پایان نامه رفتار بازاریابی ویروسی:/بازاریابی چند کاناله

بازاریابی اینترنتی و بازاریابی چند کاناله چیست؟
استفاده از اینترنت و رسانه‌های دیجیتالی دیگر برای حمایت از بازاریابی توسط دانشگاهیان و افراد حرفه‌ای به شدت افزایش یافته است. در این بخش بطور مختصر بعضی از تعاریف برای کمک به توضیح هدف و کاربردهای این شکل جدید از بازاریابی را مرور خواهیم کرد.
بازاریابی اینترنتی را می‌توان بطور ساده به این شیوه تعریف کرد:
دستیابی به اهداف بازاریابی از طریق بکارگیری تکنولوژی‌های دیجیتالی.
تکنولوژی‌های دیجیتالی شامل رسانه‌های اینترنتی مانند وب سایت‌ها و ایمیل و هم‌چنین رسانه‌های دیجیتالی دیگر مانند وایرلس یا موبایل و رسانه‌هایی برای انتقال تلویزیون دیجیتالی مانند کابل و ماهواره است.
در عمل، بازاریابی اینترنتی شامل استفاده از یک وب سایت شرکت همراه با تکنیک‌های ترفیعی آنلاین است. این تکنیک‌ها برای حمایت از اهداف کسب مشتریان جدید و فراهم کردن خدمات برای مشتریان موجود که به توسعه رابطه مشتری کمک می‌کنند، بکار می‌رود. با وجود این برای این‌که بازاریابی اینترنتی موفقیت‌آمیز باشد هنوز لازم است که این تکنیک‌ها با رسانه‌های سنتی مانند پرینت، تلویزیون و ایمیل مستقیم به‌عنوان بخشی از ابزارهای ارتباطی بازاریابی چند کاناله ادغام شوند.
 
((تعریف بازاریابی الکترونیک))
اصطلاح بازاریابی اینترنتی به یک چشم‌انداز خارجی در مورد چگونگی بکارگیری اینترنت همراه با رسانه‌های سنتی برای کسب و تحویل خدمات به مشتریان مربوط می‌شود. یک اصطلاح جایگزین برای آن بازاریابی الکترونیکی است(مکدونالد و ویلسون در 1999) که می‌تواند برای داشتن یک هدف وسیع‌تر مورد توجه قرار گیرد. کاربرد رسانه‌های دیجیتابی مانند وب، ایمیل و وایرلس و هم‌چنین مدیریت داده‌های مشتری دیجیتال و سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی شامل این حوزه می‌گردد.
نقش بازاریابی الکترونیک در حمایت از بازاریابی توسط یک موسسه بازاریابی به این صورت تعریف شده است:
بازاریابی یک فرایند مدیریتی است که وظیفه آن شناسایی، پیش‌بینی و برآورده کردن نیازمندی‌های مشتریان از منظر سوددهی است.
این تعریف به تمرکز بازاریابی بر مشتری تأکید دارد و در عین حال به معنی نیاز برای ارتباط با عملیات کسب و کار دیگر برای دسترسی به این سوددهی است.
چفی[1] و اسمیت[2](2008) معتقدند که بازاریابی الکترونیک برای حمایت از اهداف زیر بکار می‌رود:

  • شناسایی: اینترنت برای تحقیق بازاریابی به منظور کشف نیازها و خواسته‌های مشتری بکار می‌رود.
  • پیش‌بینی: اینترنت یک کانال اضافی را فراهم می‌کند که مشتریان بوسیله آن می‌توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کرده و اقدام به خرید کنند.
  • برآورده کردن: یک عامل اصلی موفقیت در بازاریابی الکترونیک برآورده کردن نیازهای مشتری از طریق کانال الکترونیک است که مسائلی را از قبیل موارد زیر مطرح می‌کند: آیا استفاده از سایت آسان است، آیا به اندازه کافی عمل می‌کند، استاندارد خدمات مشتری چیست و چگونه محصولات فیزیکی ارسال می‌شود؟
  • یک تعریف وسیع‌تر از بازاریابی توسط دیب[3]، سیمکین[4]، پراید[5] و فرل[6] ارائه شده است: بازاریابی عبارت است از فعایت‌های فردی و سازمانی که روابط متقابل را در یک محیط پویا از طریق ایجاد، توزیع، ارتفاء و قیمت‌گذاری کالاها، خدمات و ایده‌ها تسهیل و سرعت می‌بخشد.

این تعریف مفید است از آنجایی‌که فعالیت‌های گوناگون در عملیات ضروری بازاریابی برای دسترسی به تبادل روابط از طریق قیمت‌‌گذاری، ارتقاء و توزیع محصول مربوط می شود.
[1]Chaffey
[2]Smith
[3]Dibb
[4]Simkin
[5]Pride
[6]Ferrell
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
برسی عوامل مؤثر بر ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی در مشتریان و کاربران است