می 7, 2021

بررسی رابطه هوش معنوی با سلامت روانی و سبک های دلبستگی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد واحد دلفان- قسمت ۶

۳- غریبه‌ای وارد اتاق می‌شود، با والد صحبت می‌کند و به کودک نزدیک می‌شود. ۴- والد به آرامی اتاق را ترک می‌کند. ۵-والد باز می‌گردد …

بررسی رابطه سبک های دلبستگی والدین با پرخاشگری و رشد اجتماعی کودکان ۷تا ۱۱ سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهر در سال تحصیلی ۱۳۹۳- قسمت ۱۰

* معنادار در سطح ۰۵/۰** معنادار در سطح ۰۱/۰با توجه به اینکه در جدول پیرسون مقدار Sig در سطح خطای ۰۵/۰ معنی دار می باشد(۰۵/۰ > (sig، …

تحولات ساختار نظام بین الملل پس از فروپاشی شوروی ۱۹۹۱-۲ و ضرورت شکل گیری دولت مستقل فلسطین- قسمت ۲

جنبش مقاومت اسلامی (حماس) ……………………………………………………………………………………………….. ۴۷تحولات مبارازت گروه‌های فلسطینی با اسراییل …………………………………………………………………………… ۴۸فصل سوم: نیاز کشورهای عربی برای بدست آوردن مشروعیت داخلی ……………………………. ۵۱علت شکست …