پایان نامه کارشناسی ارشد:نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

را تأمین می‌کنند و تنها وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و همچنین وزارت آموزش و پرورش نرم های تجربی را برای برآورد هزینه‌های برنامه های مصوب تدوین کرده اند که فقط برنامه های کلان آن‌ها را در بر می‌گیرد و هیچ کدام دارای بودجه بندی جدید یعنی روش علمی و منطقی نیستند.

کریمیان و تندنویس (1383) با مطالعه روابط بین نیروی انسانی، بودجه هزینه شده، مساحت اماکن و تاسیسات بر افزایش فعالیت فوق برنامه ورزشی دانشگاهها اظهار کردند که بین تعداد نیروی انسانی، مدرک تحصیلی مدیران فوق برنامه و کل بودجه هزینه شده با تعداد کل دانشجویان شرکت کننده ارتباط معناداری هست.

رضوی و همکاران (1383) با اجرای مطالعه ای با عنوان خصوصی‌سازی در ورزش با تاکید بر ورزش قهرمانی نشان دادند که حدود 90 درصد از مدیران، خصوصی‌سازی را موجب افزایش کارایی در بخش های مدیریتی می دانند و 90 درصد مدیران نیز با واگذاری خدمات بخش های غیردولتی موافق بودند. 94 درصد نیز اعمال خصوصی‌سازی را مستلزم اصلاح قوانین در زمینه تسهیلات بانکی، مالیات و عوارض می دانستند.

میردار و همکاران (1384) با تحلیل وضعیت منابع انسانی، بودجه و تاسیسات ورزشی مراکز اموزش عالی استان مازندران گزارش نمود بین فضاهای ورزشی دانشگاهی استان مازندران، منابع انسانی و بودجه ورزشی و تعداد ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات ارتباط معناداری هست.

مهران­فر (1384) و فرزین فر (1384) ارائه تسهیلات حمایتی به موقع و به اندازه را به عنوان یک عامل اصلی در شکل گیری تعاونی­ها بویژه برای کسانی که از توانمندی های مالی برخوردار نیستند مورد تأکید قرار دادند.

صنعت فوتبال، مدیریت بازاریابی، برنامه ریزی مسابقات فوتبال، امکانات و تسهیلات صنعت فوتبال و…

تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی