پایان نامه ارشد وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس-دانلود

Three blue arrows hitting target center plus an orange one in motion about to hit the bullseye. Concept image for success or goal attainment.

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

گروه دیگر که افزون‌ترند واژه اقاله را از ریشه «قول» مشتق شده می‌دانند و یا از «قال»ی ثلاثی و یا از «أقال»ی رباعی راجوف‌‌یابی.

در مجموع اللغۀ و دیگر کتاب‌های لغت مثل القاموس و المصباح نیز اقاله برگرفته شده از ریشه‌ی «قیل» یاد می‌گردد. برای همین گفته می‌گردد: «قاله البیع قیلاً و إقالۀ؛ او بیع را فسخ نمود.»[1] سرانجام ابن مقصود نیز اقاله را مشتق از «قیل» بر می‌شمرد و آن را در ضمن ماده «قیل» بر می‌رسد[2].

 

2. معنی اصطلاحی

اصطلاح اقاله، برای رفع عقد لازم و ازاله آن یاد می‌گردد. پس اقاله از ویژگی‌های عقود لازم می باشد و عقود لازم را می‌توان اقاله نمود. 2. معنی اصطلاحی

در فقه و مقررات ایران، تعریفى از حق حبس ارائه نشده می باشد. نویسندگان حقوق مدنى نیز در این باره تعریف واحدى به دست نداده‏اند. بنا به عقیده‏ى برخى[3] معنى حق حبس این می باشد: «در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد، حق دارد مالى را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلاً حاضر به تسلیم گردد به طورى که در آن واحد (یداًبید) تسلیم و تسلّم به اقدام آید و این اقدام تسلیم به تسلّم مقارن را فقها تقابض گویند (م 377 ق.م و ملاک آن). حق حبس از مظاهر بارز قاعده‏ى عدل و انصاف می باشد».

و بنا به عقیده‏ى بعضى دیگر[4] هر یک از دو طرف معاوضه مى‏توانند اجراى تعهد خود را  منوط به تسلیم عوض[1]. کمال‌الدین محمد بن عبدالواحد، توضیح فتح القدیر، پیشین، ج 6، ص 114-113؛ حافظ‌الدین الشقی، البحر الوائق فی توضیح کنزالدقائق، پیشین، ج 6، ص 167.

[2]. ابن مقصود افریقی، لسان‌العرب، پیشین، ج 1، ص 579.

[3].  محمدجعفر جعفرى لنگرودى. مبسوط در ترمینولوژى (تهران: گنج دانش، 1378)، ج 3، ص 1698.

[4].  ناصر کاتوزیان، حقوق مدنى (قواعد عمومى قراردادها)، چاپ دوم، (تهران: ]بی‌نا[، 1376)، ص 87.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه