پایان نامه ارشد با موضوع وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدسی از کسانی می باشد که این کتابخانه را‌ مشاهده کرده و از کتاب‌ها، تصاویر و نقشه‌های آن بهره گرفته می باشد. وی چنین می‌گوید: « در ساختمان بزرگ عضدالدوله در شیراز محلی به کتابخانه اختصاص دارد و چند تن از افراد مورد اعتماد شیراز به عنوان وکیل و خازن، در آن به خدمت اشتغال دارند، هر کتابی که تا زمان عضدالدوله درمورد ی هر علم یا هر چیز نوشته شده در این کتابخانه موجود می باشد. محل کتابخانه، بنائی طولانی می باشد که در هر طرف آن مخزن‌هایی قرار دارد. کتاب­های مربوط به هر علم و فن در حجره ‌ی جداگانه‌ای نهاده شده می باشد. فهرست‌هایی ترتیب داده‌اند که نام کتاب‌ها در آن ثبت شده می باشد. دربان‌ها جلوی در کتابخانه گماشته شده و فقط به افراد با عنوان، اجازه ی ورود می‌دهند. در این کتابخانه نقشه‏هاى جغرافیایى که بر روى کرباس کشیده بودند، وجود داشت که من (مقدسى) آنها را دیدم. از این نقشه‏ها در کتابخانه ی صاحب بن عباد و کتابخانه ی امیر خراسان‏ نیز بود ولى هریک با دیگرى تفاوت داشت.»[1]  آل بویه وزیرانی همچون ابن عمید و صاحب بن عباد دو تن از مشهورترین دانشمندان علوم عربی را در دولت خود داشتند. یکى از بزرگ‏ترین مؤسسین‏ علوم فصاحت و بلاغت، صاحب بن عباد بود. در چنین دوره‏ ی درخشانى بود که خانه ی صاحب بن عباد، وزیر فخر الدوله در رى، محل آمد و شد علما و دانشمندان بود. کتابخانه­ی صاحب عباد در رى به تنهایى به اندازه ی تمام کتابخانه‏هاى آن زمان اروپا کتاب داشت. وی نویسنده ای توانا بود و رسایلش معروف و مدون می باشد. کتابهایى که در کتابخانه ی  او گرد آمده بود، براى هیچ کس فراهم نیامده بود. این کتابخانه از معروف‌ترین کتابخانه‌ها در آن زمان بوده که براى حمل آنان به چهارصد شتر نیاز داشت. طبق گفته خود صاحب، تعداد کتاب‌های کتابخانه‌ او دویست و شش هزار مجلد بوده می باشد.[2] بسیاری از آثاری که در این کتابخانه بود، از داد و از طرفى دیگر در نتیجه کشمکش بین عضد‌‌‌الدوله و پسر عمویش عز‌‌الدوله که قبل از فوت رکن الدوله شروع شده بود، رشته پیوستگى ممالک دیالمه از هم گسیخت و متصرفات پسران بویه به سه قسمت عمده تقسیم گردید و همین تقسیم مقدمه بروز یک سلسله جنگ­هاى داخلى بین فرزندان رکن­الدوله و معز‌‌الدوله و فرزندان ایشان گردید که غیر از ضعف و خانمان ‏براندازى نتیجه­ی دیگرى نداد و اسباب انقراض ایشان را به سرعت مهیا ساخت.[3] جاه طلبی لشکریان، اوضاع نابسامان اقتصادی و …نیز از عوامل دیگر بودند. چگونگی سقوط آل بویه در فصل چهارم به تفصیل اظهار می­گردد.

 

 

 

[1].  ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، ج ۲، ص ۶۶۹.

[2]. عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون، ج۳، ص ۶۷۳؛ عزالدین علی ابن اثیر جزری، ج‏۲۱،  ص ۲۲۵.

[3]. عباس اقبال آشتیانی، حسن پیرنیا، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجاریه، متن تاریخ مفصل ،چاپ نهم، (تهران: نشر خیام،۱۳۸۰)، ص۱۶۴ .

وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه