غریزه جنسی در آیات و روایات، تعریف اصطلاحی زوجین

Technology, Data, Computer Network, Big Data, Nerve CellArtificial Intelligence technology vehicle interior city for backgroundsFuturistic eye, Artificial Intelligence, Globe - Navigational Equipment, DataBrain Wave, Artificial Intelligence, city.Data,Face recognition

و هدایت و نظم دادن به این تمایل باطنی است.
بی تردید زن و شوهر که آمیزش جنسی آگاهانه و دلچسپ دارند، غالباً از زندگی خود رضایت دارند، زیرا رضایتمندی زن و شوهر در آمیزش جنسی عامل افزایش ارتباط عاطفی ، محبت ، رأفت و موجب کاهش تنشها و سوء رفتارها و وسیله ای برای افزایش تمرکز حواس و اعتماد به نفس است؛ از این رو همه مردم به ویژه جوانانی که در آستانه ازدواج قرار دارند، به آگاهی های لازم در این زمینه نیاز دارند.
1-12-2-3 غریزه جنسی در آیات و روایات
قرآن به عنوان کاملترین کتاب آسمانی که قوانین حاکم بر نظام هستی و واقعیتهای مربوط بهانسان و جهان را بیان کرده ، درباره انسان به عنوان خلیفه خدا ، اشرف مخلوقات و گل سرسبد جهان آفرینش به بهترین شکل سخن گفته است. از دیدگاه قرآن وجود جفت‌ها بخشی از نظم و ترتیب موجود در طبیعت است، این اصلی است که انسان نیز مشمول آن است. همچنین قرآن صحبت از آفرینش انسان از یک نفس واحده کرده است و اینکه زوجها پوشش و مایه آرامش برای یکدیگر هستند؛ و میل جنسی نسبت به زنان را صفتی برای مومنین و مثالی از شیفتگی به لذت‌های دنیا ذکر می‌کند. همانطور که قرآن شهوات‌گرایی را گمراهی و انحراف می‌شمارد، تجرد و امتناع از آمیزش جنسی را نیز محکوم می‌کند، البته کسانی که توانایی آمیزش جنسی با زنان را ندارند، به پاکدامنی توصیه می‌کند.
در اسلام راجع به اصل مسأله غریزه جنسی (انگیزه جنسی) و اعمال آن، نه تنها منعی به چشم نمی‌خورد، بلکه توجه مضبوط آن را وسیله‌ای برای رسیدن به محبت و مودت و رسیدن به حیات طیبه می‌داند. اسلام برای رشد و تکامل همه ابعاد وجودی انسان، نه تنها سرکوبی و نادیده گرفتن این غریزه حیاتی توصیه نمی کند، بلکه بهره گیری صحیح، اصولی و منطقی از این غریزه را نشانه تقویت و افزایش ایمان انسان تلقی میکند. «عن ابی عبدالله (ع) قال: ما اظنّ رجلاًَ یزداد فی الایمان خیراً الاّ ازداد حباً للنساء»؛ یعنی هر چه ایمان انسان تقویت شود، علاقه اش به زن بیشتر می شود. از نگاه اسلام، کسی که به قوا و غرایز طبیعی خود، در چهارچوب و رهنمودهای عقلی و شرعی پاسخ دهد، به فضایل، و کمالات و جنبه های عبودیت و معنویت او نیز عنایت ویژه ای می گردد. «عن ابی عبدالله (ع) قال: رکعتان یصلیهما متزوج افضل من سبعین رکعۀ یصلیها غیر متزّوج»؛ امام صادق(ع) فرمود: دو رکعت نماز که مردِ زن دار بخواند، بهتر است از هفتاد رکعت نماز مرد بی زن.
اسلام آن گروه از پیروانش را که از ارضاء صحیح و منطقی این غریزه، به رغم و پندار رسیدن به کمالات و مدارج انسانی خودداری می کنند و آن را بی هیچ دلیل و عذر منطقی ارضاء نمی کنند، شدیداً توبیخ و نکوهش می کند؛ زیرا دستیابی و رسیدن به کمالات مورد نظر اسلام، جز در گرو پاسخگویی و ارضاء تمامی امیال و غرایز فطری انسان امکان پذیر نیست. مرحوم طبرسی در ذیل آیه 87 سوره مائده نقل می کند که: «روزی رسول اکرم … احوال قیامت را برای مردم توصیف می کرد، مردم از این سخنان به رقت آمدند… ده نفر از آنها بنا گذاشتند که همواره روزها را روزه بگیرند و شبها را به عبادت بپردازند… و گوشت نخورند و با زنان نزدیکی نکنند و استعمال عطر ننمایند… و حتی بعضی ها تصمیم گرفتند آلت رجولیّت خود را قطع کنند… . رسول خدا(ص) به آنها فرمودند: من به چنین روش مأمور نیستم. آنگاه فرمودند: نفس شما هم حقی به گردن شما دارد، پس گاهی روزه بدارید و در پاره ای از آن به عبادت بپردازید؛ زیرا که من نیز چنین می کنم، هم عبادت می کنم و هم می خوابم و هم روزه می گیرم و هم گوشت می خورم و سراغ زنان هم می روم … و فرمودند: چه شده است اقوامی را که زنان و طعام و عطریات و خواب و شهوات دنیا را بر خود حرام کرده اند؟ اما من شما را به چنین روش که روش کشیشان و راهبان است دعوت نمی کنم؛ زیرا که ترک گوشت و زنان و اتخاذ صومعه برای عبادت در دین من نیست.». لذا پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «لم یرسلنی الله تعالی بالرهبانیۀ ولکن بعثنی بالحنیفۀ السهلۀ، اصوم و اصلی و المس اهلی»؛ خداوند مرا برای رهبانیت و ریاضت نفرستاده است بلکه مرا برای شریعتی آسان و با گذشت فرستاده است، من هم روزه می گیرم، هم نماز می خوانم و هم با همسرانم مباشرت و تماس دارم. پیامبران هم نیامده اند که میل ها و عواطف را از بین ببرند و سرچشمه آنها را بخشکانند بلکه آنها آمده اند، دنیا و مادیات را از صورت کمال مطلوب بودن خارج نمایند و خدا و آخرت را به عنوان کمال مطلوب عرضه نمایند. همچنین دین مبین اسلام درباره اصل«آمیزش جنسی» مکانیسم و اوقات آمیزش جنسی و نیز درباره فضا ، مکان و شرایط روانی آمیزش جنسی و همچنین از موانع شرعی آمیزش سخن گفته است.
مرحوم فیض کاشانی می فرماید: آمیزش جنسی برترین و قویترین لذت بدنی و نمونه ای از لذت بهشتی است مستند فیض کاشانی در این مطلب، روایات بسیاری است که اصل آمیزش جنسی مشروع را امری مبارک و خجسته، بالاترین لذت مادی، و دارای اجر وثواب دانسته اند.
در احادیث شیعی، داشتن رابطه جنسی با همسر به عنوان یکی از سنت ها و رویه های پیامبران معرفی شده تا بدین طریق، نگرش مثبت از روابط جنسی با همسر تقویت شود. پیامبر گرامی اسلام(ص) می فرمایند: سه چیز از سنت و روش پیامبران است… از جمله کثرت روابط جنسی. در حدیث دیگری امام باقر(ع) می فرمایند: نشاط مؤمن در سه چیز است، داشتن روابط جنسی با همسر شرکت در مهمانی برادران دینی، و برپایی نماز شب. قرار دادن روابط جنسی در کنار حضور در مهمانی و برپایی نماز شب، بیانگر ارزش گذا
ری اسلام به روابط جنسی همسران است. آنچه مسلم است اینست که نظام جنسیت را می توان یک مفهوم دینی تلقی کرد و آن را نظامی گفتمانی دانست که قوانین دینی، اجتماعی و حقوقی بر جزء جزء نظام جنسیت نظارت و اعمال نظر می کنند. خانواده به عنوان مرکز حوزه نهفتگی، فرایند اجتماعی شدن نقش های جنسی را باز تولید می کند تا مجموعه گفتمانی نظام جنسیت نسبت به اهداف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه حرکت مقبولی داشته باشد.
