پایان نامه ارشد: کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

تکه ای از متن پایان نامه :

-15-1) تحقیقات خارجی

ادبیات تجربی گسترده و جامعی در باب آزمون قضیه نامربوط بودن تقسیم سود هست. این ادبیات به طور کلی میتوانند در دو شاخه : مطالعه آزمون واکنش قیمت سهام به اعلانات تقسیم سود و مطالعه آزمون تأثیر تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها قرار گیرند. یک زمینه از این تحقیقات کوشش مینمایند شواهدی از قضیه نامربوط بودن تقسیم سود را بوسیله آزمودن واکنش قیمت سهام به اعلانات تقسیم سود ، فراهم نمایند . شواهد و مدارک معتبری هست از اینکه قیمت سهام منجر به یک واکنش مثبت ( منفی ) نسبت به افزایش ( کاهش ) اعلانات مربوط به تقسیم سود میگردد. در هر حال این ادبیات پژوهش به اجماع محدودی درمورد سبب و علت واکنش قیمت دست یافته اند .

یک توضیح اصلی برای واکنش قیمت به اعلانات تقسیم سود، مبتنی بر فرضیه علامت دهی بر اساس اطلاعات نامتقارن بین مدیران و سرمایه گذاران می باشد. این توضیح ، مدیران را به سمت بهره گیری از تقسیم سود به مثابه ابزار علامت دهی پرهزینه و گران برای ارتباط با بازار در جهت اطلاعات شخصی ( محرمانه ) آنان درمورد چشم انداز و دورنمای سودهای آتی شرکت ها، سوق میدهد ( میلر و راک 1985 ) بر طبق این سایر مطالعات، شواهدی مبنی بر این که تقسیم سود، تاثیر منفی معناداری بر سرمایه گذاری ها دارد، به دست آورده اند که ناسازگار با اصل تفکیک می باشد. ( دریمز و کیورز 1967 ، پترسون و بنش 1983 ) تحقیقات جاری و اخیر شواهدی سازگار با این که سیاست تقسیم سود شرکت ها، دارای تاثیر منفی معناداری بر روی تصمیمات سرمایه گذاری می باشد، فراهم نموده اند که نتیجه آن معضلات مربوط به سرمایه گذاری کمتر ( کاهش در سرمایه گذاری ) بوده می باشد .

براو ( 2005 )  384 شرکت مالی اجرایی را مطالعه نمود و یافته های وی حاکی از آن می باشد که تصمیمات تقسیم سود میتواند دارای محدودیت معنادار و با اهمیتی ( تاثیر منفی ) برروی تصمیمات سرمایه گذاری باشد. سازگار با نتایج لینتنر ( 1956 ) ، یافته های براو ( 2005 ) بر این امر دلالت دارد که مدیران ،  بی نهایت نسبت به قطع کردن جریان تقسیم سود بی میل هستند و دیدگاه آنان بر حفظ و نگهداری جریان سود تقسیمی به مثابه یک هدف ملموس و عینی استوار می باشد.

با اهمیت تر این که ، مدیران نشان داده اند که خواهان صرفنظر کردن از بعضی فرصت های سرمایه گذاری با ارزش هستند تا تقسیم سود را حفظ  نمایند.

دانیل ( 2010 ) شواهد مستندی سازگار با نتایج براو ( 2005 ) به دست آورد. دانیل، شرکت هایی را که تقسیم سود را قطع نموده اند، کاهش سرمایه گذاری داشته اند و یا تامین مالی خارجی ( برون سازمانی ) را افزایش داده اند، در زمانیکه آن شرکت ها با کمبود وجه نقد مواجه بوده اند و نسبت به برآورده کردن انتظارات تقسیم سود و سرمایه گذاری با مشکل مواجه بوده اند را مورد آزمون قرار داد. یافته های وی حاکی از آن می باشد که شرکت های بسیار کمی ( حدودا 6 درصد ) تقسیم سود را قطع نموده اند،

تأثیر کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه