می 7, 2021

یادگیری، مقدمه

نمودارشماره(8-4)توزیع نمرات پسران گروه کنترل دوره متوسطه اول(پایه هفتم)……………………………………………………………..83
نمودارشماره(9-4)توزیع نمرات پسران گروه آزمایش دوره متوسطه اول (پایه هفتم)…………………………………………………………84
نمودارشماره(10-4)توزیع نمرات دختران گروه کنترل دوره متوسطه اول (پایه هفتم)…………………………………………………………85
نمودارشماره(11-4)توزیع نمرات دختران گروه آزمایش دوره متوسطه اول (پایه هفتم)……………………………………………………..86
نمودارشماره(12-4)توزیع نمرات پسران گروه کنترل دوره متوسطه دوم(پایه دهم)……………………………………………………………87
نمودارشماره(13-4)توزیع نمرات پسران گروه آزمایش دوره متوسطه دوم (پایه دهم)………………………………………………………..88
نمودارشماره(14-4)توزیع نمرات دختران گروه کنترل دوره متوسطه دوم (پایه دهم)…………………………………………………………89
نمودارشماره(15-4)توزیع نمرات دختران گروه آزمایش دوره متوسطه دوم (پایه دهم)………………………………………………………90
فهرست شکل ها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
شکل(1-2) چارچوب مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….68
فصل اول
فصل اول

کلیات پژوهش

کلیات پژوهش
1-1 مقدمه
از یک جنبه باید گفت فعالیت‌های آموزشی هر کشور را می‌توان سرمایه‌گذاری یک نسل برای نسل دیگر دانست. هدف اصلی این سرمایه‌گذاری، توسعه‌ی انسانی است. بر این اساس نظام آموزشی را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین زیر نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منظور داشت. ازنظر تماس با افراد جامعه نظام آموزشی از بالاترین میزان تماس و ارتباط برخوردار است. به‌طوری‌که نظام آموزش‌وپرورش ازنظر نیروی انسانی بالاترین تعداد افراد شاغل را در میان دستگاه‌های دولتی در بردارد؛ بنابراین با توجه به گستردگی و پوشش وسیع فعالیت‌های نظام آموزشی، ارزشیابی از نیروی انسانی، ارزشیابی از برنامه‌ها، ارزشیابی کارکنان، ارزشیابی خدمات آن‌ها و ارزشیابی از عملکرد دانش‌آموزان می‌تواند نقش مؤثری در فراهم آوردن کیفیت آموزشی داشته باشد. پس با توجه به این‌که نظام آموزشی وظیفه‌ی سنگینی را بر عهده دارد، لازم است در طراحی و اجرای فعالیت‌های آن، از مطلوب‌ترین شیوه‌ها استفاده شود (بازرگان،12:1391-11).
اما از جنبه‌ی دیگر باید تأکید شود که موفقیت تحصیلی و فردی دانش‌آموزان درگرو فرآیند تعاملات بین فردی با معلمان هست. هنگامی‌که سبک‌های تعاملی معلم با دانش‌آموز سازنده و مؤثر باشد، معلم هم فراهم‌کننده فرصت‌های یادگیری، هم عاملی اساسی در ارضاء دل‌بستگی‌ها و نیازها و هم پرورش‌دهنده‌ی مهارت‌های اساسی و مهم در دانش‌آموزان است. در این موارد، معلم به نیازها، ترجیحات و دل‌بستگی‌های دانش‌آموزان اهمیت می‌دهد و در رابطه‌ی گرم و صمیمانه و منطقی با شیوه‌ای غیر کنترلی و تهدیدکننده به آموزش می‌پردازد. در این زمینه تحقیقات متعددی در ارتباط با تأثیر ویژگی‌های رفتاری و نوع تعامل معلم بر رفتار، شناخت و عواطف دانش‌آموزان انجام‌گرفته است. در گروهی از تحقیقات بر سبک‌های تعاملی معلم و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و فعالیت‌های کلاسی دانش‌آموزان تأکید شده است. نتایج این گروه از تحقیقات حاکی از آن است که سبک تعاملی دانش‌آموز محوری تأثیر مثبت و بسزایی در پیشرفت تحصیلی آنان دارد (البرزی و همکاران،1390: 2).
به همین خاطر می‌توان اذعان کرد رفتار و چگونگی برخورد معلم در ارزشیابی و پیشرفت دانش‌آموزان نقش بسزایی دارد. در همین راستا برای رسیدن به این امر در این پژوهش تصمیم گرفته شد تأثیر نوع رفتار معلم در ارزشیابی از دانش‌آموزان فقط در حین برگزاری امتحان سنجیده شود.
2-1 بیان مسئله