پایان نامه ارشد رشته حقوق وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه 

تکه ای از متن پایان نامه :

انسانها حاضر شوند در قبال به دست آوردن و بهره‌مندی از ان اشیاء باارزش خود را از دست بدهند.[1]

هر چیزی که دارای ارزش مصرفی باشد لزوماً دارای ارزش مبادله‌ای نیست همچنین بعضی از اشیای باارزش فقط ارزش مبادله‌آی دارند و جنبه‌ی مصرفی دیگری غیر از این ندارند. مانند پول. حال آن چیز که ملاک و مبنای تعریف اصطلاحی مال قرار می‌گیرد همین ارزش مبادله‌ای می‌باشد آنچنان که در تعریف مال گفته‌اند مال آن چیزی می باشد که ارزش مبادله‌ شدن با یک شی با ارزش را داشته باشد.[2]

  • بعضی فقها مال را با در نظر داشتن شرایط و ویژگیهایی که برای آن ذکر گردیده می باشد تعریف می‌کنند. مال به چیزی می گویند که در نظر عرف عقلا از مطلوبیت نسبی برخوردار باشد و در نتیجه برای آن تقاضا به وجودآید به معنای لغوی مالیت: مالیت در لغت به معنای ارزش و بها آمده می باشد.[3]

مفهوم اصطلاحی مالیت: هرمالی دارای مالیت می‌باشد و مالیت داشتن یک شیء به این معنی می‌باشد که آن شیء ویژگیهای مال را دارد و به طور ساده بایستی گفت مقصود فقها از مالیت همان ارزش مبادله ای می باشد که هر مالی از آن برخوردار می باشد و این مالیت در بعضی اموال واقعی وذاتی می باشد یعنی اینکه ویژگیهای مصرفی ذاتی آن باعث انتزاع وصف مالیت از آن می‌گردد مانند خوراکی‌ها و در بعضی دیگر امتیاز یا قرادادی می باشد مانند تمبر که برای بهره گیری در لیست ایجاد و اعتبار شده می باشد.[4]

[1]  یوسفی احمد علی ، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول ،تهران تابستان 77 ،ص 67

[2] یوسفی، همان ص 68

[3] دهخدا همان ص 17652

 

[4]یوسفی، همان، ص 68

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه