پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

برای منطقهMENA   3/33 درصد و در کشورهای عضو [1]OECD بالغ بر 3/45 درصد می باشد. نرخ مالیات بر سود در ایران معادل 9/17 درصد می باشد و این رقم در کشورهای منطقه معادل 9/12 درصد و در کشورهای عضو OECD معادل 5/17 درصد سود می باشد. نرخ پرداختهای تأمین اجتماعی در ایران 9/25 درصد می باشد. این رقم در کشورهای منطقه 3/16 درصد و در کشورهای عضو OECD نیز 4/24 درصد می باشد (گزارش Doing Business، 2009).

البته پرداختهای تأمین اجتماعی که شامل سهم کارفرما از بیمه و مالیات حقوق کارکنان می باشد در ایران جزو مالیاتها محسوب نمی‌گردد. در بسیاری از کشورها کارفرما سهمی از مالیات بر حقوق کارکنان را بر عهده‌ دارد ولی در ایران این مسأله فقط درمورد بیمه های درمان و بازنشستگی صادق می باشد. مالیاتهای دیگر نیز شامل مالیات بر دارایی های غیر منقول، مالیات برنقل و انتقال دارایی‌های غیر منقول، مالیات بر سود تقسیم نشده شرکت‌ها، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مالی، انواع عوارض شهرداری ها و مالیات جاده و وسائط نقلیه می‌گردد. سود تقسیم نشده شرکت‌ها، عایدی سرمایه و دارایی های غیر منقول در ایران مشمول مالیات نمی‌شوند. در نهایت کل این مالیاتها تأثیر کمی بر نرخ کلی مالیاتها دارند. در جدول 3 انواع نرخ مالیاتی کشور و نواحی گوناگون جهان نشان داده می‌گردد (سازمان امور مالیاتی کشور، 1386).

 

 

 

 

شاخص فوق برحسب ساعت محاسبه می‌گردد و زمان انتظار به دلیل تأخیرهای ادارات دولتی نیز در آن لحاظ می‌گردد. از 344 ساعت زمانی که جهت پرداخت مالیاتها در ایران صرف می‌گردد،240 ساعت بابت پرداخت حق بیمه های تأمین اجتماعی، 32 ساعت برای مالیات بر درآمد شرکت‌ها و 72 ساعت برای مالیات بر فروش صرف می‌گردد.

  1. Organization of Economic Cooperation Development

تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی