میانگین حقوق بازاریابی دیجیتال در ایرلند آشکار شد

"Curves of coloured lights.Click on the links below to see more of my pyrotechnic,medical and business images."

بیش از ۳،۰۰۰ نفر طی ۱۲ ماه گذشته توسط ۱۵ شرکت برتر تجارت الکترونیکی در ایرلند استخدام شده اند. همچنین با در نظر گرفتن روند جالب توجه استخدام در سطح تجربه ، آن را نیز میانگین حقوق برای موقعیتهای مختلف بازاریابی دیجیتال تخمین زده است.

استخدام

چند ملیتی خارجی احتمالاً برای استخدام نامزدهای با تجربه کمتر احتمال دارد

براساس این گزارش ، چند ملیتی خارجی دو برابر احتمالاً کاندیداهایی را تجربه می کنند که فقط ۱-۲ سال از این افراد برای نقش های عمومی در مقایسه با همتایان ایرلندی برخوردار هستند. شرکت های ایرلندی تمایل بیشتری به استخدام کسانی که تجربه پنج سال یا بیشتر دارند ، دارند.

این واگرایی حتی بیشتر به ویژه در نقش بازاریابی مشهود است ، جایی که ۱۹٪ از اجاره های شرکت های چند ملیتی خارجی متشکل از نامزدهای دارای تجربه دو سال یا کمتر ، در مقایسه با ۸٪ در شرکت های ایرلندی بودند. چند ملیتی بومی کسانی را که شش سال یا بیشتر از آنها تجربه کرده اند ، طرفداری می کند – ۵۸٪ از اجاره آنها را تشکیل می داد.

افزایش در آژانس استخدام

این گزارش همچنین ۲۰ آژانس تبلیغاتی را مورد بررسی قرار داده است ، با این نتیجه گیری کلیدی که “همه انگیزه های آنها در سال گذشته باعث افزایش تیم ها و خدمات دیجیتالی آنها شده است”.

دیجیتال

بین آنها ، آژانس ها طی یک سال گذشته ۱۶۰ نفر را استخدام کردند که بیشترین تقاضا برای کارشناسان قابلیت استفاده وب ، متخصصان آنالیز و مدیران حساب دیجیتال وجود دارد. تجزیه و تحلیل و اندازه گیری به عنوان مناطق دیجیتال با بیشترین رشد شغلی شناخته شد.

میانگین حقوق براساس موقعیت

در طرف آژانس ، این گزارش میانگین دستمزد تجربه را به شرح زیر می داند:

۱ – ۳ سال تجربه ۳ – ۵ سال تجربه ۵+ سال تجربه
رئیس دیجیتال n / a n / a € ۸۰-۱۱۰k
مدیر روابط عمومی آنلاین n / a € ۳۵-۵۰k € ۵،۰k +
مدیر پروژه آنلاین n / a € ۳۵-۵۰k € ۴،۵-۶۶۰k
مدیر حساب دیجیتال n / a € ۴،۵-۷۰k € ۵،۵-۸۰k +
مدیر حساب دیجیتال € ۳۰-۴۰k یورو ۴۰-۵۰kk € ۵۰-۶۰۰
اجرایی حساب دیجیتال € ۲۸-۳۰k n / a n / a
متخصص سئو € ۲۵-۳۵k € ۳۵-۴۵k € ۴،۵k +
اجرایی PPC € ۲۵-۳۵k € ۳۵-۴۵k € ۵،۰k +
مدیر رسانه های اجتماعی € ۲۸-۳۵k یورو ۴۰-۴۵kk € ۵۰-۶۰۰
نگارنده

یورو ۲۸-۴۰k € ۴۶۰-۶۶۰k € ۶۶۰k +
محقق UX € ۳۰-۳۵k € ۳۵-۴۰k € ۵،۵-۶۶۰k
طراح UX € ۲۶-۳۴k € ۳۴-۴۴k € ۴،۴-۵۲k