پایان نامه کارشناسی ارشد:نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

تعداد پرداختها نیز در نظام مالیاتی نشانگر تعداد کل مالیاتها و مشارکتهای اجتماعی، دفعات پرداخت آن‌ها و تعداد دوائر دولتی می باشد که شرکت باید پرداختهای خود را به آن‌ها انجام دهد. این شاخص پرداختهای شرکت بابت مالیات بر مصرف مانند VAT یا مالیات فروش را نیز در بر می‌گیرد. این موارد به طور متعارف از مصرف کننده کسر می شوند و با وجودی که بر صورتهای مالی شرکت تأثیر نمی گذارند بر هزینه مدیریتی شرکت جهت تمکین به قوانین می افزایند. از این رو، در محاسبه تعداد پرداختها و زمان پرداختها دخالت داده می شوند. گزارش فضای کسب و کار سال 2009 برای دوره ای از آوریل 2007 تا ژوئن 2008 یعنی تیرماه 1387 تنظیم گردیده می باشد، بنابراین مالیات بر ارزش‌افزوده که از سپتامبر 2008 به بعد اجرایی گردیده می باشد، در این دوره زمانی نمی گنجد. از سویی دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده در دوره های سه ماهه پرداخت می‌گردد که این امر موجب می‌گردد تعداد پرداخت 2 بار در سال کاهش یابد.

سازمان امور مالیاتی جهت بهبود زمان و تعداد پرداختها، برنامه ها و پروژه های ذیل را در دست اقدام دارد (سازمان امور مالیاتی کشور، 1386):

1)       اجرای سامانه نظام یکپارچه مالیاتی (ITS)

برای نیل به نظام یکپارچه مالیاتی لازم می باشد تا از نرم افزار یکپارچه ای که برای این مقصود خاص طراحی و تولید شده می باشد بهره گیری به اقدام آید.

2)       انتخاب اظهارنامه های مالیاتی برای حسابرسی بر مبنای ریسک کوتاه مدت

انتخاب اظهارنامه های مالیاتی برای حسابرسی بر مبنای ریسک توسط سازمان امور مالیاتی کشور تکمیل کننده مفهوم خود اظهاری مودیان هست. بدین ترتیب که به استناد شاخص ها و پارامتر های گردآوری-رشد افزایش تمکین داوطلبانه مودیان از طریق برقراری ارتباطات موثر همراه با جلب اعتماد و رضایت آنان

-افزایش رضایت مندی مودیان مالیاتی از طریق تسهیل ارتباط مودیان با سازمان با ایجاد کانال های الکترونیکی و دیگر خدماتی که مودی به آسانی بتواند از آن‌ها بهره گیری نماید.

7)       بازنگری و بهبود قوانین و مقررات و آیین نامه های امور مالیاتی (LRM)

در این پروژه با بهره گیری از خبرگان و متخصصان، بر اساس سیاست‌های مالیاتی در زمینه بهبود خدمات مودیان (با تاکید بر قانون حقوق مودیان)، اخذ اطلاعات از سازمان های بیرونی (مانند بانک ها)، کنترل بازار سیاه فعالیت‌های اقتصادی، جرایم مالیاتی، حذف بخشی از معافیت‌ها، تغییر نرخ های مالیاتی و غیره نسبت به اصلاح قانون مالیات‌ها، مقررات و آیین نامه ها اقدام لازم انجام و پیشنهاد های مناسب تدوین می‌گردد (طرح جامع مالیاتی، 1386).

1-1      بخش چهارم: ورزش و مالیات

در کشور ما کارخانجات صنعتی و غیر صنعتی و باشگاه ها با استناد به موارد ذیل می توانند وارد عرصۀ ورزش شده و از معافیت های مالیاتی که به این بخش تعلق می­گیرد بهره گیری نمایند:

1-1-1  ماده 134 قانون مالیات های مستقیم:

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمای، متوسطه، فنی و حرفه ای، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانۀ فعالیت از مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف می باشد.

آیین نامۀ اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

چنانچه در تأسیس و فعالیت موسسات و باشگاه های ورزشی وجود بوفه ای به طور متعارف و در حدود رفع نیازهای مربوط به امور ورزشی داخلی باشگاه یا مؤسسه لازمۀ امر بوده و ایجاد آن خارج از چارچوب

تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه