یادگیری، استراتژی دانش

آزمون پایان نیمسال تحصیلی 87/1386 درس کاربرد کامپیوتر در تحقیقات آموزشی
تقدیر و تشکر
اکنون که در سایه الطاف بیکران پروردگار، کار نگارش این پایان‌نامه به اتمام رسیده است، بر خود لازم می‌دانم از کلیه عزیزانی که مرا در این مسیر یاری نموده‌اند تقدیر و تشکر کنم.
در ابتدا تمایل دارم قدردانی بی‌وصفم را به جناب آقای دکتر اژدر کرمی ابراز نمایم که مسئولیت راهنمایی رساله کارشناسی ارشد من را بر عهده گرفتند و همواره با شور و نشاط علمی‌شان چه در هنگام تدریس و چه در مدت زمان تکمیل این رساله، صبورانه شنوده و پذیرای این حقیر بوده و مسیرم را با راهنمایی‌های دقیق خویش هموار نمودند.
پس از آن سپاس خالصانه خود را به جناب آقای دکتر ناصر صنوبر تقدیم می‌کنم، ایشان علاوه بر آنکه در طول تحصیل همواره مشوق من در مطالعه و تحقیق در حوزه علم مدیریت بوده‌اند، مسئولیت راهنمایی این رساله را نیز پذیرفته و چون گذشته بنده را از دریای علم خود بهره‌مند نمودند.
همچنین لازم می‌دانم تشکر و قدردانی از جناب آقای دکتر صادقی داشته باشم که صورت‌بندی این اثر، بدون راهنمایی‌‌ها و پشتیبانی ایشان ممکن نبود.
و در پایان از جناب آقای مهندس مینو و مهندس فرهاد حسینی و سایر عزیزان در واحد پژوهش شرکت نفت فلات قاره ایران به جهت کمک‌های بی‌دریغشان در تکمیل این اثر کمال تشکر و قدردانی را دارم.
و از ابتدا تا به پایان، سپاس خدایی را سزد که مالک و مدبر همه‌ی عوالم است‌.
میلاد ایزدخواه
تابستان۱۳۹۲

نام خانوادگی دانشجو: ایزدخواه نام: میلاد
عنوان پایان نامه: بررسی تأثیر یادگیری بر نوآوری و عملکرد پروژه‌ها در شراکت‌های راهبردی صنعت نفت و گاز ایران
استاد راهنما: دکتر اژدر کرمی، دکتر ناصر صنوبر
استاد مشاور: دکتر سید کمال صادقی
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته: MBA گرایش: استراتژی دانشگاه: تبریز
دانشکده: اقتصاد، مدیریت و بازرگانی تاریخ فارغ التحصیلی: شهریور۱۳۹۲ تعداد صفحه: 131
کلید واژه‌ها: هم پیمانان استراتژیک، همکاری‌های بین سازمانی، یادگیری، نوآوری در اجرای پروژه ، عملکرد پروژه
JEL Codes: M14, L10, H83.