پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

نکته قابل توجه این می باشد که مقصود از ضمان بعد از قبض و در زمان خیار هم همانند ضمان قبل از قبض، انفساخ عقد و برگشتن عوض به ملک مبانى فقهى ضمان مندرج در شق دوم م 453 ق.م: (امتداد ضمان معاوضى حتى بعد از تسلیم)

مبانى فقهى این حکم را مى‏توان در موارد زیر اختصار کرد:

  1. شهرت، که معنی لغوی آن عبارتست از اینکه حکمى آنچنان مورد اقدام و گفتار قرار گیرد که در بین مردم یک جنبه عمومى و الزامى پیدا کند. و اما معنی اصطلاحی آن نزد اصولیین چنین می باشد: «انتشار و شیوع نقل یک روایت یا استناد به یک روایت در مقام فتوا یا افتاء فقها در یک مسأله به طور یکسان»[1].
  2. اجماع، البته اتفاق نظر علماء به رغم اختلاف در مبانى در این مورد مدّ نظر می باشد نه اجماع مصطلحى که کاشف از رأى معصوم باشد[2].
  3. روایات:

الف) روایت معتبر عبدالرحمن بن ابى عبدا… از امام جعفر صادق(ع): سئلت ابا عبدا…(ع) عن رجل اشترى امه بشرط من رجل یوماً او یومین فماتت عنده و قد قطع الثمن، على من یکون الضمان؟

فقال(ع) لیس على الذى اشترى ضمان حتى یمضى لشرطه[3].

(البته شایان ذکر می باشد که در فقه احکام حیوان بر امه نیز جارى می باشد).

ماده 453 ق.م. مطلب را به سکوت گذارده و فسخ یا انفساخ را روشن نکرده ولى از قرار گرفتن این ماده در بحث احکام خیار ممکن می باشد نتیجه گرفت که مراد قانون‏گذار فسخ بوده می باشد. بعلاوه تا آنجا که مى‏گردد باید از انفساخ یا بطلان قراردادها جلوگیرى نمود.

[1]. حسن جلالی، پایان‌نامه ارشد، کاوشی در حجیت شهرت در علم اصول، سال 1379، ص 15.

[2]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج 23، ص 86؛ سیداحمد خوانساری، جامع المدارک، پیشین، ج 3، ص 180.

[3]. محمدحسن حر عاملی، وسائل الشیعه کتاب الخیار، پیشین، ج 12، باب 5، ج 17، ص 345.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه