اصول کلی حاکم براستخدام، قانون استخدام کشوری

۳) روش پژوهش(حداکثر دوخط): توصیفی – تحلیلی و با استفاده از همه منابع نظیر کتب ، مقالات ، پایان نامه ها ،قوانین و مقررات ،منابع موجود در لوح های فشرده و… اعم از داخلی و خارجی.۴) ابزار اندازه گیری (حداکثر دوخط): ۵) طرح پژوهش (حداکثر دوخط): این تحقیق در دو بخش گردآوری شده است. بخش اول شامل دو فصل و بخش دوم از چهار فصل تشکیل شده است.۶) نتیجه گیری (حداکثر سه خط): قانون مدیریت خدمات کشوری عدالت استخدامی را از ورود تا خروج و پس از آن بیشتر از…

Read More

ایالات متحده آمریکا، قانون استخدام کشوری

بنددوم:درقانون مدیریت خدمات کشوری ۱۰۶مبحث دوم:حقوق غیرمادی ۱۱۲گفتاراول:حقوق مدنی ۱۱۲گفتاردوم:حقوق سیاسی ۱۱۲بنداول:آزادی عقیده وبیان ۱۱۲بنددوم:حق تشکل کارمندی ۱۲۶گفتارسوم:حق حمایت قضایی ۱۱۴گفتارچهارم:حق مرخصی ۱۱۴بنداول:مرخصی استحقاقی ۱۲۷بنددوم:مرخصی استعلاجی ۱۲۸بندسوم:مرخصی بدون حقوق ۱۲۸نتیجه گیری ۱۲۹منابع وماخذ ۱۲۰مقدمهالف- بیان مسالهحقوق اداری یکی از شعبات حقوق عمومی است که به تنظیم روابط کارمندان با دولت و مردم با دولت می پردازد. حقوق اداری دارای اصولی است که یکی از آنها حاکمیت قانون است. یعنی، قانون باید وجود داشته باشد و از تضییع حقوق مردم جلوگیری کند.از آنجا که رابطه دولت با کارمندان باید بر مبنای…

Read More

تاریخچه قوانین استخدامی، زمینه فهم استخدام

ه- اهداف پژوهشاهداف پایان نامه آن است که علاوه بر انکه تفاوت ها و شباهت های دو قانون مشخص شوند، علت این تحولات و شباهت ها بیان شوند و انها مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، برای اینکه فهم محقق و دیگر خوانندگان ان نسبت به این موارد بیشتر شود. هم چنین سوالات و ابهامات زیادی در هر قانونی وجود دارد، که باید این ابهامات در این قانون بر طرف شود و نکته نا روشنی در این قانون باقی نماند و اینکه…

Read More

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی

گفتار اول: مفهوم‌های غیر حقوقی استخداممفاهیم غیر حقوقی استخدام متعددند، چون می‌توان گفت که تقریبا همه افراد جامعه در باره این موضوع، مفهومی دارند. با توجه به گوناگونی این مفاهیم کوشش می‌کنیم تا این مفاهیم طبقه‌بندی شوند.(عبدالحمیدابوالحمد، ۱۳۵۲، ص۴۷)۱٫ مفهوم سازمانی و تشکیلاتی استخدامگاهی این مفهوم، حامل مفهوم سازمانی و تشکیلاتی است و مجموع مستخدمان و کارکنان ادارات را در بر می‌گیرد. مثل مستخدمان بخش عمومی ولی این مفهوم کاملا درست نیست، چون مستخدمان وضع یکپارچه‌ای ندارند و مرکب از دسته‌های گوناگونند. مثلا مستخدمان وزارت‌خانه‌ها و مستخدمان شهرداری‌ها تابع مقررات…

Read More

قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

ارائه طریق یعنی اینکه نحوه ارتکاب جرم را به کسی آموزش دادن یا در مسیر ارتکاب جرم راهنما بودن.ارائه طریق گاهی بصورت راهنمایی، آموزش و یاد دادن است. در جرایم سازمان یافته و بزهکاریهایی که بصورت باندی انجام می شود کسانی که این افراد را آموزش می دهند پس در جرایم سازمان یافته، آموزش یا مثلاً فروش اطلاعات از طریق تکنولوژی و اینترنت در این جرایم تاثیر بسزایی دارد. و ارائه طریق گاهی با افشاء کد رمز یک گاو صندوق است. یا نشان دادن مکان یک شخص یا اموال او…

Read More

قانون مجازات اسلامی مصوب، قانون مجازات اسلامی

نظریه ۴۵۷۳/۷-۱/۱۱/۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه : مقام مافوق نظامی که وسایل نقلیه موتوری را با علم و اطلاع از این که راکب فاقد گواهینامه بوده و در اختیار وی قرار داده است، صرفاً از جهت معاونت در رانندگی بدون گواهینامه قابل تعقیب می باشد، اما مسئوولیت حادثه (که منتهی به صدمه و خسارت یا فوت گردد) بر عهده کسی است که مطابق مقررات و اصول حقوقی و بر حسب نظریه کارشناسان مربوطه مقصر شناخته شده می باشد، خاطر نشان می سازد برای احراز رابطه سبب باید بین عمل مسبب…

Read More

قانون مجازات اسلامی مصوب، در حقوق موضوعه ایران

اگر فعلی که مباشر جرم مرتکب شده از نظر قانونی جرم باشد، معاونت در آن هم جرم است و مجازات دارد. نتیجه این نظریه این است که اگر عمل موضوع مباشرت وصف مجرمانه اش را از دست بدهد خود به خود معاونت در آن، جرم تلقی نمی شود. اما اگر مباشر جرم به جهتی از جهات قانونی و شخص قابل تعقیب و مجازات نباشد. تاثیری در حق معاون ندارد و مجازات در مورد و اعمال خواهد شد. ممکن است تصور شود که وقتی مباشر جرم که نقش اصلی در ارتکاب…

Read More

قانون مجازات عمومی مصوب، قانون مجازات اسلامی مصوب

عنصرمادی یعنی رفتاری که از لحاظ قانون جرم تلقی شود. این رفتار در عالم واقع می تواند بصورت فعل یا ترک فعل باشد که قانونگذار آن را جرم قلمداد کرده است . قانونگذار در ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ اشخاص زیر معاون جرم محسوب می شوند: ۱- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. ۲- هر کس با علم و اطلاع وسایل ارتکاب جرم…

Read More

قانون جدید مجازات اسلامی مصوب، ب قانون مجازات اسلامی مصوب

۲- هر کس بر اثر تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کسی را مصمم به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. ۳- هر کس عالما” عامدا جرم را تسهیل کند.ماده ۲۹و۳۰ نیز تقریباٌ مواد ۲۲و۲۳ از قانون ۱۳۵۲ را تکرار کرده است.علی هذا قانون مذکور با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰نسخ گردید. مواد۴۳و۴۵قانون اخیر به شرح زیر به احکام و شرایط معاونت در جرایم می پردازد. مطابق ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ «اشخاص زیر معاون جرم…

Read More

قانون جدید مجازات اسلامی مصوب، قانون جدید مجازات اسلامی

۱- در صورتی که در شرع برای معاون مجازاتی تعیین گردیده باشد، همان مجازات اعمال خواهد شد. به رغم مناقشات مربوط به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰و صراحت ماده ۱۲۷ مصوب ۹۲ به این تردیدها پایان داده، و دادگاه ملزم است که در صورت وجود مجازات شرعی ، کیفر معاون را مطابق با آن اعمال نماید و تعیین مجازات به استناد قانون یا موارد (الف تا ت) و در تبصره آن ) ماده ۱۲۷ ممنوع می باشد . بنابراین در مورد فردی که اقدام…

Read More