می 17, 2021

پایان نامه درمورد زنجیره تامین: فرآيند ارزيابي عملكرد

تفاوت هاي ديدگاه سنتي و مدرن در خصوص سنجش عملكرد (منبع: عفتي دارياني، 1386)

ويژگي ها ديدگاه سنتي ديدگاه مدرن
معطوف به قضاوت ( يادآوري عملكرد) معطوف به رشد و توسعه ( بهبود عملكرد)
نقش ارزيابي كننده قضاوت و اندازه گيري عملكرد ( قاضي) مشورت دهنده و تسهيل كننده ي عملكرد
دوره ي ارزيابي گذشته آينده
استانداردهاي ارزيابي نظر سازمان و مديران مافوق خود استاندارد گذاري
هدف عمده ي ارزيابي كنترل ارزيابي شونده رشد و توسعه ي ظرفيت ارزيابي شونده
سبك مصاحبه بعد از ارزيابي دستوري ( شبه محاكمه) گفتگو
پيامدهاي ارزيابي تعيين و شناسايي موفق ترين و اعطاي پاداش به مديران ارايه ي خدمات مشاوره، به منظور بهبود مستمر فعالت ها ( ايجاد انگيزه مستمر براي بهبود كيفيت خدمات و فعاليت ها)
 

 
2-1-4) فرآيند ارزيابي عملكرد
هر فرآيندي شامل مجموعه اي از فعاليت ها و اقدامات با توالي و ترتيب خاص منطقي و هدفدار مي باشد. در فرايند ارزيابي عملكرد نيز هر مدل و الگويي كه انتخاب شود، رعايت نظم و توالي و فعاليت هاي ذيل در آن ضروري مي باشد.

 • تدوين شاخص ها و ابعاد و محورهاي مربوطه و تعيين واحد سنجش آنها
 • تعيين وزن شاخص ها به لحاظ اهميت آنها و سقف امتيازات مربوطه
 • استانداردگذاري و تعيين و ضعيت مطلوب هر شاخص
 • سنجش و اندازه گيري از طريق مقايسه عملكرد واقعي پايان دوره ي ارزيابي با استاندارد مطلوب از قبل تعيين شده (رحيمي، 1385).

 
2-1-4-1) مزایای سنجش عملکرد
سنجش و اندازه گيري عملكرد داراي فوايد و مزاياي بسياري است كه چند مورد از آنها عبارتند از:

 • تعيين كننده ي ميزان برآورده شدن نيازهاي مشتريان بوده و تناسب كالاها و خدمات ارايه شده را با نياز مشتريان مشخص مي كند.
 • به شناخت فرآيد ها وتشخيص مشكلات در مسير اجراي فرآيند ها كمك مي كند.
 • سبب حصول اطمينان از تصميم گيري بر مبناي واقعيت مي شود.
 • مكان هاي مورد نياز جهت بهبود فرآيند را نشان مي دهد.
 • مشكلات اساسي و طولاني مدتي را كه مدت ها به علت عدم اندازه گيري، كتمان بوده اند نشان مي دهد (عفتی داریانی و همکاران، 1386).

2-1-4-2) مدل هاي سنجش و اندازه گيري عملكرد
شايد بتوان اينطور عنوان نمود كه دليل وجود اين تعداد متدولوژي متناقض براي ارزيابي عملكرد اين باشد كه تمامي آنها به نحوي ايجاد ارزش افزوده مي كنند و هركدام از ديدگاه خاصي به عملكرد نظر دارند. اين روش ها مديران را به لنزهايي مجهز مي نمايند تا بتوانند به بهبود عملكرد سازمان كمك كنند. در برخي شرايط توجه به ميزان ارزشمندي سهامداران ممكن است همان چيزي باشد كه سازمان بايد در نظر بگيرد و احتمال دارد در زماني ديگر، انجام چنين كاري براي سازمان مذكور، ريسك بسيار بزرگي در بر داشته باشد. به همين دليل مدل هاي مختلفي جهت ارزيابي عملكرد طراحي شده است كه در ادامه به چند مورد از مهمترين آنها پرداخته مي شود. برای اندازه گیری این شاخص ها نیز مدلهای مختلفی در شرکتهای ژاپنی، امریکایی و اروپایی وجود دارد که متداولترین الگوهای اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد سازمان عبارتند از:

 1. سیستم اندازه گیری عملکرد AMBITE
 2. سیستم اندازه گیری عملكرد ECOGRAI
 3. مدل کارت امتیازی متوازن
 4. مدل مالکوم بالدریج در امریکا
 5. مدل بنیاد کیفیت اروپا
 • سيستم اندازه گيري عملكرد AMBITE[1]

[1] Advanced Manufacturing Business Implementation Tool for Europe
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
تاثیریکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد تجاری شرکت ها از طریق افزایش رقابت پذیری(شرکت های تولیدی قطعات خودرو)