پایان نامه کارشناسی ارشد درباره وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

تکه ای از متن پایان نامه :

در آن عصر مردم خوزستان در این زبان از مردم هم­عصر خود در نواحی دیگر ایران شیواتر بوده اند.خوزستان‏ از نظر زبان وضع خاصى داشت. زبان آنها بنا به اقرار صریح اهل آن عصر، نه با زبان عربى ارتباط داشته می باشد و نه با زبان پارسى.‏ حتى الفباى عربى براى تلفّظ و تحریر آن کافى نبوده می باشد‏ و مشخص می­گردد‏ که این لهجه ویژه از آخرین بقایاى زبان «الامى» به حساب می­آید.[1]

3-2-2. آئین

با در نظر داشتن گفته­های مقدسی در مورد دین مردم خوزستان در قرن چهار ه.ق در می­یابیم که مذهب­ها در آنجا متفاوت بوده می باشد و اهل هر شهر پیرو یکی از مذاهب بوده اند. بیشتر مردم عسکر و اهواز و رامهرمز و دورق و برخى از مردم «جندی­شاپور» معتزلى بودند. مردم شوش و توابعش حنبلى و نیمى از مردم اهواز شیعه بودند، حنفى و مالکى نیز در آنجا بوده می باشد. فقیهان و پیشوایان بزرگ داشته اند. مردم جندی­شاپور و شوشتر نیز حنفى و شافعى بوده اند. در رامهرمز از پیروان همه مذاهب دیده مى‏گردید.[2]تعداد اندکی مسیحی و یهودی نیز در شوش زندگی می­کردند.[3] اسقف­هایی در جندى‏شاپور و شوش و اهواز و شوشتر و چند منطقه دیگر وجود داشته‏اند. در همه ی شهرها به غیر از عسکر مکرم صوفیان دیده می­شدند. معتزله اغلب ساکن عسکر مکرم، همچنین اهواز، رامهرمز و دورق لنگهاى بزرگ مى‏بافند. خورش جو جندی شاپور بى‏ مانند می باشد و همچنین حلواى این سرزمین و خز شوش براى پوشاک غیر از عمامه و شکر انگور آنجا نیز در بصنّا فرش و پرده خوب و سبزیجات نیکو و دستنبوى شوشتر و نیشکر شوش و خرماى نهر تیرى بسیار عالى می باشد. درآمد آنجا پشتوانه خلیفه می باشد. در هشت اقلیم جائى بهتر از آن نمى‏شناسم. سرزمین گرانقدرى می باشد. »[4]  عضد‌‌‌الدوله در این استان اقدامات زیادی انجام داده می باشد.

در زمینه­ی فرآورده‏هاى صنعتى در ایران، صنعت پارچه‏بافى اهمیت ویژه‏اى داشت؛ که از آن میان تولید ابریشم‏ از هر نوع مقام اوّل را دارا بود.کارگاه­هاى ابریشم‏بافى به خصوص در خوزستان وجود داشت.  دیبای شوشتر معروف بود و آن را به همه نواحی دنیا می­بردند و استتار کعبه و بیت الله الحرام از دیبای شوشتر تهیه می­گردید.[5] پارچه‏هاى ابریشمى با تارهاى طلا[1]. برتولد اشپولر، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، (ترجمه  مریم امیر احمدی، جواد فلاطوری) چاپ چهارم، (تهران: شرکت نشر علمی و فرهنگی، ۱۳۷۳) ج۱، ص ۴۳۹ – ۴۴۰ .

[2]. ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، ج‏۲، ص ۶۰۹- ۶۲۰.

[3]. برتولد  اشپولر، ج۱، ص۳۹۴.

[4]. ابو عبدالله محمد بن احمد مقدسی، ج‏۲، ص ۶۲۱- ۶۰۳.

[5]. ابوالقاسم محمد ابن حوقل، ص ۲۸؛ مرتضی راوندی، ج‏۵، ص ۳۹۲.

وضعیت تشیع در استان خوزستان در دوره آل بویه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه