پایان نامه کارشناسی ارشد:نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

1-1        تعریف واژه ها و اصطلاحات

مالیات[1]:

عبارت می باشد از برداشت قسمتی از دارایی یا در آمد افراد برحسب توانایی پرداخت آنان برای تأمین مخارج عمومی (بخشی، 1391).

در این پژوهش، مسئله مالیات از طریق پاسخگویی به سوالات طراحی شده در پرسشنامه مطالعه می گردد.

معافیت مالیاتی[2]:

طبق تعریف، تخفیف بخش و یا حتی کل مالیات حقه یک شخص حقیقی یا حقوقی برای مدتی طولانی یا کوتاه مدت می باشد و به‌عنوان ابزار حمایتی متداول در کنار سایر سیاست‌های حمایتی توسط دولت بکار گرفته می‌گردد (نظری، 1390).

این مورد از طریق پاسخگویی به سوالات طراحی شده در ارتباط با معافیت‌های مالیاتی در پرسشنامه مطالعه می‌گردد.

معافیت پایه درآمدی:

معافیت‌هایی می‌باشند که پس از حصول درآمد و ثمربخشی فعالیت‌های اقتصادی اعطاء می گردند و هدف عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد را دنبال می‌کنند (نظری، 1390).

اطلاعات راجع به این عامل از طریق پاسخگویی آزمودنی­ها به سوالات طراحی شده در پرسشنامه اخذ می­گردد.

معافیت موضوعی:

معافیت‌هایی می‌باشند که قبل از انجام هرگونه سرمایه‌گذاری و به‌مقصود تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی افراد و جهت‌دهی به روند سرمایه‌گذاری اعطاء می‌شوند (نظری، 1390).

1.taxation

2.tax exemption

تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی