پایان نامه کارشناسی ارشد وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

این پایان‏نامه انجام شده تلفیق این مفاهیم و در واقع بررسى وجود یا عدم ضمان معاوضى در هر کدام از آن‏هاست، زیرا که چنین موضوعی که به مطالعه ضمان معاوضی در این سه نهاد حقوقی بپردازد هنوز تحت عنوان یک پایان‌نامه به طور جامع و مانع مطالعه نشده بود. امید می باشد که مورد نظر واقع گردد.

 

6. اهداف پژوهش و کاربردها

نتایج این پژوهش می‌تواند در پژوهشگاه‌ها و دادگاه‌ها مورد بهره گیری قرار گیرد. و برای نیل به اهداف ذیل تدوین شده می باشد:

الف) شناخت تحلیلی مبنای ضمان معاوضی که می‌تواند تأثیر مهمی در تعیین قلمرو آن داشته باشد.

ب) شناخت تحلیلی ماهیت ضمان معاوضی که می‌تواند پاسخ‌گوی ابهامات به وجود آمده در حیطه این موضوع باشد.

ج) اظهار نواقص مقررات موجود در ارتباط با ضمان معاوضی که در صورت اعمال آن‌ها در قانون

 

 

تعریف ضمان معاوضى‏

قبل از تعریف ضمان معاوضى بهتر می باشد مختصرى در مورد تعریف «ضمان» و «معاوضی» به طور مجزا سخن برانیم.

ضمان: ضمان واژه‏اى عربى مى‏باشد که در لغت به معناى ملتزم شدن، پناه دادن، کفالت کردن، پذیرفتن و در برداشتن به کار رفته می باشد[1]. وجه تسمیه ضمان در حقوق، آنست که آن چیز که در ذمه مدیون می باشد در ذمه دیگرى قرار مى‏گیرد و ذمه ضمان آن چیز که را در ذمه مضمون عنه بوده می باشد در بر مى‏گیرد[2].

[1]. القاموس الفقهى، در یک جلد، (دمشق: دارالفکر، 1998).

[2].  سید حسن امامى، حقوق مدنى (تهران: نشر دادگستر، 1385)، ج 2، ص 252.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه