پایان نامه کارشناسی ارشد:نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

تکه ای از متن پایان نامه :

برای آنان کاهش یافته و حتی این امر می‌تواند موجب پرداخت داوطلبانه‌ی مالیات از سوی افراد گردد (پژویان، 1383).

مالیات ابزار تعدیل اقتصادی می باشد. انواع معافیت‌ها چه معافیت‌های موضوعی و چه معافیت‌های پایه درآمدی به واسطه جهت‌دهی منابع مالی به سوی فعالیت‌های اقتصادی یا محل‌های جغرافیایی خاص همیشه به‌عنوان یک ابزار طرفداری در کنار سایر سیاست‌های حمایتی دولت در نظام اقتصادی مطرح بوده می باشد و بدین لحاظ وضع آن‌ها ضروری می باشد (مظلوم، 1385).

با در نظر داشتن این ملاحظات این طرح جهت مطالعه تأثیر معافیت­های مالیاتی بر توسعۀ باشگاه­های کوچک ورزشی در قانون مالیات‌های مستقیم از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی انجام می­گیرد. از طرف دیگر پژوهش‌های محدودی در ارتباط با معافیت‌های مالیاتی در ورزش هست. لذا با در نظر داشتن اهمیت هر دو فاکتور معافیت­های مالیاتی و باشگاه­های کوچک ورزشی محقق در پی آن می باشد که تأثیر معافیت‌های مالیاتی را بر پیشبرد اهداف باشگاه­های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی مورد پژوهش قرار دهد و به این سوال کلی پاسخ دهد که معافیت­های مالیاتی تا چه حد میتواند بر توسعه باشگاه های کوچک ورزشی تاثیرگذار باشد؟

1-1        ضرورت و اهمیت پژوهش

اهمیت منابع مالی در پیشبرد هر برنامه بر کسی پوشیده نیست و تربیت‌بدنی نیز از این قاعده مستثنا نمی‌باشد. منابع مالی تربیت‌بدنی نیز مانند نیروی انسانی متخصّص هیچگاه در حّد مطلوب نبوده می باشد.

مالیات‌ها تأثیر مهمی در اقتصاد دارند. منبع اصلی درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته صنعتی درآمدهای مالیاتی می باشد که برای عرضه خدمات عمومی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.

تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی : تأثیر معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی