پایان نامه کارشناسی ارشد:نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

به واشکافی مالیات و جایگاه سازمان امور مالیاتی در بهبود فضای کسب وکار در ایران پرداخته شده می باشد. این گزارش با بهره گیری از روش تحلیل آمار نشان خواهد داد که در رتبه‌بندیهای مالیاتی بانک جهانی (که تا کنون در قالب گزارشهای سالانه فضای کسب و کار در خصوص ایران چاپ گردیده می باشد) شرایط فعلی نظام مالیاتی ملحوظ نگردیده می باشد بنابراین رتبه بندی انجام شده در مقایسه با سایر کشورها واقعی به نظر نمی رسد (علوی منش، 1388).

1-1-1   شاخص های فضای کسب و کار

در گزارشهای Doing Business بانک جهانی، شاخص های فضای کسب و کار برای کشورهای مختلف مورد ارزیابی و مقایسه قرارگرفته می باشد. شاخص هایی که مبنای رتبه بندی و مقایسه قرار می گیرند عبارتند از شروع کسب و کار (فرآیند ثبت شرکت)، اخذ مجوزها (تمامی فرآیندهای لازم الرعایه از اخذ مجوز تا تاسیس و راه اندازی یک کارگاه)، استخدام و اخراج نیروی کار، ثبت مالکیت (فرآیندهای لازم جهت ثبت دارایی در دفاتر اسناد رسمی)، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران (سهامداران)، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، الزام آور بودن قراردادها و انحلال فعالیت. بانک مذکور به استناد ١٠ شاخص فوق، رتبه سهولت کسب و کار کشورهای مختلف را تعیین و به صورت مقایسه ای برای تمامی کشورها منتشر می‌نماید (گزارش Doing Business، 2009). در ادامه این شاخص ها به طور اختصار مورد بحث قرار می گیرند:

شاخص شروع کسب و کار، چالشهای مربوط به آغاز فعالیت جدید (یعنی فرآیند ثبت یک شرکت) شامل تعداد مراحلی می باشد که کارآفرین برای آغاز فعالیت باید طی نماید. این شاخص متوسط زمان لازم برای انجام فرایند و نسبت هزینه و حداقل سرمایه مورد نیاز برای آغاز فعالیت به سرانه درآمد ناخالص ملی را موردتوجه قرار می دهد (علوی منش، 1388).

شاخص اخذ مجوزها تمام مراحل مورد نیاز برای احداث یک واحد کارگاه استاندارد را در حوزه صنعت ساختمان ثبت می‌کند. این مراحل شامل ارائه تمام اسناد مرتبط با آن پروژه خاص (شامل طرح های

تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی