پایان نامه ارشد وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه 

تکه ای از متن پایان نامه :

در عین موقوفه مانند بیع و هبه واجاره – جاری نخواهد بود و اضافه کردن « من الغیر » بعد از « عن التملیک » می تواند مفید آن باشد که عین موقوفه در تملک واقف باقی می ماند . حنابله و شیعه جعفری در تعریف وقف تقریبا اتفاق نظر دارند . ابن قدامه مقدسی از فقهای حنبلی درکتاب المغنی وقف را چنین تعریف کرده می باشد :« الوقف هو تحبیس الاصل و تسبیل الثمره » یعنی وقف حبس اصل و تسبیل منافع می باشد . [1]

مبحث دوم : پیشینه وقف :

در این مبحث به  مطالعه وقف پیش و پس از ظهور اسلام وهمچنین وقف در کشورهای غیر اسلامی می پردازیم .

گفتار اول : وقف پیش از ظهور اسلام :

وقف کردن از کارهای پسندیده و نیکویی می باشد که از دیر باز و خیلی پیش از ظهور اسلام در جوامع بشری و عرف عقلا متداول بوده و نمونه های بسیاری از آن را در کتب تواریخ و جامعه شناسی و غیره می توان مطالعه نمود . آن چه از مطالعه این مساله اجتماعی در زمان های دور و نزدیک به دست می آید این می باشد که این سیره همه جا به خاطر انگیزه دینی نبوده بلکه انگیزه هایی مثل حبس نفس وخودخواهی که در نهاد هر انسانی نهاده شده و یا میل بشر به کمک به هم نوع همگی  انگیزه های نیرومندی می باشد که شخص را به سوی بسیاری از کارهای اجتماعی و عام المنفعه از قبیل وقف و هبه می کشاند . در تاریخ پیشینیان بسیاری از کسان را نام برده اند که احیاناً دین  و مبانی مذهبی را باور نداشته اند و در عین حال سرمایه های فراوان و املاک بزرگی را برای مصالح عمومی و امور عام المنفعه اختصاص داده و وقف کرده اند . [2]

[1]  عطائی ، محمد رضا ، وقف در فقه و حقوق ، وقف میراث جاویدان ،سال دوازدهم ، شماره 45 ، بهار 1383 ،صفحه 51 و52

[2]  فیض  ، علیرضا ،وقف و انگیزههای آن ، وقف میراث جاویدان ، سال اول ، شماره چهارم، زمستان 1372، صفحه 35

وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه