پایان نامه تعدیل قيمت سهام/عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات

عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات حسابداری
بازار سرمایه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جلب کرده است، سرمایه‌گذارانی که برخی در بازار سرمایه نقش بازدارنده را ایفا کرده و سرمایه خود را از دست داده‌اند. به‌عنوان‌مثال در فاجعه انرون تقریباً ده‌ها میلیارد دلار سرمایه ظرف چند ماه از بین رفت. اما سؤال مطرح‌شده این است که سرمایه‌گذاران چه مبلغی حاضرند بپردازند تا از وقوع مواردی از قبیل انرون جلوگیری شود؟ به عبارت دیگر عوامل تشکیل‌دهنده کیفیت گزارشگری مالی همچون حسابرسی، تخصص اعضای کمیته حسابرسی، مقررات مناسب شرکت‌ها و رعایت آن و همچنین استانداردهای حسابداری مناسب چقدر ارزش دارد؟ فقط بازاری که کارکرد خوبی دارد قادر است برای این سؤالات پاسخی ارائه دهد. وقتی بازار سرمایه کارکرد خوبی داشته باشد سرمایه‌گذاران در نقش حامی قیمت ظاهرشده و برای شرکت‌هایی که گزارشگری مالی آنها قابلیت اتکای (اعتماد) کمتری دارند، نرخ بازده بیشتری طلب می‌کنند (کوهن[1]، 2002).
کیفیت گزارشگری مالی یک کالای باارزش است. صرف‌نظر از این الزام قانونی وجود دارد یا خیر، یک حسابرسی که بر کیفیت گزارشگری مالی می‌افزاید باارزش بوده و از بُعد هزینه یک حسابرسی خوب، اثربخش است، زیرا هزینه سرمایه را کاهش داده و ثروت سهامداران و اعتبار مدیریت را در دیده سرمایه‌گذاران افزایش می‌دهد. بنابراین شرکت‌ها باید سعی کنند کیفیت گزارشگری مالی را افزایش دهند تا جایی که هزینه نهایی بهبود کیفیت برابر منافع نهایی آن در قالب افزایش ثروت سهامداران شود. ازاین‌رو هزینه حسابرسی باید افزایش یابد و مدیریت ارشد شرکت و اعضای هیئت‌مدیره نیز باید در مورد عملکرد حسابرسان داخلی شرکت بیشتر بدانند تا دین وسیله کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد. در صورت افزایش کیفیت گزارشگری مالی، بازار آن را بی‌مزد نمی‌گذارد و هزینه سرمایه را کاهش می‌دهد(کوهن، 2002).
کیفیت گزارشگری مالی علاوه بر کیفیت حسابرسی و استانداردهای حسابرسی به عوامل دیگری بستگی دارد. استانداردهای حسابداری و حسابرسی منتشره از دور زیبا به نظر می‌رسند، ولی هر فردی که صورت‌های مالی شرکت‌هایی که محافظه‌کارانه عمل نمی‌کنند را تهیه و به‌طور دقیق حسابرسی، بررسی و تجزیه و تحلیل کند، به این نتیجه می‌رسد که حسابداری واقعاً یک پدیده بی‌قاعده است. وضعیت واقعی شرکت به این بستگی دارد که شرکت‌ها و حسابداران آنها استانداردهای حسابداری و حسابرسی را چگونه تفسیر کرده و به کار گیرند.  به‌طور خلاصه کیفیت گزارشگری مالی محصول مشترکی از حداقل چهار عامل زیر می‌باشد:

  1. نگرش و انگیزه‌های مدیریت؛
  2. کیفیت حسابرسی؛
  3. تخصص اعضای کمیته حسابرسی؛
  4. استانداردهای حسابداری.

این چهار عامل هر یک به عنوان حلقه اتصال از یک رشته کامل به‌حساب می‌آید و هر یک از این حلقه‌ها که به خوبی عمل نکند، عملکرد رشته را مختل می‌سازد (ثقفی و ابراهیمی، 1388، 36). در این مطالعه، برای اندازه‌گیری کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت از معیار کیفیت اقلام استفاده می‌شود.
[1]– Cohen
[2]– Accruals
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران