پایان نامه درباره واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

تکه ای از متن پایان نامه :

(نجوم)

* برآمدن: طلوع کردن، بالا آمدن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ریشه شناسی: فعل مرکب abar-āmadan تشکیل شده می باشد از: حرف اضافه abar + فعل āmadan  که در زیر به مطالعه اجزاء آن  پرداخته می‌گردد:

ریشه شناسی جزء اول: abar [QDM< A qdm; ˀp̄l | M ˀbr, N bar] «بر، اَبَر، بالا؛ برتر، بالاتر»: هند و ایرانی آغازین: *(H)upari (لوبوتسکی، 2009: 115)؛ سانسکریت: upári (مایرهوفر، 1992: 221)؛ اوستایی: upairi  قید و حرف اضافه (بارتولومه، 1904: 394)؛ فارسی باستان: upariy (کنت، 1953: 176)؛ فارسی میانه: abar (بهار، 1345: 19؛ مکنزی، 1373: 27-28)؛ فارسی میانه اشکانی ترفانی: abar  (دورکین-مایسترارنست، 2004: 12؛ بویس، 1977: 6)؛ فارسی میانه کتیبه ای: abar (ژینیو، 1972: 33)؛ پازند: awar (نیبرگ، 1974: 22)؛ فارسی نو: بر ؛ انگلیسی: over ، super ؛ آلمانی: über .

ریشه شناسی جزء دوم: āmadan, āy- [YATWN-tn’ < A yˀtwn, √ˀth | M ˀmdn, ˀˀ] «آمدن»: توضیحات: ماده ماضی این فعل در پهلوی āmad- و ماده مضارع آن āy- می باشد؛ هند و ایرانی آغازین: *gam- ؛ *ǰam- «آمدن» (لوبوتسکی، 2009: 43؛ چئونگ، 2007: 98)؛ *ay- (لوبوتسکی، 2009: 16)؛ سانسکریت: gam- (مایرهوفر، 1992: 465؛ پوکورنی، 1959: 463-465)؛ از ریشه ضعیف i- (مونیرویلیامز، 1960: 163)؛ ay- (مایرهوفر، 1992: 102)؛ اوستایی: (ā-+aii-) (بارتولومه، 1904: 147-150)؛ (ā-+gam-) (بارتولومه، 1904: 493-497)؛ فارسی باستان: (ā- + gam-) «آمدن» (کنت، 1953: 183)؛ (ā-+ay-) «آمدن» (کنت، 1953: 169)؛ فارسی میانه: āmadan, āy- (بهار، 1345: 53؛ مکنزی، 1373: 36)؛ فارسی میانه ترفانی: āy- ، āmad- (هنینگ، 1977: 167)؛ فارسی میانه اشکانی ترفانی: āɣad- ، āmad- (گیلن، 1966: 47)؛ فارسی میانه کتیبه ای: āmad- ؛ āy- (ژینیو، 1972: 37)؛ پهلوی اشکانی کتیبه ای: āɣad- ؛ ās- (ژینیو، 1972: 48)؛ پازند: āmadan ؛ āy- (نیبرگ، 1974: 15)؛ فارسی نو: آمدن؛ آی ؛ انگلیسی: come .

11-12) نام منزل قمری مربوطه را Avra و ستاره همنام آنرا Avrak خوانده‌اند؛ زنر (1938: 311) آنرا به صورت aβrak ؛ بهزادی (1368: 5) و انکلساریا (1956: 31) آنرا به صورت Azara ثبت کرده‌اند. مکنزی (1964: 514پ21) در پانوشت مقاله خود به طور گذرا به تلفظ Abarag نیز به عنوان یکی از احتمالات اشاره کرده می باشد. هنینگ (1942: 235) آنرا بی هیچ توضیحی Aparak خوانده می باشد.

علیرغم خوانش های گوناگونی که برای این منزل قمری ارایه شده می باشد، هیچ یک از پژوهشگران تلاشی برای اثبات خوانش خود نکرده می باشد. اما با در نظر داشتن بسامد این واژه در بندهشن متوجه خواهیم گردید که صورتهای پهلوی موجود در کلیه نسخه ها [ˀp̄lk(‘)] یا [ˀwlk] می باشد و صورتهای پازند عبارتند از: awara ، avar ، ažara (که به علت شباهت حرف اوستایی ž    و w     ، صورت تحریف شده awara می باشد). از 29 بسامد املایی این واژه تنها سه بار با املای پازند azara آمده می باشد که به علت شباهت حرف اوستایی z     با v   ، صورت تحریف شده avara می‌باشد. لازم به ذکر می باشد که تحریف حروف اوستایی z با v  دارای بسامد بالایی می باشد. در نتیجه، تمام نسخ، املای پازند awara و پهلوی [ˀp̄lk’] را تایید می‌کنند. از طرفی کاملا مشخص می باشد که این دو املاء نام یک

واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه