پایان نامه سازگاری زناشویی/:تئوری های شخصیت

تئوری های شخصیت :

تئوری های شخصیت اغلب در دو دسته نسبتا مشخصی قرار می گیرند. دسته اول تئوری هایی که روش آن ها بر اساس تحقیق درباره ظواهر رفتار، اعمال بیرونی و ظاهری قرار گرفته است که به آن ها دو تئوری صوری یا تئوری ماسک می گویند. دسته دوم تئوری هایی هستند که در آن از چگونگی و عمق شخصیت صحبت می‌شود. تمرکز ما در این بخش بر تئوری هایی صوری علی الخصوص تئوری صفات است. دیدگاه ها و نظریه‌های زیادی در مورد شخصیت با هدف تبیین چرا و چگونگی رفتار اسنان مطرح شده است که ادامه تعدادی از آنها را مطرح می کنیم.

تیپ هاش شخصیت :

الف ) شخصیت نوع B و A افراد دارای شخصیت A با ویژگی بیقراری و زیاد فعال بودن مشخص می شوند. در این افراد حس رقابت طلبی شدید، پرخاشجوی، نا آرامی، سرعت در گفتار و حرکات و عجول بودن مشاهده می شود. افراد دارای شخصیت A سعی دارند همه جنبه های زندگی یعنی آن هایی که قابل کنترل نیستند را به کنترل خود در می آورند و در این زمینه دچار هیجان و جوش و خروش زیادی می شوند و در صورتی که محیط از دست آنها خارج شود شدیدا عصبی و ناراحت می شوند. از ویژگی های مهم دیگر این افراد مستعهد بودن ابتلا به بیماری های عروق کرونر قلب است برعکس تیپ A، افراد دارای شخصیت B مسائل را خیلی آسان می گیرند و بیشتر به کیفیت زندگی اهمیت می دهند آن ها کمتر جاه طلب و کمتر بی حوصله و بیشتر منظم و محتاط هستند ( گنجی، 1380).
ب) شخصیت نوع F: در سال 1940 گروهی از روانشناسان اجتماعی به سرپرستی آدورنو[1] در آمریکا به مطالعه شخصیت اقتدار یا نوع F پرداختند. هدف این گروه شناخت شخصیت هایی بود که گرایش های ناشیستی و ضد یهودی داشتند و طرفدار تبعیض نژادی بودند. آن ها برای سنجش اقتدار طلبی مقیاسی تهیه کردند که به آن مقیاس F معروف شد. ویژگی های افراد این نوع شخصیت عبارت اند از تحجر فکری ، عدم گذشت در برابر خطای دیگران، دارای تمایلات تبعیض نژادی شدیدا خود محور، تملق نسبت به منابع قدرت اما زورگو به زیردست ف طرفدار مجازات های شدید و خشن، پیشداوری نسبت به گروه های دیگر به ویژه اقلیت هاست (کریمی، 1384).
[1] Adorno
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی