پایان نامه ارشد:نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

مجوز سازمان تربیت بدنی نبوده باشد، صرف وجود چنین بوفه ای باشگاه یا مؤسسه مورد نظر را از قید و حصر مذکور در قسمت اخیر ماده 134 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن خارج ننموده ، سبب نفی معافیت مالیاتی موضوع آن ماده نخواهد بود و چنانچه فعالیت بوفه خارج از حدود مجوز مذکور باشد، تنها درآمد حاصل از بوفه برابر مقررات مشمول مالیات شده، وجود آن نافی اصل معافیت باشگاه یا مؤسسه نمی گردد.

1-1-1  آیین نامۀ اجرایی مادۀ (169) قانون برنامه سوم و توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مادۀ1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز فضاها، اماکن و باشگاه های ورزشی و ارائۀ خدمات ورزشی هزینه می گردد، با درخواست متقاضی و ارائۀ مدارک مستند، حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استان ها و یا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصاد و دارایی محل اعلام خواهد گردید.

مادۀ2- بخش خصوصی از وجوه موضوع مادۀ (1) این آیین نامه بهره مند می گردد، موظف می باشد حسب نظر سازمان تربیت بدنی و واحدهای تابعه متناسب با وجوه بهره گیری شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی و ورزش ارائه نماید.

تبصره_نوع و نحوۀ ارائۀ خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعمل خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر و ابلاغ خواهد گردید.

مادۀ3-  وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیتۀ ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها و انجمن های ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد. در مورد سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی نیروهای مسلح به حساب های خاصی که طالبیان نیا (1382) با مطالعه نظام بودجه بندی و سرانه های ورزشی سپاه و ارائه الگوی مناسب گزارش نمود که بیشتر وزارت خانه ها و ارگان ها به روش بودجه بندی سنتی اعتبارات مورد نیاز برنامه های خود

تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه