پایان نامه ارشد با موضوع وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

در هر جا که موضوع معاوضه تلف گردد زیرا مثل ارتباط علت و معلولى می باشد دیگر عقد، عقد معاوضى نیست پس منحل مى‏گردد.

از آن طرف قاعده «التلف فى…» مقتضى این معناست که عقدى که مبرم و مستحکم می باشد،بایع یا هر کس دیگرى که ذوالخیار می باشد، در صورت تلف مبیع یا ثمن در مدت زمان خیار، متضرر نخواهد بود بلکه ضرر براى کسى می باشد که داراى خیار نیست.

مرحوم آیها… بحنوردى براى روشن شدن بیشتر این مطلب که موضوع قاعده التلف بعد از قبض می باشد به دو روایت استناد مى‏کند که یکى روایت صحیح عبدا… بن سنان می باشد که در صفحات قبل به آن اشاره گردید و دیگرى روایت موثقه عبدالرحمن بن ابى عبدا… بصرى مولى بنى شیبان.

برداشت و انحلال عقد هم یک امر تکوینى می باشد. پس اگر با دقت نظر کنیم تخصصاً خارج می باشد زیرا انحلال عقد تکوینى می باشد و به لحاظ جعل شرعى نیست.

در اینجا آیها… بجنوردى با مرحوم والدشان اختلاف نظر دارند و مى‏فرمایند: «ورود» می باشد نه «تخصص» زیرا خود ایشان فرمودند عقلا بما هم عقلا بنابراین دارند که عقد آناً ماقبل از تلف منحل مى‏گردد و علتش این می باشد که موضوع معاوضه از بین رفته می باشد پس این حکم جزء آراء محموده و مؤداى عقل عملى می باشد و شرع هم باید در آنجا امضاء این بنا را بکند روى قاعده ملازمه؛ پس مى‏بینیم که مسأله انحلال عقد صرف تکوین هم نیست بلکه تکویناً به لحاظ جعل شرعى می باشد مگر اینکه ایشان ورود را چنین تعریف کند: دلیل وارد، موضوع دلیل مورود را تکویناً بردارد صرفاً به لحاظ تعبد شرعى و اما اگر به لحاظ بناى عقلا باشد دیگر ورود نیست تخصص می باشد و حال آنکه ما این حرف را در ورود نمى‏زنیم بلکه ورود را توسعه مى‏دهیم و آنرا شامل آنجا که برداشتن موضوع به لحاظ

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه