمان نیافته و غیرقابل اطمینان هستند. کارهایی را ترجیح می دهد که جنبه حرف زدن و گفتاری داشته باشد تا بتواند با قدرت بیان خود دیگران را تحت تأثیر قرار دهند. ولی ویژگی شخصیتی افراد سوداگرا مورد بررسی در این تحقیق عبارتنداز: خلاق، مبدع، کنجکاو و مستقل می باشد .
– شخصیت اجتماعی
این بعد به گرایش افراد برای احترام گذاشتن به دیگران باز می گردد. افرادی که توافق زیادی با دیگران دارند هماهنگ، خونگرم و قابل اعتماد هستند . افرادی که امتیاز پائینی در موافقت با دیگران دارند، خونسرد، ناموافق و مخالف هستند. افرادی که روحیه کمک کردن و برقراری ارتباط با دیگران در آنها دیده می شود، افراد اجتماعی هستند که ویژگی های شخصیتی مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از : خونگرم، صمیمی، همیار و فهیم می باشد .
– شخصیت هنرمند
افراد با این ویژگی دارای قدرت تخیل، علاقه به جلوه های هنری، کنجکاو نسبت به ایده های دیگران، با احساسات باز، دارای ایده و اقدام گرا هستند. افراد احساساتی که علاقه مند به بیان احساساتشان از راه هنر هستند. ویژگی های شخصیتی افراد هنرمند مورد بررسی در این تحقیق عبارتنداز: خیال پرداز، نامنظم، آرمانگرا و احساسی می باشد. ( آیزنک،1969: 45-42)
– شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ” هما ”
اگرچه تاریخچه پروازهای بازرگانی در ایران به سال‏های 1320و 30 خورشیدی باز می گردد اما در 5 اسفند سال 1340 بود که برای نخستین بار یک شرکت هواپیمایی بازرگانی ملی تاسیس گشت . این شرکت با نام بین المللیIRAN AIR و عنوان هواپیمایی ملی ایران با نام اختصاری “هما” امکانات سایر شرکت‏های خصوصی که تا پیش از آن تاریخ در ایران فعالیت می کردند را در اختیار گرفت و بدینسان تاریخ پرفراز و نشیب”هما” که تا امروز بیش از نیم قرن است ادامه دارد رقم خورد.
20
در میانه دهه هفتاد میلادی، “هما” پروازهای بدون توقف بسیاری را به طور روزانه به قاره اروپا داشت. در این دوره هواپیمایی ملی ایران تنها در مسیر تهران-لندن بیش از 30 پرواز هفتگی انجام می‌داد. خط هوایی تهران به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در سال ۱۹۷۵(1354) با بهره‌گیری از بویینگ ۷۰۷ و با یک توقف در فرودگاه “هیث‌رو” لندن آغاز شد. با خرید بویینگ‌های ۷۴۷ اس پی، “هما ” این هواپیماهای دوربرد را در مسیر تهران- نیویورک به کار گرفت و به این ترتیب طولانی‌ترین خط هوایی بدون توقف جهان را راه اندازی کرد.