بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۳۴

– روحانی، همانجا. ↑   – برای اطلاع بیشتر رجوع شود: دوانی، همان، صص ۴۶-۴۴ ↑ جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.     – دوانی، […]

نقش میزان توجه به اقدامات مدیریت منابع انسانی در ارتقاء عملکرد تعاونیهای تولید کشاورزی استان گیلان- قسمت ۷

فعالیت‌های مدیریت منابع انسانیدر رابطه با فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی، صاحب‌نظران و متفکران، نگرش‌های متفاوت ولی همسازی بیان داشته‌اند، که اشاره به آن‌ها می‌تواند مفید باشد.جزنی(۱۳۸۸) به نقل از سینگر[۱۲](۱۹۹۰)، […]

بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی- قسمت 4

همان گونه که مشخص است در هیچ یک از تحیقات انجام شده در ارتباط موضوع پژوهش موردنظر، به طور صریح، به بررسی تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر خودکارآمدی تحصیلی […]

مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲بخش اول: شناخت جنین………………………………………………………………………………………………………….۶مبحث اول : شناخت فیزیولوژی جنین……………………………………………………………………………………..۷گفتار اول : تعریف لغوی حمل و جنین…………………………………………………………………………………..۷گفتار دوم : تعریف پزشکی و بیولوژی جنین……………………………………………………………………………۸گفتار سوم : دوره رشد جنین از نظر […]

بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۴۱

جدول ۴-۴۱) ضریب رگرسیونی مدل ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده ضرایب رگرسیونی استاندارد شده Tحضور نسبی متغیر مستقل در مدل سطح معنیداری b خطای استاندارد B عدد ثابت ۴۸٫۳۵۷ ۳٫۵۴۹ ۱۳٫۶۲۴ […]