1-12-3. زوجین
واژه «زوجین» تثنیه زوج به معنای زن و شوهر، جفت ، صنف آمده است و بهر دو قرین از مذکّر و مؤنّث در حیوانات که ازدواج یافته‌اند گفته میشود: زوج. بهر دو قرین در غیر حیوانات نیز زوج اطلاق میشود مثل یک زوج کفش (یک جفت). زوجه بمعنى زن است جمع آن زوجات میباشد راغب گوید آن لغت ردى‌ء است. اگرچه «زوجه» در نزد اهل لغت نیست ابن جاج نوشته که هردو نر وماده و مجموع را زوج گفتن خطاست زیرا که هر واحد از نر و ماده را زوج باید گفت لذا زوجه و زوجات در قرآن نیامده بلکه زوج و ازواج بکار رفته است.
یکى از اسرار عجیب خلقت نر و مادگى موجودات است، اگر در حیوان و گیاه این واقعیت وجود نداشت هیچ یک چیز دو چیز نمیشد و جاى از بین رفته‌ها پر نمیگردید و تولید و تکثیر مطلقا معنائى نداشت ولى خداوند با این وسیله نقص عالم را جبران و آنرا پیوسته بسوى کمال میراند. بشر با فکر سادۀ خود ابتداء آنرا فقط در انسان و حیوان میدانست و در اثر پیشرفت علم احساس کرد که این واقعیت در عالم گیاه نیز حکم فرماست و اگر نباتات بوسیلۀ حشرات و بادها تلقیح نگردند میوه بدست نخواهد آمد. از قدیم بوجود نر و مادگى در بعضى درختان مثل خرما پى پرده بودند ولى بعدها عمومیت آن روشن گردید. قرآن کریم پا را از همه فراتر گذاشته و مسئلۀ نر و مادگى را در تمام موجودات اعلان میکند اعم از زنده و غیر زنده و می فرماید: «وَ مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ خَلَقْنا زَوْجَیْنِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» این آیه روشن میکند که قانون نر و مادگى در تمام موجودات بدون استثناء جارى است امروز بشر پس از فرو رفتن در درون اشیاء و شکافتن ذرّات و رسیدن به اتم دانسته است که اتمها از الکترون و پروتون تشکیل یافته‌اند الکترونها بار منفى دارند و پروتونها بار مثبت آندو نیز نر و ماده‌اند و موجودات همه از آن ذرّات تشکیل یافته‌اند.
1-12-3-1 تعریف اصطلاحی زوجین:
زن و مردی که با رعایت مقررات قانونی و شرعی برای زندگی مشترک و روابط زناشویی و ایجاد خانواده با همدیگر ازدواج کرده باشند زوجان یا زوجین گفته می‌شود. بعضی زوجین را زن و مردی می‌دانند که بین آنها رابطه زناشویی برقرار است اما از نظر مشهور فقهای مذاهب که ایجاد رابطه زن ومرد فقط از طریق عقد نکاح جایز و حلال می‌شود، اطلاق زوجین منوط به تحقق صحیح عقد نکاح میان زن و مرد است نه صرف ایجاد رابطه زناشویی ، بنابراین لازم است کمی در باره عقد نکاح توضیح داده شود.
واژه نکاح در لغت بنابر مشهور به معنی وطی است وحتی بسیاری از علمای لغت و فقه استعمال آن را به معنی عقد تزویج ، مجازی دانسته اند در فارسی نکاح به معنی  ازدواج ، زناشویی ، زن گرفتن یا شوهر کردن است و مشهور آن است که نکاح در لغت حقیقت در وطی است. و نیز مشهور آن است که در شرع حقیقت در عقد است. در اصطلاح نکاح رابطه‌ای است حقوقی – اخلاقی که به وسیله عقد بین زن ومرد حاصل می‌شود وبه آن دو حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند، مظهر بارز این رابطه، حق تمتع جنسی است. این تعریف شامل هر دو قسم نکاح یعنی دائم و موقت می‌شود. تمام فقهای عامه هم اتفاق نظر دارند که عقد ازدواج با هر لفظی که مأخوذ از ماده ازدواج و نکاح باشد منعقد می شود. همچنین شافعیه، حنابله و حنفیه اتفاق دارند که عقد ازدواج بجز با وجود چند شاهد، منعقد نمی شود. حنفیه حضور دو مرد یا یک مرد و دوزن را کافی می دانند و عدالت شاهد را شرط نمی دانند. شافعیه گفته اند که ناچار باید دو مرد مسلمان عادل ، شاهد باشد. مالکیه گفته اند که هنگام عقد شاهد واجب نیست ولی زمان دخول واجب است اگر عقد جاری شد و کسی حضور نداشت عقد صحیح است ولی در وقت دخول، حضور دو شاهد واجب است. امامیه شاهد گرفتن را واجب نمی دانند.
آنچه مسلم است این است که ازدواج در همه ادیان و آیین ها وجود داشته است ودر دین اسلام نیز به این امر توجه خاصی شده است تا آنجا که آیات و روایات زیادی در باب مشروعیت ازدواج و مسایل زناشویی در شریعت اسلام وارد شده است. ازدواج در منطق قرآن کریم، به وجودآورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با طراوت، مودّت و ایثار است.قرآن می فرماید: «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فی‏ ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ» از آیات و نشانه های قدرت خداوند این است که برای انسان از نوع خود، همسرانی آفرید تا در کنار آنان، به آرامش و سکون نایل آیند و بین آنان دوستی و رحمت قرار داد . همچنین پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه وآله) فرمود: «ما بُنىَ فى الاسلام بَناءٌ اَحَبُّ اِلى الله ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ اَعَزَّ مِنَ التّزویج» هیچ کانونی در اسلام بر پا نشده است که نزد خداوند از کانون ازدواج محبوب تر و عزیزتر باشد. شهید مطهّری درباره نقش ارزنده ازدواج می گوید: «یک پختگی و پویایی وجود دارد که جز در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده پیدا نمی شود، در مدرسه پیدا نمی شود، در جهاد با
نفس پیدا نمی شود، در نماز شب پیدا نمی شود; این کمالات را فقط باید در ازدواج و تشکیل خانواده به دست آورد. و لذا، هیچ وقت نمی شود که یک کشیش، یک کاردینال به صورت یک انسان کامل در بیاید، اگر واقعاً در کاردینالی خودش صادق باشد.»
1-12-4 فریقین
واژه فریقین تثنیه فریق به معنای دوفریق، دوگروه، شیعه و سنی آمده است ، فریق یعنی دسته ای از مردم ، گروه مردم.
1-12-5 تمکین
تمکین لغتی است عربی و مصدر متعدی به معنای: پذیرفتن، قبول کردن، ، پابرجا کردن، نیرو دادن، قدرت دادن، احترام، اطاعت کردن، توانایی. مفردات راغب می‏نویسد: «مکین به معنای متمکن و صاحب قدر و منزلت است» مجمع البحرین می‏گوید: «مکن فلان عند السلطان» یعنی در نزد سلطان بلند مرتبه شد. آنچه از این معانی بدست می‏آید این است که تمکین اگر چه به ظاهر اطاعت شوهر است لیکن، در واقع، به معنی بالایی و بزرگی و برتری است و وقتی ما به نوع وظیفه در تمکین و حدودی که کردگار حکیم برای آن معین نموده توجه می‏کنیم می‏بینیم این همان تمکین حکم خداست که در سایه آن عزت، بزرگی و کرامت انسانی است و این همان ارزشمندی زن در نزد پروردگار و در نزد شوهر و در نزد مردم است که از متن بسیاری از روایات هم همین معنا بدست می‏آید.آنچه مورد توجه است اینکه تمکین و اطاعت در مقابل شوهر فقط در راستای حکم خدا بر زن لازم است، نه الزام و پذیرش هر حکم غیرمنطقی و غیر معقول و هر خواسته‏ای که برخاسته از تمایلات یا بر پایه تحمیل و زور یا سنتی مخالف حکم الهی باشد.
تمکین در عرف حقوقی ما دومعنی عام وخاص دارد.