پایان نامه ارشد وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

تکه ای از متن پایان نامه :

و ده ماه راه بوده می باشد.[1] اما به نظر ابن حوقل مملکت اسلام از شرق به کشور هند و از غرب به سرزمین سیاهان سواحل اقیانوس اطلس و از شمال به بلاد روم و ارمنستان و آلان و اران و خزر و سرزمینهای بلغار و اسلاو و ترکستان و چین و از جنوب به خلیج فارس محدود می­گردید.[2] تشیّع‏ در به دست گرفتن حکومت نیز به پویایى خود ادامه داد و به رغم سرکوب­هاى شدید توسط خلفا، حکومت­هاى شیعى مستقل یکى پس از دیگرى تشکیل شدند؛ در آن زمان به اندازه‏اى زمینه براى کوشش شیعیان هموار بوده که بیشتر سرزمین­های اسلامى زیر سلطه حاکمان شیعى بوده‏اند؛ در آغاز این قرن بودکه ناصر اطروش پس از سال‏ها تبلیغ که در شمال ایران به اقدام آورد، به ناحیه طبرستان استیلا یافت و حکومتی تأسیس کرد که تا چند نسل ادامه داشت.[3] پیش از اطروش نیز حسن بن زید علوى سالها در طبرستان حکومت کرده بود.[4]  ادریسیان در مغرب، زیدیان در یمن و علویان در شمال ایران، فاطمیان در مصر ، حمدانیان در شمال عراق و سوریه و در ایران و عراق آل بویه زمام قدرت را در دست داشتند. همه اینها مقدمه‏اى گردید براى قرن‏ چهارم‏ و پنجم هجرى که دو حکومت مقتدر شیعى یعنى آل بویه در شرق عالم اسلامى آن روز و فاطمیان در غرب حاکمیت را کارهاى آنجا بود.»[5] در همان روزها مرداویج از سپردن فرمانروایی به دیلمیان منصرف گردید. پس نامه ای به برادرش وشمگیر نوشت تا از بیرون شدن آنها از رى جلوگیری کند. زیرا نامه‏ها اول به دست عمید مى‏رسید و او چکیده آنها را به وشمگیر مى‏گفت، هنگامى که از این نامه آگاه گردید، پنهانى به على بن بویه هشدار داد که هر چه زودتر به سوى کار جدید خود بشتابد و در راه نماند. او نامه‏ها را هنگامى برای  وشمگیر خواند که على بن بویه راهى بسیار را پیموده بود. زمانی که علی وارد کرج گردید با مردم و لشکریان و کارگزاران آنجا با مهربانی و مدارا رفتار نمود. کارگزار آنجا هم به وشمگیر نامه تشکر نوشته، سیاست و خوش­رفتاری و مردم­داری علی راستایش نمود. او به زودی در آن نواحی صاحب[1]. ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، (ترجمه  علینقی منزوی) چاپ اول،(تهران: شرکت مؤلفان و مترجم ان ایران، ۱۳۶۱)، ج۱، ص ۹۴.

[2]. ابوالقاسم محمد ابن حوقل، ص۱۵-۱۶.

[3]. ابوالحسن علی بن حسین مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر،( ترجمه ابوالقاسم پاینده)، چاپ پنجم، (تهران: نشر علمی و فرهنگی، ۱۳۷۴)، ج۲، ص۶۹۰.

[4]. عزالدین علی ابن اثیر جزری، کامل بزرگ تاریخ اسلام و ایران. (ترجمه  ابوالقاسم حالت، عباس خلیلی)، (تهران: موسسه مطبوعات علمی،۱۳۷۱)، ج۱۷، ص ۲۹۶؛ محمد حسین طباطبایی، شیعه در اسلام(چاپ جدید)،(محقق منوچهر ستوده)، چاپ پنجم، (قم: ناشر موسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۸)، ص۵۷.

[5]. احمد بن علی بن مسکویه، تجارب الامم، ( مترجم  علینقی منزوی) چاپ اول، (تهران: نشر توس ،۱۳۷۶)، ج۵، ص۳۷۴- ۳۷۱.

وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه