پایان نامه استراتژی بهینه بازاریابی در بازاریابی الکترونیک

استراتژی بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده ها

در این دسته از استراتژی ها ، شرکت از ابزارهایی، فایل اطلاعات مشتریان Cookies ، مثل داده کاوی و غیره برای ایجاد یک نیمرخ اطلاعاتی از مشتریان استفاده می کند. این نیمرخ اطلاعاتی برای اجرای منعطف فعالیت های بازاریابی و نیز پاسخ گویی مؤثر به نیازهای مشتریان و لذا بالا بردن رضایتمندی آنان می باشد.

در حقیقت بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده هنگامی است که یک شرکت اطلاعات مشتریان را ذخیره می کند یا نمایه ای از اطلاعات آنان در برنامه کامپیوتری خود ایجاد می کند و سپس از این اطلاعات برای بازاریابی موثرتر بهره گیری می نماید. به عبارت دیگر در بازاریابی مبتنی برنیمرخ اطلاعات مشتریان، شرکت می تواند با تمرکز فعالیت های بازاریابی خود بر موارد مهم و حساس حاصل ازاطلاعات مشتریان، به نحوی موثرتر از رقبا، نیازهای مشتریان را پاسخ دهد. با استفاده از بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده شرکت می تواند آنچه برای مشتریان جالب و مهم است را درک نماید، شرکت می تواند عادت های خرید مشتریان رابه آسانی ردیابی نماید و در نهایت اینکه شرکت می تواند مقدار پولی را که مشتریان صرف خرید کالاهای آنان وسایر کالاها و خدمات می نماید را اندازه گیری نماید. به طورکلی با استفاده از این استراتژی، شرکت ها نیازها، تمایلات، عادت ها، مقدار صرف هزینه، مقدار فروش، تعیین اهداف مطلوب و مواردی از این قبیل را به آسانی درک می نمایند. اطلاعاتی که برای ایجاد نیمرخ اطلاعات مشتریان موردنیاز است می تواند موارد ذیل باشد (2014 Wong, ).

 

نام شرکت محصولات خریداری شده جنسیت
آدرس مقدار خریدها شماره تلفن
تاریخ تولد منابع ارجاع شده سرگرمی ها/ تمایلات
میزان درآمد تحصیلات سابقه خرید
شماره فاکس آدرس کامل کسب و کار تاریخ خریدها
آدرس وب سایت نام کامل دیگر محصولات
زمینه فعالیت شهر نکات خاص ویژه
کد مشتری کد پستی آدرس پست الکترونیکی

 

جدول2-1) اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد نیمرخ اطلاعات مشتریان(2014, Wong ).

 

برای ایجاد نیمرخ حاوی اطلاعات فوق و سایراطلاعات می توان از دو نوع سیستم ارتباطی استفاده کرد : سیستم های بازاریابی آفلاین و سیستم های بازاریابی آنلاین یا ترکیبی از این دو سیستم به کار می رود. بخش های درگیر در بازاریابی مبتنی بر پایگاه داده، یک بنگاه و در طرف متقابل خریداران در یک بازار هدفخاص می باشند که اقدام به مبادله کالا/خدمت و اطلاعات با یکدیگر می نمایند. دارایی های بازاریابی در استراتژی مبتنی بر پایگاه داده ها شامل تأکید بر ارتباطات، اطلاعات و توانمندی های فناوری به ویژه فناوری اطلاعات می باشد که توسط بازاریاب های متخصص مثل مدیر خدمات مشتریان، مدیر وفاداری و به طور کلی واحد بازاریابی(استراتژیک) شرکت در یک چارچوب زمانی نسبتاً بلندمدت با تأکید بر مشتریان در بازارهای هدف خاص، به مورد اجرا گذاشته می شود.

2-12-3-  استراتژی بازاریابی رابطه ای

در استراتژی مبادله ای شرکت تلاش می کند ارتباط بلندمدت دوطرفه و سودمند با مشتریان خود برقرار نماید. اخیراً تعدادی از دانشگاه های اروپایی به این فکرافتادند که دیدگاه قدیمی بازاریابی کارایی لازم را ندارد زیرا فقط برای نوع خاصی از شرکت ها و بازارها مناسب است و متناسب با مبادلات اقتصادی کوتاه مدت می باشد. لذا اقدام به ارایه پارادایم جدیدی در بازاریابی نمودند ( 2014 Rid, ).

متن کامل در سایت :

پایان نامه تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی(مورد مطالعه : بازار های الکترونیکی کشور)

پارادایم جدید تأکید ویژه ای بر بازاریابی رابطه ای دارد. دیدگاهی که به جای مبادلات اقتصادی یا اطلاعاتی بر روابط تعاملی بین خریدار و فروشنده به صورت فردی تأکید می کند. ارتباطات در این استراتژی بازاریابی چهره به چهره، غیرشخصی و براساس اعتماد و همکاری می باشد به طوری که خریدار و فروشنده به صورت رسمی وغیررسمی دارای ارتباطات بلند مدت، فعال و توأم با اعتماد متقابل می باشد. گرایش مدیریتی در این استراتژی بازاریابی، تأکید بر تعامل یعنی، ایجاد توسعه و تسهیل رابطه همکاری برای تأمین سود دوجانبه برای خریدار وفروشنده می باشد. برای اجرای این استراتژی، مدیران ازسطوح مختلف بنگاه و از بخش های مختلف درچارچوب های زمانی کوتاه یا بلند مدت مشارکت دارند.می توان گفت بازاریابی رابطه ای رویکردی است که فراهم کننده سود و منافع برای هر دوی خریدار وفروشنده می باشد. نقش وفاداری در این استراتژی ، بهبود ارتباطات بین خریدار و فروشنده می باشد(2014 Wimer,). به طوری که اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای اصلی فناوری اطلاعات، ارتباطات فردی بین دو طرف را افزایش می دهد و شرکت با درک و شناخت نیازها و انتظارات مشتریان، رضایتمندی هر چه بیشتر آنان را فراهم می آورد.

از جمله روش های بازاریابی که در گروه استراتژی بازاریابی رابطه ای قرار می گیرند می توان به روش های ذیل اشاره کرد:

  • مدیریت روابط مشتریان
  • بازاریابی یک به یک
  • بازاریابی تعاملی
  • بازاریابی مقایسه ای

به طور کلی زمانی یک شرکت می تواند ادعا کند از بازاریابی رابطه ای به طور کامل استفاده می کند که بتواند مشتریان را از طریق اینترنت جذب کند، آنان را برای ماندن و بازگشت به شرکت و خرید مجدد از آن متعهد نماید، خواسته ها، انتظارات و تمایلات مشتریان را درک نماید و بتواند با مشتریان خود روابط فرد به فرد برقرار سازد ( 2014Poelman,).